Tuulilasi

Tiestön kunnon parantaminen on keskeinen liikenteen päästövähennyskeino

Tiestön kunnon parantaminen on keskeinen liikenteen päästövähennyskeino
Tiestön kunnolla on suuri merkitys erityisesti raskaan liikenteen polttoaineen kulutukseen. Seuraavien 10 vuoden aikana uusia keinoja päästöjen vähentämiseksi on löydettävä noin 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä, jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.
Julkaistu: 16.6.2020

Tästä tarpeesta noin 10 prosenttia on hoidettavissa parantamalla tieverkon päällysteiden kuntoa.

Tänään Paltan webinaarissa julkaistu liikenteen ja logistiikan tiekartta kertoo ammattiliikenteen sitoutuneisuudesta päästöjen vähenemiseen. Tiekartasta on pääteltävissä, että liikenteen päästöjen vähentäminen tavoitteiden mukaisesti on mahdollista ilman veronkorotuksia tai liikkumisen rajoittamista. Tulokset ovat yhteneväisiä SKAL:n toukokuussa yhdessä muiden keskeisten järjestöjen kanssa julkaiseman liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartan kanssa.

Päästöjen vähentäminen syntyy pienistä puroista, eikä yhtä asiaa ratkaisevaa keinoa ole olemassa. On kuitenkin tärkeää huomata, että tavoitteisiin voidaan päästä ilman Suomen kilpailukykyä rampauttavia polttoaineveron korotuksia. Polttoaineveron korotukset ovat tiekarttaselvitysten perusteella varsin tehoton päästöjen vähentämiskeino.

Tiestön kunnon ja liikenteen sujuvuuden parantamisella olisi sen sijaan saavutettavissa yhteensä noin 160 000 tonnin vuotuiset päästövähennykset. Määrä vastaa yli 10 prosenttia vuoden 2030 tavoitteesta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL edustaa 4 500 suomalaista kuljetusyritystä. Koko liikenne- ja logistiikkasektori on tehnyt paljon työtä etsiessään keinoja päästötavoitteiden saavuttamiseksi tavalla, joka turvaa samalla yhteiskunnan taloudellista kilpailukykyä. Tiekarttojen tulokset on otettava huomioon, kun keskustellaan keinoista liikenteen päästöjen vähentämiseen. Muutos ei tapahdu käskemällä ja kurittamalla, vaan yhteistyöllä ja yrityksissä tapahtuvalla kehittämisellä.

SKAL on mukana Vähäpäästöisen liikenteen tiekartassa, joka laadittiin Autoalan Keskusliiton, Autotuojat ja -teollisuuden, Linja-autoliiton, Suomen Autoteknillisen Liiton, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n ja Suomen Taksiliiton yhteistyönä. Tiekartta luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle 26.5. ja jaettiin medialle 28.5.

1 kommentti