Nastarenkaat kuluttavat tulevaisuudessa selkeästi vähemmän tienpintaa
Autot ja liikenne
Nastarenkaat kuluttavat tulevaisuudessa selkeästi vähemmän tienpintaa
Uusien teknisten vaatimusten vuoksi uudet nastarenkaat kuluttavat tietä keskimäärin n. 15 % nykyisiä vähemmän. Näitä teitä vähemmin kuluttavia renkaita tulee myyntiin viimeistään vuoden 2027 alussa, mutta näiden ympäristöystävällisempien nastarenkaiden saatavuus paranee todennäköisimmin jo ennen sitä.
Julkaistu 12.2.2021
Tuulilasi

Nykyäänkin nastarenkaiden tienkuluttavuutta kontrolloidaan renkaiden tyyppihyväksynnässä erityisellä testillä. Testien raja-arvoja tiukentamalla voidaan vaikuttaa siihen, että renkaiden tienkuluttavuus pienenee.

Henkilöautoihin tarkoitetut nastarenkaat, joiden tienkuluttavuus on pienempi kuin nyt myytävien nastarenkaiden, tunnistaa tulevaisuudessa tarramerkinnästä. Vaatimus tarramerkinnästä tulee koskemaan sellaisia nastarenkaita, joille on tyyppihyväksynnän yhteydessä tehty tienkuluttavuutta mittaava testi. Tarra pitää löytyä kaikista tällaisista henkilöautoihin tarkoitetuista nastarenkaista, jotka on valmistettu 1.1.2025 tai sen jälkeen.

"Tarramerkintä helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia varmistua siitä, että hänen ostamansa nastarenkaat kuluttavat tietä entistä vähemmän", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Keijo Kuikka.

Pakettiautoihin tarkoitetuttujen nastarenkaiden osalta uudet tekniset tienkuluttavuutta koskevat vaatimukset tulevat voimaan vasta vuoden 2029 alussa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 10.2.2021 antanut määräyksen ajoneuvojen uusien nastarenkaiden ja nastojen teknisistä vaatimuksista. Määräyksellä otetaan käyttöön päivitetyt vaatimukset autojen nastarenkaiden ja nastojen tyyppihyväksynnän perustana olevista raja-arvoista, testeistä ja hyväksynnän menettelyistä. Autojen renkaiden lisäksi määräyksessä annetaan yleisiä vaatimuksia uusille nastarenkaille, joita saatetaan markkinoille käytettäväksi mm. mopoissa, moottoripyörissä ja traktoreissa. Määräys tulee korvaamaan 1.7.2021 alkaen Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (408/2003) ajoneuvon renkaiden nastoista, mutta sen merkittävimmät vaikutukset uusiin myytäviin nastarenkaisiin tulevat näkymään vasta myöhemmässä vaiheessa.

2 kommenttia