Apu

Polttoaineen hintojen korotus epäreilu tapa vähentää ilmastopäästöjä – YM: Selkeä asenne-ero kaupunkien ja maaseudun välillä

Polttoaineen hintojen korotus epäreilu tapa vähentää ilmastopäästöjä – YM: Selkeä asenne-ero kaupunkien ja maaseudun välillä
Ympäristöministeriön kyselyn mukaan kaupunkilaiset suhtautuvat päästövähennyskeinoihin kautta linjan myönteisemmin kuin ympäryskunnissa ja maalla asuvat.
Julkaistu: 22.4.2021

Sähkön tai muun lämmön sekä polttoaineen hintojen korottaminen olisi kansalaisten mielestä hyvin epäreilu tapa ilmastopäästöjen vähentämiseen.

Se selviää ympäristöministeriön kyselystä. Siinä kysyttiin suomalaisten arviota erilaisten päästövähennystapojen vaikutuksesta omaan toimintaan ja lisäksi sitä, miten reiluiksi tai epäreiluina noita asioita pidetään.

Kyselyssä tarjottiin kahtatoista esimerkkiä asumista, liikennettä ja ruokailua koskevista tavoista yrittää vähentää päästöjä.

Yleiskuva oli, että erilaiset kulkuyhteyksien parantamiset ja valistamisen lisääminen arvioitiin kannatettaviksi keinoiksi päästöjen vähentämiseen. Omaan talouteen iskevät tavat taas torjuttiin. Kaupunkilaiset suhtautuivat päästövähennyskeinoihin kautta linjan myönteisemmin kuin ympäryskunnissa ja maalla asuvat.

Sähkö, lämmitys ja polttoaine arka paikka

Selvintä vastarintaa nostivat sähkön tai muun lämmityksen sekä polttoaineen hinnan korotukset. Vastaajista noin puolet arvioi, että hinnankorotuksilla olisi vaikutusta omaan toimintaan.

Samalla 88 prosenttia vastaajista piti lämmityksen hinnan nostoa ja 83 prosenttia polttoaineen hinnan nostoa epäreiluna. Kaupunkilaisten torjunta oli hieman vähäisempää, mutta myös kaupungeissa kolme neljäsosaa vastaajista piti hinnankiristystä epäreiluna.

Tehokkaimmiksi oman toiminnan muuttajiksi vastaajat arvioivat tiedon jakamisen pakkausten merkinnöistä ja vähäpäästöisempien autojen ja elintarvikkeiden halvemman hinnan.

Tiedottamisen lisäämistä piti epäreiluna vain vajaa viidesosa vastaajista. Vähäpäästöisten autojen edullisuutta piti epäreiluna noin kolmannes vastaajista, pienempipäästöisen ruoan edullisuutta liki puolet.

Ruoka-asioiden herkkyydestä on kerrottu julkisuudessakin usein. Se kenties näkyy siinä, että puolet vastaajista arvioi kasvisruoan tarjoamisen ravintolalinjastolla ensimmäisenä olevan epäreilu tapa vähentää päästöjä.

Kyselyyn vastasi 18 000 ihmistä. Tuloksia käytetään keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnittelun tukena.

Päivitetty 22.4. – Ilmestynyt 23.3.2021

8 kommenttia