Tuulilasi

Biokaasu isossa roolissa tieliikenteen päästövähennystalkoissa

Biokaasu isossa roolissa tieliikenteen päästövähennystalkoissa
Valtioneuvosto teki 6. toukokuuta 2021 periaatepäätöksen siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan liikenteen tiekartta on tasapainoinen kokonaisuus, ja siinä on hyvin huomioutu eri käyttövoimien tuomat päästövähennysratkaisut.
Kuvat
Julkaistu: 7.5.2021

Tiekartassa on biokaasun ja kaasuajoneuvojen lisäämiseksi lukuisia toimenpiteitä 2021-2030 väliselle ajanjaksolle.

Tieliikenteen päästöjä lähdetään vähentämään moninaisella toimenpidepaketilla. Biokaasu ja kaasuajoneuvojen lisäämiseksi tullaan muun muassa laajentamaan kaasujakeluinfraa, satsaamaan liikennebiokaasun tuotantoon, sekä antamaan erilaisia ajoneuvojen hankintatukia. Verotuspäätökset siirtyivät tehtäväksi myöhemmin tänä vuonna.

Tiekartassa asetetaan, että koko autokannan osalta tavoitteena on, että liikenteessä olisi vuonna 2030 noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa ja noin 45 000 sähkökäyttöistä pakettiautoa, joista vähintään puolet on täyssähköautoja. Kaasuajoneuvotavoitteena on noin 130 000 henkilö- ja pakettiautoa vuonna 2030. Raskaita ajoneuvoja koskevat tavoitteet ovat noin 4600 sähköautoa ja noin 6200 kaasukuorma-autoa ja -bussia.

”Päätetyillä tieliikenteen päästövähennystoimenpiteillä on myönteinen vaikutus Suomen biokaasusektoriin. Uskomme, että fossiilittoman liikenteen tiekartta tulee lisäämään suomalaisista jätteistä ja sivuvirroista Suomessa tuotettavan biokaasun kysyntää, mikä paitsi lisää omavaraisuutta, vähentää kustannustehokkaasti tieliikenteen päästöjä, että tuo mukanaan aluetaloudellisia hyötyjä eripuolelle Suomea uusien biokaasulaitosten muodossa.”, toteaa Suomen Biokierto ja Biokaasun toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäiseksi toteutetaan 20 toimenpidettä, joiden vaikutuksista on riittävästi tietoa ja jotka edistävät oikeudenmukaista siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä. Tukien ja kannusteiden osalta päätökset tehdään keväällä 2021. Toisessa vaiheessa arvioidaan keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa ennen varsinaista päätöksentekoa. Näiden osalta vaikutusarviointeja tehtäisiin keväällä ja kesällä 2021 ja ne valmistuisivat viimeistään syksyllä 2021. Kolmas vaihe on ehdollinen. Siinä hallitus arvioi syksyllä 2021, että riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Päätökset liikenneverotusuudistuksesta tehdään myöhemmin

Liikenteen tiekartan lisäksi liikenteen päästövähennystoimenpiteistä päätetään myös muissa yhteyksissä kuten Suomen kestävän kasvun ohjelma, liikenteen verotuksen uudistamista selvittävä työryhmä, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12), kansallinen energia- ja ilmastostrategia ja Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (Kaisu).

Kaikki auto- ja ajoneuvoverotukseen liittyvät toimenpiteet on jätetty pois Fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Liikenteen verotusta koskevat konkreettiset ehdotukset tehdään valtiovarainministeriön vetämässä liikenteen verotyöryhmässä 17.5.2021 mennessä.

”Liikenteen kokonaisverotuspäätökset ovat hyvin oleellisia, sillä kaasuautoilun houkuttelevuutta voidaan edistää järkevällä liikenteen kokonaisverotuksella (auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverot). Tällä hetkellä auto- ja ajoneuvoverotus ei toimi kaasuautojen kohdalla oikeudenmukaisesti. Toivommekin, että liikenteen verouudistuksen yhteydessä asia korjataan.”, toteaa toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

(Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu)

3 kommenttia