Apu

Woke, intersektionaalisuus, mansplaining, gaslighting, CIS – Jos keskustelu tasa-arvosta meni yli hilseen, tämä opas on juuri sinulle

Woke, intersektionaalisuus, mansplaining, gaslighting, CIS – Jos keskustelu tasa-arvosta meni yli hilseen, tämä opas on juuri sinulle
Keskustelu tasa-arvosta, syrjinnästä ja rasismista käy Suomessakin kuumana. Pohjimmiltaan kyse on vallasta ja yhteiskunnallisten rakenteiden tunnistamisesta.
Julkaistu: 10.1.2022

Yhteiskunnallinen keskustelu Suomessa esimerkiksi rasismista on vielä pitkälti jumiutunut siihen, mitä sanoja saa käyttää ja mitkä asiat ovat kiellettyjä.

Woke-kulttuurissa kyse on paljon enemmästä: vallasta ja ihmisen asemaan ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttavien yhteiskunnallisten rakenteiden tunnistamisesta.

Ne koskettavat meitä kaikkia, mutta julkisessa keskusteluissa käytettävät termit ovat vielä monille suomalaisille vieraita ja hämäriä.

1. Canceloida

Cancellata tarkoittaa tuen epäämistä henkilöltä, ryhmältä tai organisaatiolta, joka on häirinnyt tai toiminut muuten yhdenvertaisuuden vastaisesti ja epäasiallisesti. Ajatuksena on saattaa tekijä vastuuseen teoistaan esimerkiksi boikotoimalla. Kyseessä voi olla yritys, jonka kumppanit lopettavat yhteistyön yrityksen epäasiallisen toiminnan takia. Suomessa muun muassa Fiskars, Finlayson ja useat kirjankustantajat ovat lopettaneet yhteistyön Kärkkäisen kanssa rasismikohujen ja myöhemmin koronaan liittyvien salaliittopuheiden takia.

2. Callouttaaminen

Julkisesti esitetty kriittinen huomio ongelmalliseksi koetusta toimintatavasta tai käytöstavasta. Tarkoituksena on asettaa vastuuseen henkilö, joka esittää esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmallisia mielipiteitä tai toimii epätasa-arvoisesti. Callouttaamisen tarkoituksen ei pitäisi olla julkinen nöyryytys. Ajatuksena on, että jotkin asiat tarvitsevat muuttuakseen julkista keskustelua.

Call in puolestaan tarkoittaa, että keskustelu käydään yksityisemmin ja syvällisemmin. Siinä pyritään lempeämmin löytämään tietoisuus tai ymmärrys asiasta. Call inissä esimerkiksi puhutaan yhdessä siitä, miksi jokin asia herättää tunteita tai ei tunnu reilulta.

Kuvassa naistenpäivän mielenosoitus 8.3.2021 Mexico Cityssa.

3. CIS

Henkilö, joka identifioituu siihen sukupuoleen, joka on hänelle syntymässä määritelty. Jos esimerkiksi henkilö on määritelty naiseksi, ja hän identifioituu siihen, hän on CIS-nainen. CIS on vastapari trans­henkilölle, joka ei tunne omakseen sukupuoli-identiteettiä, joka hänelle on syntymässä määritelty.

4. Gaslighting

Hiljentämisen keino. Kun ihminen tuo esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja omia kokemuksiaan niistä, ja hänen kokemuksensa kyseenalaistetaan, kyse on gaslightingista. Esimerkiksi voi ottaa saamelaisten kokeman syrjinnän vähättelyn. Käsite on saanut nimensä näytelmästä Gas Light (Kaasuvalo) ja George Cukorin ohjaamasta elokuvasta Gaslight vuodelta 1944. Siinä aviomies manipuloi vaimoaan, että vaimo uskoisi menettävänsä järkensä.

5. Heteronormatiivisuus

Yhteiskunnallinen ajatustapa, jossa esitetään normaalina, toivottuna ja luonnollisena se, että henkilö tuntee vetoa eri sukupuoleen. Heteronormatiivisuudessa homosuhteet ovat piilossa tai tulkitaan poikkeaviksi. Kun pääministeri Sanna Marin kertoi tulevansa sateenkaariperheestä, hän rikkoi heteronormatiivista yhteiskunnallista normia.

