Tuulilasi

Velvollisuus varmistua annetun suuntamerkin tarkoituksesta

Tapio Ketonen

Kysymys:

KYSYMYS:Ovatko suuntamerkin käyttöä koskevat säännöt johdonmukaiset ja samat jokaisessa risteyksessä?

PERUSTELU KYSYMYKSEEN:Niin sanotussa liikenneympyrässä jokainen liittymä on risteys ja jokainen liikenneympyrään kääntynyt tietää, että suuntamerkkiä ei tarvitse käyttää, kun ajokaistalta on ainoastaan yksi sallittu ajosuunta.Vaikka ajokaistalta on monessa muussakin risteyksessä ainoastaan yksi sallittu ajosuunta, enemmistö kuljettajista, ajo-opettajista ja jopa ajokokeita vastaanottavista vaativat, että näissä muissa risteyksissä suuntamerkkiä pitää kuitenkin käyttää jalankulkijoiden sekä muista suunnista risteykseen tulevien vuoksi. Epäjohdonmukaista ja siinä on se ristiriita, että tieliikennelain mukaan KÄÄNTYVÄN AJONEUVON KULJETTAJA EI SAA AIHEUTTAA VAARAA TAI TARPEETONTA ESTETTÄ MUILLE SAMAAN SUUNTAAN KULKEVILLE. Nyt kuitenkin esimerkiksi suuntamerkin puoleisella sivulla rinnakkaista ajokaistaa samaan ajosuuntaan ajavalle suuntamerkki antaa sen kuvan, että suuntamerkin näyttäjä aikoo vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoaan sivusuunnassa käyttämäänsä ajokaistaan nähden. Se aiheuttaa vaaraa ja tarpeettoman esteen, koska suuntamerkkiin pitää reagoida. Miten on, pitääkö minun nyt siis vilkuttaa suuntamerkillä sellaista mitä en todellakaan ole tekemässä? Miksi vilkuttaa ajokaistan vaihtamista vielä sen jälkeen, kun on jo monta sataa metriä aikaisemmin hyvissä ajoin ryhmittynyt oikein ja käyttänyt silloin ajokaistaa vaihtaessa suuntamerkkiä sekä lain mukaisesti hyvissä ajoin valinnut ajokaistan kääntymistä varten?

Näytä vastaus

Vastaus:

Tieliikennelain 35§:ssä sanotaan näin: 

Suuntamerkki

Ajoneuvon kuljettajan, joka aikoo lähteä liikkeelle tien reunasta, kääntyä risteyksessä tai tiellä taikka vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtää ajoneuvoa sivusuunnassa, on muiden varoittamiseksi annettava merkki suunnanosoittimella tai, jollei ajoneuvossa ole sellaista, muulla näkyvällä tavalla.

Merkki on annettava hyvissä ajoin ennen aiottua toimenpidettä, ja sen on oltava hyvin näkyvä ja ymmärrettävä. Merkinanto ei vapauta kuljettajaa velvollisuudesta varmistua siitä, ettei aiottu toimenpide aiheuta vaaraa tai tarpeetonta estettä.

Laissa ei siis sanota, että käännyttäessä ei tarvitsisi näyttää suuntamerkkiä,vaikka kaistalta ei voisikaan kääntyä muualle. Aikaiemmassa laissa oli lisäys: mikäli se on tarpeen muun liikenteen varoittamiseksi. Tämä harkinnan vapaus jätettiin vuoden 1981 tieliikennelaista pois. Vilkkua siis pitää näyttää, vaikka sitä ei olisi kukaan katsomassa. Vilkun käyttöä koskevat säännökset ovat siis paitsi yksiselitteiset, myös johdonmukaiset. Sama käytäntö toimii ainakin Euroopassa kaikissa maissa.

Käytännössä ongelma tuskin on se, että suuntamerkkiä käytettäisiin liikaa, kyllä se merkki jää paremminkin liian usein näyttämättä. En liioin usko, että kiertoliittymässä (liikenneympyrän virallinen nimitys) vilkun oikeasta käytöstä tulee väärinkäsityksiä. Isoja kiertoliittymiä, joissa ajetaan kahdella tai useammalla vierekkäisellä kaistalla, on aika harvassa. Jos noudatetaan ryhmitysmerkkejä, niissäkään ei tule väärinkäsityksiä. Tosin varsinkin pienissä kiertoliittymissä kaikki eivät tunne sääntöjä, kääntyessään kiertoliittymästä vasemmalle jotkut vilkuttavat vasemmalle ikään kuin kyseessä olisi pelkkä tavallinen risteys. Oikea ajotapa kiertoliittymässä on helppo ja looginen, vilkutetaan oikealle silloin, kun ollaan lähdössä kiertoliittymästä pois.

Jos viereisellä kaistalla joku laittaa vilkun päälle, se ei edellytä omaa kaistaansa jatkavalta mitään toimenpiteitä. Kuten 35§:n toisessa momentissa sanotaan, vastuussa on kääntyjä tai kaistanvaihtaja, ei se vieressä ajava. Aivan sama tilanne on moottoritien liittymässä, väistämisvelvollinen on yksiselitteisesti moottoritielle tulija, ei se moottoritiellä jo ajava. Jostakin syystä jotkut edellyttävät, että moottoritiellä ajavan pitäisi väistyä vasemmalle kaistalle antaakseen tietä liittymästä tulijalle. Jos tätä lainvastaista temppua ei teekään, silloin saattaa torvi soida ja nyrkki heilua.

Julkaistu: 20.7.2014

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.