Suomalainen ansaitsee keskimäärin reilut 3 700 euroa kuukaudessa – Silti puolet palkansaajista tienaa kuukaudessa vain vähän yli 3 000 euroa tai vähemmänkin
Puheenaiheet
Suomalainen ansaitsee keskimäärin reilut 3 700 euroa kuukaudessa – Silti puolet palkansaajista tienaa kuukaudessa vain vähän yli 3 000 euroa tai vähemmänkin
Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaaniansio oli 3 314 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Jos otetaan huomioon osa-aikatyötä tekevät, mediaaniansio on 3 063 euroa kuukaudessa.
6Kommenttia
Julkaistu 9.11.2022
Apu

Voisi kuvitella, että on yksinkertaista kertoa, miten paljon rahaa työssäkäyvä suomalainen keskimäärin kuukaudessa saa. Ei ole. Ei ainakaan, jos etsii juuri sitä lukua, joka parhaiten kertoo mikä on suomalaisen keskiansio.

Soppaa sekoittaa se, että palkka ja ansio ovat eri asioita, mutta niitä käytetään arkikielessä ilmaisemaan samaa. Ansion ja palkan ero kuitenkin on, että ansiossa ovat mukana myös säännölliset palkanlisät kuten vuorokorvaukset.

Toinen kompastuskivi on siinä, puhutaanko keskimääräisestä ansiosta vai mediaaniansiosta. Ja kolmanneksi pitää vielä päättää, halutaanko selvittää suomalaisten kokoaikaisten työntekijöiden keskiansio, tai -palkka, vai otetaanko mukaan määräaikaiset.

Mediaaniansio kertoo enemmän

Tilastokeskuksen tuoreimmat luvut ovat lokakuussa julkaistut vuoden 2021 ennakkotiedot.

Niiden mukaan suomalaisen kokopäiväisen työntekijän keskimääräinen kuukausipalkka on 3 656 euroa. Keskimääräinen ansio taas on 3 734 euroa. Ansiot ovat nousseet 81 euroa vuoden 2020 keskiansioon verrattuna.

Keskimääräistä kuukausipalkkaa ja -ansiota muokkaa se, että mukana on pieni joukko ihmisiä, jotka tienaavat hyvin paljon. Tämä vääristää keskipalkkaa ja -ansiota ylöspäin.

Tilastokeskuksen mukaan noin 63 prosenttia kokoaikaisista palkansaajista ansaitsee keskimääräistä vähemmän. Siis melkein kaksi kolmasosaa saa keskimääräistä vähemmän.

Keskipalkasta ja -ansiosta kertookin paremmin mediaani. Se tarkoittaa sitä palkkaa tai ansiota, jota enemmän saa puolet kansalaisista ja vähemmän toinen puoli.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3 235 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansio taas oli 3 314 euroa kuukaudessa. Mediaaniansio on noussut 86 euroa kuukaudessa toissavuodesta.

Nämä luvut koskevat vain kokopäiväistä työtä tekeviä.

Jos otetaan huomioon, että osa palkan­saajista tekee osa-aikatyötä, suomalaisen palkansaajan keski­määräinen ansio on 3 361 euroa kuukaudessa. Vuoden 2021 mediaaniansio on noussut toissavuodesta 71 eurolla kuukaudessa 3 063 euroon.

Tämä viimeinen luku voisi hyvinkin olla parhaiten perusteltu ehdotus suomalaisen todelliseksi keski­ansioksi.

Eläkeläisten tulotaso

Palkansaajia on Suomessa noin 2,2 miljoonaa ja eläkeläisiä noin 1,5 miljoonaa. Eläkeläisten tulotaso on selvästi alempana kuin palkansaajien. Keskimääräinen eläke oli Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomessa 1 784 euroa, mediaanieläke taas 1 559 euroa. Vain yhdeksän prosenttia eläkeläisistä saa eläkettä yli 3 000 euroa kuukaudessa.

Artikkelin tiedot päivitetty 9.11.2022 – Ensimmäinen versio ilmestynyt 17.12.2020

6 kommenttia