6. Hyvesignalointi

Henkilön tapa ilmaista olevansa hyvä ihminen, joka kannattaa esimerkiksi yhdenvertaisuutta vaikkapa sosiaalisen median keskusteluissa. Hyvesignalointia pidetään päälleliimattuna, hetkellisenä toimintana ja trendin mukana menemisenä, varsinkin, jos ajatukset eivät näy omassa käytännön elämässä. Termiä käytetään vähättelevässä merkityksessä.

Yhdysvaltainen oikeustieteilijä Kimberlé Crenshaw on tehnyt tunnetuksi intersektionaalisuuden käsitteen. Kuva: Mohamed Badarne, CC-BY-SA-4.0.

7. Intersektionaalisuus

Yhdysvaltaisen oikeustieteilijä Kimberlé Crenshaw’n tunnetuksi tekemä käsite, joka nostaa esille sen, miten henkilön lähtökohdat vaikuttavat hänen asemaansa yhteiskunnassa ja esimerkiksi hänen kokemuksiinsa syrjinnästä.

Lähtökohtia ovat esimerkiksi sukupuoli, yhteiskuntaluokka, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus ja etninen alkuperä. Syrjintäkokemukset voivat johtua monesta toisiaan leikkaavista tekijöistä.

Esimerkiksi sateenkaarimuslimi saattaa kokea syrjintää muslimiksi identifioituessaan (islamofobia) sekä syrjintää seksuaalisen suuntauksensa tai sukupuolensa takia (homofobia, transfobia).

8. Intersektionaalinen feminismi

Feministinen suuntaus, joka ottaa sukupuolen lisäksi huomioon myös muut tekijät, jotka vaikuttavat henkilön yhteiskunnalliseen asemaan, kuten sukupuolten moninaisuus, luokka-asema tai etnisyys. Esimerkiksi eläminen Suomessa romaninaisena on erilaista kuin valkoisena, valtaväestöön kuuluvana naisena. Feminismiä on aikaisemmin kritisoitu siitä, että se on keskittynyt valkoisten naisten yhdenvertaisuuden edistämiseen, jolloin se ei ota esimerkiksi transnaisia huomioon.

9. Kriittinen rotuteoria

Monitieteinen, yhdysvaltalainen, erityisesti akateemisessa maailmassa käytettävä teoria. Huomio on siinä, miten etnisyys ja ihonväri vaikuttavat esimerkiksi oikeuskäytäntöihin ja ihmisen mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa.

10. Kulttuurinen omiminen

Kulttuuriseen omimiseen liittyy esimerkiksi pyrkimys hyötyä taloudellisesti. Jos tanssinopettaja opettaa twerkkaamista, mutta ei kerro, mistä twerk on peräisin, mitä tanssilla on ilmaistu ja mistä kulttuurisesta lähtökohdasta se on syntynyt, tulkitaan toiminta kulttuuriseksi omimiseksi. Kulttuurinen omiminen voi olla myös vallankäyttöä, kun jokin ryhmä yrittää omia merkittävän kulttuurisen symbolin ja hyötyä siitä. Kulttuurinen lainaaminen taas on jatkuvaa sivilisaation dynamiikkaa. Esimerkiksi eri musiikkityylit ja suuntaukset lainaavat sävelkulkuja tai rytmejä toisiltaan.

Kommentti patsaan jalustassa väittää, että Britannian entinen pääministeri Winston Churchill oli rasisti. Kuva on mielenosoituksesta Lontoossa kesällä 2020.

11. Mansplaining

Vallankäytön väline, joka aliarvioi naisen asiantuntemuksen tai kokemuksen. Tapahtuma, jossa nainen tuo esille asiantuntemustaan ja mies tuntee oikeudekseen tulla keskeyttämään ja selittämään, miten nainen näkee tai kokee asian.

12. POC ja BIPOC

POC tulee englannin sanoista People of Colour. POC on termi, jolla monet näkyvään vähemmistöön Suomessa kuuluvat ihmiset määrittelevät itsensä. Tuosta termistä käännös ”värilliset” on ongelmallinen erityisesti Yhdysvaltain rotuerottelun historiallisen painolastin vuoksi.

BIPOC tulee sanoista Black Indigenous and People of Colour, mustat alkuperäiskansaan kuuluvat ja muut näkyviin vähemmistöihin kuuluvat. Se korostaa heidän omaa historiaansa ja kokemusmaailmaansa vähemmistöinä.

