Tuulilasi

Auto- ja ajoneuvoverotus sopeutetaan uuteen WLTP-mittaustapaan - uusi autovero voimaan 1.9.

Sopeutetut verotaulukot koskisivat niitä autoja, joiden CO2-päästötieto on mitattu uudella WLTP-mittausmenetelmällä. Muihin autoihin sovelletaan jatkossakin nykyisiä auto- ja ajoneuvoverotaulukoita.
Teksti Max Lange

Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin nykyistä verotasoa, mutta uudesta mittaustavasta johtuen joidenkin autojen auto- ja ajoneuvovero voi nousta tai laskea verrattuna nykyiseen verotasoon.

Uudet autoverotaulukot WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulisivat voimaan 1.9.2018. Niitä sovellettaisiin autoihin, joiden CO2-päästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä ja jotka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.9.2018 tai sen jälkeen. Tämä käytännössä tarkoittaa, että uudella WLTP-mittaustavalla tyyppihyväksyttyjen autojen autovero on epäedullinen aina syyskuuhun asti.

Uusi ajoneuvoverotaulukko WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulisi voimaan 1.1.2019 ja koskisi 1.1.2020 sekä sen jälkeisiä veropäiviä. Sitä sovellettaisiin kaikkiin autoihin, joiden CO2-päästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä. Ajoneuvoero on monille uusille autoille siis aiempaa korkeampi vielä vuoden 2020 alkuun asti.

Uusien verotaulukoiden voimaantuloon asti autot verotetaan nykyisten verotaulukoiden mukaan niidenkin autojen osalta, joilla on uuden WLTP-menetelmän mukainen mittaustulos. Tällöin verotuksessa sovelletaan verovelvollisen eduksi niin sanottua takaisinlaskettua arvoa. Takaisinlaskettu arvo lasketaan EU:n komission tutkimuslaitoksen kehittämällä CO2MPASS- työkalulla. Sen avulla uusi WLTP-lukema muunnetaan vastaamaan vanhan NEDC-testin lukemaa.

Julkaistu: 1.6.2018
Kommentoi »