Apu

Soklin kaivoshanke puhuttaa – Tutkija: ”Ei ainakaan edistä vesistöjen ­hyvinvointia”

Soklin kaivoshanke puhuttaa – Tutkija: ”Ei ainakaan edistä vesistöjen ­hyvinvointia”
Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija pitää kaivoshankkeita lähtökohtaisesti epäedullisina ympäröiville vesistöille.
Julkaistu: 2.11.2019

Vaikutukset. Suomen ympäristökeskus Syken erikoistutkija Heikki Mykrä on perehtynyt Soklin kaivoksen mahdollisiin ympäristövaikutuksiin. Hänellä on myös käytännön kenttäkokemusta alueelta, sillä Syke on ottanut pohjaeläin- ja piilevänäytteitä alueen vesistöistä.

Mykrä kertoo puhelimitse ­henkilökohtaisia näkemyksiään kaivoksen mahdollisista vaikutuksista alueen vesistöihin.

Tarkastellessaan Soklin ympäristövaikutuksen arviointia (YVA) Mykrän mieleen nousee kaksijakoisia ­näkemyksiä. Mykrän mukaan kaivoksen jätevesien käsittely on suunniteltu ainakin paperilla ­oppikirjan mukaisesti.

– Silti on selvää, että vesistövaikutuksia tulee joka tapauksessa. Alue on kaivokselle haastava johtuen alueen erämaamaisesta luonnosta ja vesistöistä, jotka ovat suunnitellun louhosalueen läheisyydessä tai jopa sen alla, kuten Soklinojan alaosa. Lisäksi kaivosalue on poikkeuksellinen suuri, Mykrä sanoo.

Soklin vaikutuspiirissä useita vesistöjä

Kemijoen lisäksi kaivoksen vaikutuspiirissä ovat muun muassa Nuortin latvavedet Soklinoja ja Ylä-Nuortti sekä sen sivujoet Tulppiojoki ja Sotajoki, tärkeä taimenen lisäänty­misalue. 

Ainakin nykyisen suunnitelman mukaan kaivoksen puhdistetut jätevedet juoksutettaisiin Kemijokeen.

– Ravinnepitoisuus voi kasvaa fosforin takia, mikä näkyisi etenkin leväkasvun lisääntymisenä, Mykrä toteaa.

Tutkijan mukaan jätevesien lasku Kemijokeen olisi silti vähiten haitallinen vaihtoehto alueen vesistöjen kannalta.

– Sotajoen suojelu on erityisen tärkeää, sillä se on merkittävä osa Nuortin systeemin poikastuotantoa. Suomessa ei ole enää monia vastaavia alkuperäisiä, elinvoimaisia taimenkantoja ylläpitäviä vesistö­kokonaisuuksia.

Kaivoshankkeet riskihankkeita vesistöille

Yleisesti ottaen Heikki Mykrä ­pitää nykyisiä kaivoshankkeita, ­kuten Soklia, vesistöjen kannalta ristiriitaisina. Riskitekijöitä on paljon, varmuutta ei ole siitä, että asiat menevät niin kuin paperilla.

– Kaivoshankkeet tuntuvat erikoisilta siinä mielessä, että EU:n tulevan Vesipuite-direktiivin linjauksen mukaan vesistöjen tilaa pyritään parantamaan, ei heikentämään. Direktiivi myös kieltää vesistöjen pilaamiseen. Vaikka direktiiviä on ­tulkittu monin eri tavoin, on selvää, etteivät ­kaivoshankkeet ainakaan edistä vesistöjen ­hyvinvointia.

Kommentoi »