14. Ruskea tyttö

Koko Hubaran nimeämä käsite rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvalle suomalaiselle henkilölle. Käsite tuli tunnetuksi Suomessa erityisesti Hubaran esseekokoelmasta Ruskeat Tytöt, sekä hänen perustamastaan Ruskeat Tytöt Mediasta.

15. Toiseuttaa

Ihminen suljetaan ryhmän ulkopuolelle minkä tahansa hänen henkilöönsä liittyvän asian kautta. Toiseuttamiseen liittyy me- ja ne-ajattelu, kuten että me suomalaiset olemme tällaisia, ja nuo ovat tuollaisia. Suomessa toiseutta kokevat BIPOC-vähemmistöön kuuluvat esimerkiksi silloin, kun heidän suomalaisuuttaan kyseenalaistetaan, vaikka he olisivat eläneet aina Suomessa ja puhuisivat äidinkielenään suomea.

16. Toksinen maskuliinisuus

Kapea tapa ymmärtää maskuliinisuus, machokulttuuri, johon kuuluu esimerkiksi väkivallan ihannoiminen, yksin pärjääminen ja heikomman alistaminen. Sen sijaan tunteiden näyttämistä, pehmeyttä, hoivaviettiä tai jotakin muuta feminiiniseksi miellettyä ominaisuutta vältellään.

Toksisessa maskuliinisuudessa voi olla vähän tilaa yksilölliselle miehisyyden ilmaisulle. Maskuliinisuus sidotaan tiettyihin ominaisuuksiin, joista poikkeamisesta saatetaan rangaista ulossulkemisella tai haukkumisella.

17. Turvallinen tila

Sosiaalinen tilanne tai tila, jossa jokaisella osallistujalla on vapaus olla oma itsensä ja kokea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Turvallisessa tilassa pyritään ennaltaehkäisemään syrjintä tai häirintä henkilön taustan tai omaisuuksien vuoksi. Mahdolliseen epäasialliseen toimintaan puututaan.

Toimittaja Renaz Ebrahimi (ylh.) ja emeritusprofessori Esko Valtaoja (alh) jaottivat yhteen n-sanan käyttämisestä Ylen Marja Sannikan tv-ohjelmassa marraskuussa. Kuva: Jirina Alanko / A-lehdet
Esko Valtaoja. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva.

18. Triggeröityminen

Henkilö tuntee elävänsä ahdistavan tapahtuman uudelleen, koska jokin asia tai tapahtuma on tuonut hänen mieleensä voimakkaan muiston siitä. Traumaperäinen reaktio, jonka laukaisee esimerkiksi menneisyydestä tuttu haju tai ääni. Arkikielessä triggeröitymisellä tarkoitetaan ärtymistä tai provosoitumista jostakin asiasta tai toisen käytöksestä.

19. Woke

Termiä käytetään kuvamaan yhteiskunnallisten rakenteiden tiedostamista. Se tulee sanasta awake, olla hereillä. Termin juuret ovat Yhdysvaltojen kansalaisliikehdinnässä 1960-luvulla, ja käsite tuli laajemmin yleisön käyttöön Suomessa Black Lives Matter -liikkeen mukana vuonna 2020.

Ajatuksena on, että ihmiset, jotka kokevat epäoikeudenmukaisuutta tai syrjintää yhteiskunnassa, tiedostavat rakenteet, jotka vaikuttavat yhteiskunnalliseen asemaan tai syrjintäkokemuksiin.

Esimerkiksi Suomessa vierasperäinen nimi voi vaikuttaa työn tai vuokra-asunnon saantiin. Wokea on käytetty myös haukkumasanana. Konservatiivinen oikeisto on käyttänyt sitä alentavana terminä ja väittänyt, että ”hereillä” olevat valittavat turhasta.

Taustahaastattelu: Mona Eid, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvohankkeissa työskentelevä asiantuntija.

Artikkelin aloituskuvassa mielenosoittaja viime syyskuussa järjestetyllä pride-marssilla Torinossa, Italiassa. ”Maailmalla on isompia ongelmia kuin poikia pussaavat pojat ja tyttöjä pussaavat tytöt”, kertoo plakaatti.

1 kommentti