Tuulilasi

Kia ei saa rajoittaa Ruotsissa 7 vuoden takuuta vain merkkiverkoston huoltamiin autoihin


Ruotsin Markkinatuomioistuin päätti 4.12.2012, ettei Kia saa rajoittaa 7 vuoden takuuta koskemaan vain merkin valtuutetuissa huoltokorjaamoissa huollettuja ja korjattuja autoja kuten oli tehty. Markkinatuomioistuimen päätös koskee Kian lisäksi kaikkia muitakin automerkkejä.

Takuuehdoilla ei Ruotsissakaan saa rajoittaa kilpailua

Kia määräsi 7 vuoden takuun ehdoissa Ruotsissa, että takuun säilyminen edellyttää auton huoltamista ja korjaamista vain merkin omissa korjaamoissa ja huoltopisteissä.

Tiistaina 4.12.2012 Ruotsin Markkinatuomioistuin katsoi, että säännös rajoittaa kilpailua. Kia ei saa rajoittaa takuuehtojen avulla auton omistajan oikeutta valita itse auton huolto- ja korjauspaikka. Päätös ei ole taannehtiva. Kian lisäksi päätös koskee kaikkia muitakin autojen valmistajia ja niiden automerkkejä.

ViBilägare-lehti kysyi Kian lakimieheltä, saavatko Kian autojen omistajat takuun uudelleen voimaan Markkinatuomioistuimen päätöksen perusteella.

Kian lakimies vastasi ViBilägare-lehdelle, että  Kian automallien omistajat, joiden autoissa takuu on rauennut ennen 4.12.2012  siksi, että auton huolto on tehty Kian verkoston ulkopuolella, eivät automaattisesti saa auton 7 vuoden takuuta uudelleen voimaan. Useimmiten takuun raukeamisen syynä on ollut se, että autoa ei ole huollettu huolto-ohjelman aikamääräyksen tai ajokilometrimäärän mukaisesti vaan ne on ylitetty. Tapauksia käsitellään asiakaskohtaisesti.

Kian takuu Suomessa

KIan automallien perustakuu on ollut vuoden 2010 alusta alkaen 7 vuotta tai 150 000 kilometriä. Takuu ei kata renkaita, joilla on kyseisen rengasmerkin valmistajan ehtojen mukainen takuu. Akun ja ilmastoinnin kylmäaineen takuu on 24 kk. Taksi- tai muussa vastaavassa käytössä olevissa autoissa ajomääräraja on 150 000 km myös ensimmäisen 36 kk aikana.   Maalitakuu 5 vuotta  tai 150 000 km edellyttää maalipinnan ja ruostesuojauksen kunnon seurantaa vähintään määräaikaishuoltojen yhteydessä sekä havaittujen vaurioiden korjausta.   Koritakuu (Puhkiruostumattomuustakuu) on mallikohtainen pituudeltaan 7–12 vuotta. Takuu kattaa korin peltiosien kotelorakenteiden sisältä ulospäin tapahtuvat puhkiruostumiset. Takuun säilyminen edellyttää ruostesuojauksen kunnon seurantaa vähintään määräaikaishuoltojen yhteydessä sekä havaittujen vaurioiden korjaamista.   Tehdasvarusteiden takuu on 3 vuotta tai 100 000 km. Tämä koskee tehtaan asentamaa radiota, äänentoistolaitteita, navigaattoria  ja Webastoa..   Alkuperäisten Kia-varaosien ja lisävarusteiden takuun pituus on 2 v ilman km-rajaa, kun asiakas on maksanut osat. Takuuseen vaihdettujen osien takuu päättyy auton takuun päättyessä. Lisävarusteella voi olla sen valmistajan tai edustajan myöntämä oma takuu.

Kian takuuehdoissa todetaan lisäksi, että takuut eivät kata käyttövirheitä, huolto-/hoitovirheitä, auton omistajan/käyttäjän vastuiden noudattamatta jättämisistä aiheutuneita virheitä, luonnollista kulumista/vanhenemista, ulkoisten tekijöiden aiheuttamia virheitä, huolto-/ylläpitokuluja, välillisiä kustannuksia eikä tehtaalla auton valmistumisen jälkeen tuotannossa tapahtuneita muutoksia.

Kian suomalaisissa takuuehdoissa ei takuuehdoissa rajata auton huoltamista vain merkkiverkostoon. Kia toteaa vain: " Virheen ilmetessä autollesi ja itsellesi on eduksi, kun otat mahdollisimman pian yhteyttä valtuutettuun Kia-korjaamoon".

Huoltopalvelujen markkinoilla kilpailua on lisätty

EU:n kilpailulainsäädännössä autoala on ollut poikkeuksellinen toimiala. Aikaisemmin valmistajat saivat rajoittaa takuuehdoilla kilpailua. Takuu raukesi, jos huoltaja oli muu kuin merkkiverkosto.

Tilanne muuttui, kun ryhmäpoikkeusasetukseen tehtiin muutoksia. Nyt merkkikorjaamot kilpailevat muiden korjaamoiden kanssa. Auton valmistajan/ myyjän antaman takuun säilyminen edellyttää kuitenkin, että korjaajalla on asianmukainen osaaminen, työkalut ja menetelmät sekä toimenpiteissä käytetyt osat vastaavat laatutasoltaan merkkikorjaamon käyttämiä osia.

Vastavetona erilaiset "turvapaketit"

Autojen valmistajat ja niiden merkkiedustajat ovat löytäneet keinon, jolla kilpailua voidaan kuitenkin rajoittaa. Jos autoon annetaan takuun sijasta "turvapaketti", sen myöntäjällä on oikeus rajata palvelun sisältöä. Yleensä ehdoissa todetaan, että turvan säilyminen edellyttää määräaikahuoltojen sekä korjausten tekemistä vain merkin/ myyjän valtuuttamissa korjaamoissa.

"Turvapaketin" ehdoissa voidaan myös todeta, että turvan säilymiseksi tehtävät tarkastukset ovat maksullisia.

Suomessa kuluttajavirasto on todennut, että takuuehtoihin sisältyvien tarkastusten tulee olla auton omistajalle maksuttomia.

Julkaistu: 5.12.2012