Tuulilasi

Ajonopeudella on väliä - erittäin tehokas keino liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Ajonopeudella on väliä - erittäin tehokas keino liikenneturvallisuuden parantamiseksi
Ajonopeuksien rauhoittaminen on tehokas keino lisätä turvallisuutta etenkin sellaisilla alueilla, joilla kaikenikäiset kulkevat paljon jalan ja pyörällä. Tämä tarkoittaa niin koulujen ja päiväkotien, sairaaloiden kuin palvelukeskusten ympäristöjä sekä asuinalueita. Kunnat ovat avainasemassa näiden alueiden liikenneturvallisuutta koskevissa ratkaisuissa.
Julkaistu: 30.9.2021

Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Alueilla, joilla kävellään ja pyöräillään paljon, nopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi. Nopeusrajoitukset ja niitä tukevan liikenneympäristön rakentaminen on monessa kunnassa edelleen yksi tärkeimmistä keinoista vähentää onnettomuuksia. Liikennemerkki ei kuitenkaan ratkaise kaikkea. Rajoituksia on myös noudatettava, joten nopeusrajoitukset tarvitsevat tukea liikenneympäristöltä sekä uskottavaa poliisivalvontaa.

Miksi 30 km/h nopeusrajoitus kannattaa?

Fysiikka. Pysähtymismatka pitenee ja jäännösnopeus kasvaa nopeuden myötä. Siinä kohtaa, kun 30 km/h ajava on pysähtynyt, 40 km/h ajavalla jarrutus on vasta alkanut ja nopeuttakin on jäljellä reilusti yli 30 km/h. Törmäysnopeudella on suora vaikutus jalankulkijan tai pyöräilijän loukkaantumisriskiin.

Suojatiet nimensä veroisiksi. Alemmat ajonopeudet tuovat jalankulkijoille ja pyöräilijöille selkeää helpotusta katujen ja ajoväylien ylitykseen. Myös autoilijat havaitsevat ja ehtivät reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin paremmin. 30 km/h nopeusrajoitus on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa liikutaan paljon kävellen ja pyöräillen ja joissa on paljon suojateitä, kouluja tai palvelutaloja.

Koettu turvallisuus. Kun Liikenneturvan kyselyssä vastaajia pyydettiin luonnehtimaan 30 km/h nopeusrajoitusta taajamassa, 62 prosenttia vastanneista yhdisti siihen turvallisuuden. Turvallisuudentunne vaikuttaa suoraan liikkumisvalintoihimme. Se, miten turvallisena liikenne koetaan, on kunnille myös tärkeä vetovoimatekijä.

Kohti nollavisiota. Luonnoksessa liikenneturvallisuusstrategiaksi ajonopeuksien rauhoittaminen on nimettynä toimenpiteenä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi.

Mikä rajoitus omalla kotikadullasi on?

Liikenneturva on selvittänyt Digiroad-aineiston avulla, miten nopeusrajoitukset jakautuvat kuntien katuverkolla. Kunnissa on suuria eroja, mutta keskimäärin 30 km/h enimmäisnopeus on neljäsosassa kuntien kaduista. Luvut eivät yksin kerro, onko jossain kunnassa turvallisempaa liikkua kuin toisessa. Suurista kaupungeista eniten 30 km/h kattorajoituksia on Espoossa, 59 prosenttia. Seuraavaksi tulee Tampere 56 prosentilla ja kolmantena Helsinki 51 prosentilla.

Kahdeksan kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta toivoo, että uudet kunnanvaltuutetut edistäisivät aktiivisesti kotikuntansa liikenneturvallisuutta.

4 kommenttia