Tuulilasi

Trafi: Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi valittava rohkeasti parhaat keinot liikenteessä


Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima liikenteen ilmastopoliittinen ILMO45-väliraportti koostuu kolmesta eri skenaariosta, muutospolusta. BIO-polussa hiiletöntä tulevaisuutta tarkastellaan polttoaineiden näkökulmasta, PALVELU-polussa ratkaisuja haetaan liikennesuoritteen vähentämisestä ja TEKNO-polussa teknologisten mahdollisuuksien kautta.
Teksti Trafi
Kuvat Trafi

Ministeriön tavoitteena on edetä kolmen polun pohjalta hiilettömään tulevaisuuteen.

”Väliraportin kolmen eri skenaarion tarkoituksena oli herättää keskustelua konkreettisin, raflaavinkin esimerkein, mikä onnistuikin hyvin. Nyt työn alla on loppuraportin työstäminen näiden skenaarioiden ja niistä saatujen palautteiden sekä uusien ideoiden pohjalta”, kertoo työryhmän sihteeri, johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner.

”Hiilettömän liikenteen saavuttamiseksi ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja, vaan tarvitsemme ennakkoluulottomia muutoksia liikenteen kaikilla osa-alueilla. Meidän on yhtä lailla panostettava teknologian hyödyntämiseen, päästöjä aiheuttavan liikennesuoritteen vähentämiseen kuin asenteiden muuttumiseenkin”, painottaa Trafin pääjohtaja Mia Nykopp, joka vetää ILMO45-työryhmän liikenteen käyttövoimien teknologisen kehityksen mahdollisuuksiin keskittyvää ryhmää.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama liikenteen ilmastopolitiikan ILMO45-työryhmä hakee ratkaisuja hiilivapaan liikenteen saavuttamiseksi vuoteen 2045 mennessä. Työryhmän loppuraportti valmistuu joulukuussa.

Julkaistu: 8.11.2018