Rehtori Jari Perkiömäki: Sibelius-Akatemiassa opettaa ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet oppilaiden seksuaaliseen häirintään
Puheenaiheet
Rehtori Jari Perkiömäki: Sibelius-Akatemiassa opettaa ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet oppilaiden seksuaaliseen häirintään
Imagen tällä viikolla ilmestynyt artikkeli seksuaalisesta häirinnästä ja nöyryyttämisestä klassisessa musiikissa käynnisti keskustelun, joka saa jatkoa. Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki myöntää, että Akatemian hallinnossa on käsitelty opettajien oppilaisiin kohdistamaa seksuaalista häirintää.
19.2.2020
 |
Image

Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki, opettaako Sibelius-Akatemiassa ihmisiä, jotka ovat häirinneet opiskelijoita seksuaalisesti?

Jos on tapauksia, jotka on käsitelty kymmenen vuotta sitten tai aikaisemmin ja joista ei ole seurannut irtisanominen, niin toki näitä ihmisiä voi olla tällä hetkellä olla töissä.

Mutta onko näitä ihmisiä töissä?

Se, että on saanut varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, jonkunlaisesta epäasiallisesta käytöksestä, niin varmastikin on.

Eli näitä ihmisiä on edelleen töissä?

Varoitus on ennakkovaroitus, eli jos varoituksen saanut parantaa käytöstään, ei työnantajalla ole aihetta muihin toimenpiteisiin. Mutta se, onko se ollut seksuaalinen häirintä, niin siitä ei ole tarkkaa tietoa mulla.

Eli siis et tiedä, onko teillä töissä sellaisia ihmisiä, jotka ovat seksuaalisesti häirinneet?

Tiedän, että on ihmisiä, jotka ovat epäasiallisesta käytöksestä saaneet varoituksen aikanaan, ennen kuin mä olen ollut vastuussa. Sellaisia ihmisiä on töissä.

"Puuttuminen johonkin vanhaan, aiemmin käsiteltyyn keissiin, on aika vaikeaa."
Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki

Mutta et tiedä onko kyseessä seksuaalinen häirintä vai muunlainen epäasiallinen käytös?

En tiedä tarkemmin, minkälaista epäasiallinen käytös on ollut.

Jos sanon, että tiedän, että teillä on töissä ihmisiä, jotka ovat saaneet seksuaalisesta häirinnästä huomautuksen, miten vastaat? [Imagen tiedossa on, että Sibelius-Akatemiassa opettaa henkilöitä, joilla on taustaa seksuaalisesta häirinnästä, mistä myös SibAn johto on tietoinen. Kaikkien toimenpiteiden tarkasta laadusta ei ole tietoa, eli että onko kyseessä keskustelu, huomautus vai varoitus.]

No sitten heitä on töissä.

Miksi kommentoitte näitä ehtolausekkein, kun näitä ihmisiä kuitenkin on töissä?

Puuttuminen johonkin vanhaan, aiemmin käsiteltyyn keissiin, on aika vaikeaa. Jos nämä on aikanaan käsitelty ja tehty asianmukaiset toimenpiteet, työnantajalla ei ole lainmukaisia perusteita avata niitä jälkikäteen.

Mutta ei kai kysymys käsittääkseni ole uudelleen avaamisesta, vaan moni media on kysynyt teiltä suoraan, että onko teillä töissä näitä ihmisiä ja olette vastanneet kierrellen. Eihän silloin ole kysymys näiden prosessien avaamisesta vaan viestinnän avoimuudesta?

Olemme olleet avoimia kaikessa viestinnässämme. En ole ollut itse silloin kaikissa prosesseissa mukana, enkä tiedä kaikkia yksityiskohtia, että mitä kaikkia asioita on käsitelty kymmenen vuotta sitten tai aikaisemmin, niin silloin en voi tarkalleen kommentoida näitä asioita.

Kyllähän sinun Taideyliopiston rehtorina pitää tietää, millaisia ihmisiä teillä opettaa ja minkälaisilla taustoilla, vai koetko, että tämä asia ei kuulu sinulle?

Totta kai kuuluu.

Tiedän, että siellä on ihminen, jonka käytöksestä on lähiaikoina raportoitu.

Joo.

Sinulle ei ole tämäntyyppisiä asioita kerrottu?

Tunnen parhaiten tapaukset omalta rehtorin ajaltani ja käytössäni on tilastot viimeisten kahden vuoden ajalta.

Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki. Kuva: Aki-Pekka Sinikoski.

Akatemian hallinnolle on raportoitu kyseenalaisesta käytöksestä

Tiedän, että siellä opettaa ihminen, jonka käytöksestä on raportoitu Akatemian hallinnolle.

Tämän tyyppisiä keissejä käsitellään nykyään hyvin matalalla kynnyksellä, eli kaikennäköistä epäasiallista käytöstä kielenkäytöstä lähtien.

Tiedän, että siellä on viime ajoilta tapaus, josta on raportoitu. Haluan kysyä, tiedätkö sinä, että sinne on raportoitu seksuaalisen häirinnän tapauksesta ja että tämä opettaja yhä opettaa siellä?

Tiedossani on, että sellaisia tapauksia on käsitelty.

Eli tiedät, että siellä opettaa tällä hetkellä ihmisiä, joiden seksuaalista kanssakäymistä opiskelijoiden kanssa on käsitelty?

Kyllä tiedän.

Kaarlo Hildén puhui meidän jutussamme rikosrekisterin tarkastamisesta, koska Sibelius-Akatemiassa on opettajia, jotka ovat tekemisissä alaikäisten kanssa. Hän sanoi, että nämä asiat on otettu tarkastukseen viime vuosina, mutta Imagen tiedossa on, että ainakin joiltain näitä tietoja on kysytty vasta viime syksynä. Missä vaiheessa olette alkaneet kysyä rikosrekisteriotetta opettajilta?

Siihen on nuorisokoulutuksen osalta havahduttu noin kaksi vuotta sitten ja se, että kysytään kaikilta, on ollut täysimittaisesti käytössä viime syksystä lähtien.

Minkä takia tämä on ollut täysimittaisesti käytössä vasta viime syksystä lähtien?

Edellisenä lukuvuonna asia on huomattu ja siihen on rakennettu prosessi. Se on täysimittaisesti ollut käytössä tänä lukuvuonna.

Löytyikö ihmisiä, jotka ovat tehneet rikoksia, jotka estävät lasten ja nuorten kanssa työskentelyn?

Ei ole löytynyt.

Ilmoittamisen kynnystä on pyritty madaltamaan

Monessa yhteydessä olette viitanneet historiaan ja esimerkiksi tiedotteessanne sanoitte, että ette halua historian virheiden toistuvan enää. Sibelius-Akatemiassa opettaa yhä ihmisiä, jotka ovat häirinneet seksuaalisesti ja nöyryyttäneet opiskelijoita. Miksi puhutte historiasta?

Imagen jutussa olevat kertomukset ovat tosi valitettavia ja ikäviä ja näistä asioista on keskusteltu aktiivisesti opiskelijoiden ja opettajien kanssa ja pyritty madaltamaan ilmoittamisen kynnystä.

Meillä on juuri ilmestynyt ylioppilaskunnan kannanotto tähän asiaan. Meidän täytyy käydä huolellisesti ylioppilaskunnan kanssa läpi, mitä heidän mielestään pitää parantaa.

Ei niin, että tämä asia olisi jollain tavalla valmis ja riittävästi olisi tehty, vaan töitä pitää jatkaa. Eikä se varmasti koskaan lopu.

Eli ensimmäinen toimenpide on, että ylioppilaskunnan kanssa käydään huolellisesti läpi se, missä on puutteita, ja pohditaan, miten ilmoituskynnystä madalletaan.

Syntyy näitä käytäntöjä ja tarkistetaan, että onko meidän resurssit nykyisellään riittäviä ja tietysti myös tuetaan opiskelijoita ja opettajia tunnistamaan entistä paremmin epäasiallinen kohtelu ja sen kaikki erilaiset muodot.

"En pysty yksilöimään yksittäisiä toimenpiteitä, mutta pitää syventää dialogia ylioppilaskunnan kanssa. Jos täsmälliset toimenpiteet olisivat helppoja, ne olisi varmasti jo tehty."
Rehtori Jari Perkiömäki

Ylioppilaskunnan tiedote penää lisää resursseja tähän. Eri medioissa olette kuitenkin antaneet ymmärtää, että minkäänlaisille lisäselvityksille ei ole nyt tämän jutun perusteella tarvetta. Mikä on teidän kantanne?

Ne tapaukset, joista Imagen jutussa kerrotaan nimettömänä, eivät suoraan aiheuta meillä toimenpiteitä.

