Yksityisleasingin kasvu nopeuttaisi autokannan kiertoa
Autot ja liikenne
Yksityisleasingin kasvu nopeuttaisi autokannan kiertoa
Autoala selvitti syyskuussa toteutetussa kuluttajatutkimuksessa autojen hankintatapoja ja kiinnostusta vaihtaa omistusautosta leasingautoon tai kuukausimaksulla hankittavaan autoon. Tutkimukseen osallistui yhteensä 2 093 vastaajaa. Tutkimusaineiston kokosi Kantar TNS Oy.

Kotitaloudet hankkivat Suomessa noin kaksi kolmasosaa uusista autoista ja yritysten osuus ensirekisteröinneistä on noin kolmannes. Suomessa tyypillisin tapa on hankkia auto osamaksutyyppisillä rahoituspalveluilla. Osamaksukaupan osuus autojen hankinnasta on kasvanut vuoden 2010 noin viidenneksestä vuoden 2021 lähes 40 prosenttiin. Yksityisleasingin osuus uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä on noin 3 prosenttia. Vaikka yksityisleasingin osuus on vielä pieni, se on viime vuosien aikana kasvanut.

Muissa Pohjoismaissa leasing on suositumpaa kuin Suomessa

Suomessa hankitaan vuosittain noin 20 uutta autoa tuhatta asukasta kohti, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on viime vuosina ollut keskimäärin 30–40 autoa tuhatta asukasta kohti. Suomessa autokannan kierto on 3–4 vuotta hitaampaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Leasingpalvelujen on myös arvioitu nopeuttavan autokannan kiertoa, sillä ne madaltavat kynnystä auton vaihtoon. Suomessa leasingin osuus on selvästi muita Pohjoismaita alempi. Ruotsissa yksityisleasingin osuus oli vuonna 2020 noin 18 prosenttia. Myös Norjassa ja Tanskassa leasing on suosittu tapa hankkia uusi auto. Leasingin suosio on viime vuosikymmenen aikana kasvanut, sillä kotitaloudet ovat näin voineet lainoittaa vapaammin asuntohankintoja ja muuta kulutusta, kun autolainaa ei ole tarvinnut ottaa. Lisäksi vaihtoautosta saatu rahallinen korvaus on helpottanut kotitalouksien maksuvalmiutta. Siirryttyään kerran yksityisleasingiin kynnys seuraavan auton omaksi ostamiseen kotitaloudessa kasvaa, koska auton maksutapana ei ole enää mahdollista käyttää vaihtoautoa.

Leasingiä suosivat autohankinnoissaan keski-ikäiset ja nuoret

Keski-ikäiset ja nuoret suosivat yksityisleasingiä muita ikäryhmiä enemmän. Alle 50-vuotiaiden miesten hankkimista autoista noin 8 prosenttia ja alle 50-vuotiaiden naisten hankkimista autoista hieman yli 5 prosenttia on yksityisleasingautoja.

Tutkimuksen tulosten perusteella noin 40 prosenttia autollisista kotitalouksista olisi kiinnostunut auton hankkimisesta leasingpalveluna. Noin 10 prosenttia on selvittänyt erilaisia tarjolla olevia leasingvaihtoehtoja. Myös kyselytulosten mukaan auton liisaaminen kiinnostaa eniten alle 40-vuotiaita. Leasingpalveluista kiinnostuneimpia olivat lapsiperheet, autoaan 3–4 vuoden välein vaihtavat, ladattavalla autolla ajavat ja kaupunkien kehysalueilla asuvat.

Tärkeimmiksi leasingin lisäpalveluiksi kotitaloudet mainitsivat huollot, korjaukset vauriotilanteissa, renkaat ja sijaisautopalvelun. Päästökompensaatio, jossa auton käytön aikaiset hiilidioksidipäästöt kompensoitaisiin esimerkiksi metsäistutuksin, kiinnosti lähes kolmannesta vastaajista. Monet kotitaloudet olivat kiinnostuneita myös palvelusta, joka sisältäisi kotilatauspisteen.

Leasingpalvelut vähentävät epävarmuutta käyttövoiman valinnassa

Yksi tärkeimmistä auton hankinnassa mietityttävistä asioista on tällä hetkellä käyttövoiman valinta. Auton hinnan lisäksi polttoaineen hintakehitys, auton lyhennykset sekä auton huoltokustannukset huolettavat monia vastaajia. Lähes puolet kuluttajista on huolissaan hankkimansa auton jälleenmyyntiarvosta. Myös epävarmuus liikenteen verotuksen tulevaisuudesta ja käyttövoimien tulevasta kehityksestä lisäävät kuluttajien epävarmuutta ja luovat huolta siitä, onko valittu käyttövoima oikea.

Leasingautoissa suositaan ladattavia autoja enemmän kuin osamaksulla tai pankkilainalla ja käteisellä hankituissa uusissa autoissa. Vuoden 2021 tammi-lokakuussa yksityisleasingilla hankituista autoista noin 16 prosenttia oli täyssähköautoja ja 57 ladattavia hybridejä, kun vastaavat osuudet kaikissa autohankinnoissa olivat 9 prosenttia ja 20 prosenttia. Bensiiniautojen osuus on suurin osamaksulla hankituissa autoissa.

”Leasingpalvelut ovat hyvä tapa auton hankintaan erityisesti käyttövoimien murrosvaiheessa, joissa teknologiakehitys on nopeaa ja käyttövoimaa on vaikea valita. Leasingpalveluissa kuluttajan huoleksi jäävät lähinnä polttoaineen hintakehitys ja verotuksen muutokset”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Leasingpalvelut nopeuttaisivat autokannan kiertoa

Autoa vaihdetaan Suomessa tutkimuksen mukaan keskimäärin 5–6 vuoden välein. Hieman yli viidennes autokannasta vaihtaa vuosittain omistajaa. Nuoret ja keski-ikäiset vaihtavat autoaan hieman useammin kuin ikääntyneet.

Auton hankinnassa hinta on ylivoimaisesti tärkein auton hankintakriteeri, oli kyse uudesta tai käytetystä autosta. Myös kulutuksen ja päästöjen merkitys on noussut tärkeäksi tekijäksi – ne nousivat tutkimuksessa käyttövoimaa tärkeämmäksi valintakriteeriksi. Kustannukset vaikuttavat myös siihen, miksi huoltohistoria, mittarilukema ja auton ikä valikoituvat tärkeiksi tekijöiksi käytetyn auton valinnassa.

”Tulosten mukaan kotitaloudet vaihtaisivat autoaan useammin, jos auto olisi hankittu leasingpalveluna. Mikäli erilaiset leasingpalvelut laajenisivat myös vaihtoautokantaan, autokannan kierto voisi nopeutua merkittävästi”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

4 kommenttia