Tuulilasi

Suomen tasoristeyksistä jopa 75 prosenttia on täysin vailla minkäänlaisia turvalaitteita – nyt tähän on tulossa muutos

Suomen tasoristeyksistä jopa 75 prosenttia on täysin vailla minkäänlaisia turvalaitteita – nyt tähän on tulossa muutos
Suomi on vartioimattomien tasoristeysten suurvalta. Lähes 75 prosenttia tieverkostomme kaikista tasoristeyksistä on täysin ilman turvalaitteita. Väyläviraston mukaan tilanne on kuitenkin paranemassa.
Julkaistu: 3.3.2022

Vielä 2000-luvun alussa valtion rataverkolla sattui noin 40 tasoristeysonnettomuutta vuosittain. Lukemaa on saatu pienennettyä, vaikka vuosi 2021 toikin takapakkia, kun tilastoihin kirjattiin 25 onnettomuutta. Väyläviraston asiantuntijan Jarmo Koistisen mukaan Suomessa on nyt käynnissä tasoristeysten poisto- ja parantamishanke.

– Rataverkolla on 2 580 tasoristeystä, joista noin 1 900 on ilman turvalaitteita. Ne on luokiteltu seitsemään olosuhdeluokkaan, 6 ja 7 ovat ne olosuhteiltaan huonoimmat. Näihin molempiin luokkiin kuuluu 5 % rataverkon tasoristeyksistä eli yhteensä 10 %. Vuonna 2018 lähdimme luokan 7 tasoristeyksistä liikkeelle tässä hankkeessa.

– Maantieteellisestihän nämä jakaantuvat kartalla hiukan kuin olisi haulikolla ammuttu, eli ihan ympäri Suomea. Ehkä näitä eniten on kuitenkin Itä-Suomessa ja Pohjoisessa. Sitten esimerkiksi Seinäjoki-Kaskinen välillä on 113 kilometrin matkalla 157 tasoristeystä. Vastaavasti Helsinki-Oulu välillä ja Venäjän rajalta Turkuun ei ole yhtään tasoristeystä.

Miksi näitä tasoristeysonnettomuuksia sattuu, ovatko ihmiset piittaamattomia tyyliin "ei sieltä eilenkään junaa tullut"?

– Onnettomuusraporteissa lukee aika usein, että kyllä minä katsoin, mutta en nähnyt junaa. Ei se ole ehkä piittaamattomuutta, vaan ihminen, joka on ylittänyt risteyksen tuhat kertaa ja jolle tasoristeys on liiankin tuttu, on vain ajatuksissaan. Kun näkymät ovat huonot ja raiteella on liikennettä, voi jotakin sattua. Olosuhdeluokkien 6 ja 7 tasoristeyksiä on kaikista tasoristeyksistä 10 %, mutta juuri niissä onnettomuuksista tapahtuu 57 %. Tämä kertoo henkilön huomion ja tasoristeyksen olosuhteiden yhteisvaikutuksesta.

Mitä keinoja on olemassa tasoristeysten poistamiseen ja parantamiseen? Hillittömän pitkiä kiertoteitä ei varmaan aleta rakentamaan?

– Sitäkin kyllä tehdään. Sitten näkyväisyyden parantaminen, eli kasvustoa pois, on yksi hyvä keino – järeimmillään puhutaan kallioleikkausten räjäyttämisestä. Turvalaitteiden asentaminen on melko kallista, mutta niitä on nyt asennettu käynnissä olevan hankkeen yhteydessä. Puolipuomilaitoksia tulee hankkeen mukaan 53 kappaletta. Hieman halvempia tasoristeysvaloja tulee 42. Tasoristeysvalotkin auttavat asiaa paljon verrattuna siihen, ettei mitään turvalaitteita olisi.

Onko määrärahoja riittävästi, että nämä ongelmat saadaan tulevaisuudessa poistettua?

– Resursseihin nähden meillä on nyt riittävästi määrärahoja. Ratainfraan on panostettu aika paljon ja korjausvelkaa on lyhennetty, mutta vielä on töitä tehtävänä.

Kommentoi »