Toki tämä jutun nostama keskustelu, joka on erittäin tervetullutta, varmasti aktivoi ihmisiä nostamaan asioita esiin. Niitä kaikkia pitää huolellisesti arvioida.

Voimme edelleen tehostaa toimenpiteitä, joiden avulla turvallista opiskeluympäristöä turvataan.

Oletteko laittamassa lisää resursseja, kuten ylioppilaskunta penää tässä omassa kannanotossaan, vai ei?

Ihan varmasti, kun tunnistamme, mitkä ovat tarvittavat toimenpiteet. Jos ne vaativat rahallisia resursseja, niin ilman muuta laitetaan. Heti kun tunnistamme, missä kaikissa asioissa on parannettavaa, niin totta kai siihen osoitetaan tarvittavat resurssit.

Kaarlo Hildén sanoi, että ilmoituskynnys epäasiallisesta käytöksestä on liian korkea, mutta ainakin ennen ylioppilaskunnan tiedotetta ilmoititte, että tarvetta lisätoimenpiteille ei jutun takia ole. Eikö tässä ole ristiriita?

Suhtaudumme tähän erittäin vakavasti. Se että mitä uusia asioita tämä keskustelu tuo, niin varmasti tunnistamme niitä kohtia, joissa voimme toimia paremmin.

Työsopimuslain mukainen seuraus epäasiallisesta käytöksestä

Ylioppilaskunnan tiedotteessa sanotaan: ”Kyselyissä esiin nostettujen epäasiallisen käytöksen kokemusten vastapainona virallisesti käsittelyyn tulleiden tapausten määrä on Taideyliopistossa pysynyt varsin pienenä.” Mitkä ovat johdon toimenpiteet siihen, että tämä kyselyissä todettu käytös pystyttäisiin löytämään ja siihen reagoimaan?

En pysty yksilöimään yksittäisiä toimenpiteitä, mutta pitää syventää dialogia ylioppilaskunnan kanssa. Jos täsmälliset toimenpiteet olisivat helppoja, ne olisi varmasti jo tehty.

Teillä opettaa ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet seksuaaliseen häirintään. Minkälaisia valvontatoimenpiteitä teillä on siihen, että tämä käytös on loppunut?

Jos vähänkin sellaista ilmoitusta tulee, että käytös on jatkunut, niin siihen tosi pienellä kynnyksellä puututaan. Tietenkään me emme ole luokkahuoneessa valvomassa näitä ihmisiä. Esimies on kuitenkin aina tietoinen työnantajan toimenpiteistä ja seuraa opettajan toimintaa.

Te tiedostatte, että ilmoituskynnys on korkea ja te ette ole valvomassa. Onko riski, että tapauksia jää pimentoon?

Totta kai siinä on riski, mutta juuri siksi tätä työtä pitää tehdä.

Onko sellaisista ihmisistä, joiden epäasiallisesta käytöksestä tiedetään, tullut ilmoituksia näiden kuulemisten jälkeen?

Sikäli mikäli on tullut, niin silloinhan asiaan on tartuttu entistä vakavammilla toimenpiteillä.

Minkätyyppisiä nämä vakavammat toimenpiteet ovat, kun kertomasi mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana vain yksi tapaus on johtanut irtisanomiseen?

Toimenpiteet ovat työsopimuslain mukaisia. Jos on pieni moitittava käytös, keskustellaan, jos on vakavampi, siitä tulee huomautus ja seuraava askel on irtisanomisuhkainen varoitus. Seuraava askel on irtisanominen.

Tulkitsenko oikein, että siellä opettaa ihmisiä, jotka ovat häirinneet ja heidän käytöksestään on ilmoitettu, ja he opettavat siellä yhä?

Mikäli varoituksen jälkeen tulee ilmi epäasiallista käytöstä, siitä seuraa irtisanominen.

Et vastannut kysymykseen. Kysyn uudelleen: onko siellä ihmisiä, joiden käytöksessä on ollut ongelmia, se on ollut johdon tiedossa, ja siitä on valitettu uudelleen?

Jos moitittava käytös ei ole ollut niin vakavaa, että se johtaisi irtisanomiseen. Voi olla, että on ollut aluksi huomautus ja sitten tullut varoitus ja sen jälkeen ei ole tullut huomauttamista. Tällaisia ihmisiä voi olla töissä.

3 kommenttia