Apu

Suomalainen ansaitsee keskimäärin reilut 3 600 euroa kuukaudessa – Silti puolet palkansaajista tienaa kuukaudessa vajaat 3 000 euroa tai vähemmän

Suomalainen ansaitsee keskimäärin reilut 3 600 euroa kuukaudessa – Silti puolet palkansaajista tienaa kuukaudessa vajaat 3 000 euroa tai vähemmän
Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaaniansio oli 3 228 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Jos otetaan huomioon osa-aikatyötä tekevät, mediaaniansio on 2 992 euroa kuukaudessa.
Julkaistu: 1.4.2022

Voisi kuvitella, että on yksinkertaista kertoa, miten paljon rahaa työssäkäyvä suomalainen keskimäärin kuukaudessa saa. Ei ole. Ei ainakaan, jos etsii juuri sitä lukua, joka parhaiten kertoo mikä on suomalaisen keskiansio.

Esimerkiksi kesken olevien hoitajien palkkaneuvottelujen alussa tuli kiistaa siitä, paljonko hoitaja lopulta tienaa. Työntekijäpuolen mielestä työnantaja tarkoituksellisesti paisutteli hoitajien tienestejä.

Soppaa sekoittaa se, että palkka ja ansio ovat eri asioita, mutta niitä käytetään arkikielessä ilmaisemaan samaa. Ansion ja palkan ero kuitenkin on, että ansiossa ovat mukana myös säännölliset palkanlisät kuten vuorokorvaukset.

Toinen kompastuskivi on siinä, puhutaanko keskimääräisestä ansiosta vai mediaaniansiosta. Ja kolmanneksi pitää vielä päättää, halutaanko selvittää suomalaisten kokoaikaisten työntekijöiden keskiansio, tai -palkka, vai otetaanko mukaan määräaikaiset.

Mediaaniansio kertoo enemmän

Tilastokeskuksen tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2020. Lopulliset tiedot toissavuodelta julkaistiin itse asiassa tämän vuoden maaliskuussa.

Niiden mukaan suomalaisen kokopäiväisen työntekijän keskimääräinen palkka on 3 582 euroa. Keskimääräinen ansio taas on 3 653 euroa.

Keskimääräistä kuukausipalkkaa ja -ansiota muokkaa se, että mukana on pieni joukko ihmisiä, jotka tienaavat hyvin paljon. Tämä vääristää keskipalkkaa ja -ansiota ylöspäin.

Tilastokeskuksen mukaan noin 63 prosenttia kokoaikaisista palkansaajista ansaitseekin keskimääräistä vähemmän. Siis melkein kaksi kolmasosaa saa keskimääräistä vähemmän.

Keskipalkasta ja -ansiosta kertookin paremmin mediaani. Se tarkoittaa sitä palkkaa tai ansiota, jota enemmän saa puolet kansalaisista ja vähemmän toinen puoli.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3 163 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Mediaaniansio taas oli 3 228 euroa kuukaudessa.

Nämä luvut koskevat vain kokopäiväistä työtä tekeviä.

Jos otetaan huomioon, että osa palkan­saajista tekee osa-aikatyötä, suomalaisen palkansaajan keski­määräinen ansio on 3 291 euroa kuukaudessa ja mediaaniansio noin 2 992 euroa kuukaudessa.

Tämä viimeinen luku voisi hyvinkin olla parhaiten perusteltu ehdotus suomalaisen todelliseksi keski­ansioksi.

Eläkeläisten tulotaso

Palkansaajia on Suomessa noin 2,2 miljoonaa ja eläkeläisiä yli 1,6 miljoonaa. Eläkeläisten tulotaso on selvästi alempana kuin palkansaajien. Keskimääräinen eläke oli Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomessa 1 784 euroa, mediaanieläke taas 1 559 euroa. Vain yhdeksän prosenttia eläkeläisistä saa eläkettä yli 3 000 euroa kuukaudessa.

Artikkelin tiedot päivitetty 1.4.2022 – Ensimmäinen versio ilmestynyt 17.12.2020

4 kommenttia