Sibelius-Akatemiassa seksuaaliseen häirintään puututtu yhdeksän kertaa neljässä vuodessa
Puheenaiheet
Sibelius-Akatemiassa seksuaaliseen häirintään puututtu yhdeksän kertaa neljässä vuodessa
Taideyliopiston ylioppilaskunta kertoi keväällä 2020 tiedotteessaan, että nimettömissä kyselyissä häirintää ilmoitetaan enemmän kuin on käsiteltyjä tapauksia.
21.2.2020
 |
Image

Image-lehden numerossa 2/2020 julkaistiin laaja artikkeli seksuaalisesta häirinnästä ja nöyryytyksestä klassisen musiikin kentällä. Image on jatkanut aiheen seuraamista verkkosivuillaan.

Sibelius-Akatemiassa on vuodesta 2016 alkaen tilastoitu 15 epäasialliseen käytökseen liittyvää toimenpidettä, kertoo rehtori Jari Perkiömäki Imagelle. Kyseisenä ajanjaksona epäasiallinen käytös on johtanut irtisanomiseen kerran. Tällöin kyse ei ollut seksuaalisesta häirinnästä vaan muunlaisesta epäasiallisesta käytöksestä.

Perkiömäki kertoo sähköpostiviestissään, että 15 toimenpiteestä seksuaalisen häirinnän alueelle voidaan luokitella yhdeksän. Kaksi kertaa toimenpide on ollut varoitus, kaksi kertaa huomautus ja viisi kertaa puheeksiotto.

Työnantajan toimenpide suhteutetaan teon vakavuuteen. Työnantajan toimenpiteistä lievin on puheeksiotto, jossa opiskelijan palaute välitetään opettajan tietoon ja sovitaan, kuinka opettaja huomioi palauteen omassa toiminnassaan. Näissä kyse voi olla esim. yksittäisestä epäsopivasta lauseesta tai eleestä. Edellä nostettujen erillisten toimenpiteiden lisäksi akateemiset esimiehet ottavat puheeksi, antavat palautetta ja tukevat opettajia heidän toiminnassaan osana jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä”, Perkiömäki kirjoittaa.

Taideyliopiston ylioppilaskunta kommentoi

Taideyliopiston ylioppilaskunta julkaisi tällä viikolla tiedotteen, jossa se otti kantaa seksuaalisen häirinnän ja nöyryyttämisen ehkäisyyn. Tiedotteessa kirjoitetaan:

Kyselyissä esiin nostettujen epäasiallisen käytöksen kokemusten vastapainona virallisesti käsittelyyn tulleiden tapausten määrä on Taideyliopistossa pysynyt varsin pienenä. Tämä osoittaa hyvin konkreettisesti, että puheeksi ottamisen kynnys on häirintätilanteissa edelleen liian korkea. Onkin ensisijaisen tärkeää, että yliopisto pyrkii madaltamaan tätä kynnystä mm. muodostamalla opiskelijoille helpon ja tehokkaan väylän epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja tapausten etenpäin viemiseen.

Kattavaa vertailua siitä, onko toimenpiteitä esimerkiksi me too -keskustelun jälkeen tehty aiempaa enemmän, ei voi tehdä, sillä systemaattinen tapa tilastoida erilaisia työnantajan tekemiä toimenpiteitä otettiin Taideyliopistossa käyttöön vasta vuonna 2016. Me too -keskustelu käynnistyi loppuvuodesta 2017.

Kommentoi »