Miksi Suomi tuo Venäjältä kaasua vieläkin? Sopimuksen purku tulisi kalliiksi – Inkoon LNG-laiva ei ongelmaa ratkaise
Venäjän maakaasu
Miksi Suomi tuo Venäjältä kaasua vieläkin? Sopimuksen purku tulisi kalliiksi – Inkoon LNG-laiva ei ongelmaa ratkaise
Inkoon LNG-tankkerihanketta on markkinoitu tapana päästä eroon venäläisestä kaasusta. Näin lupaa esimerkiksi maakaasuverkosta vastaava valtionyhtiö. Samaan aikaan toinen valtionyhtiö ostaa edelleen kaasua Putinin Venäjältä. Syynä on hankala sopimus, josta ei ehkä päästä irti vuosiin.

Suomi ostaa edelleen kaasua Venäjältä, vaikka Inkoon satamaan hankitun LNG-tankkerin piti lopettaa kaasuriippuvuus Ukrainassa veristä hyökkäyssotaa käyvästä naapurimaasta.

Valtionyhtiö Gasgridin mukaan uuteen LNG-terminaaliin ei huolita enää nesteytettyä maakaasua Venäjältä. Tämän vuoksi kaasukytky Venäjään saadaan yhtiön mukaan poikki.

Samaan aikaan toinen valtionyhtiö Gasum ostaa edelleen Venäjältä LNG:tä. Tämä kauppa voi jatkua vielä vielä useita vuosia.

LNG noudetaan Gasumin tankkereilla Vysotskin eli Uuraan satamasta Viipurin edustalta. Kaasun myyjä on Gazpromin tytäryhtiö. Gazprom taas on kaasujätti, jonka osake-enemmistön omistaa Venäjän valtio.

Näin Suomen valtion kaasumaksut päätyvät Venäjän hallinnon taskuun. Niillä voidaan rahoittaa Venäjän Ukrainassa käymää laitonta hyökkäyssotaa. Sodassa on kuollut ja haavoittunut luultavasti satoja tuhansia ihmisiä, sotilaita ja siviilejä.

Miksi Gasum ostaa venäläistä kaasua?

Gasumin viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Olga Väisänen kertoo, että syynä kaasun ostamiseen on venäläisten kanssa tehty sopimus.

Se on take or pay -tyyppinen, jossa ostaja, eli Gasum, on sitoutunut maksamaan LNG:sta riippumatta siitä, ottaako Gasum kaasun vastaan vai ei.

– Gasumin on sopimuksen mukaan hankittava vuosittain tietty määrä LNG:tä Venäjältä. Jos päätämme olla hankkimatta tätä määrää, olemme silti sopimuksen mukaisesti velvollisia maksamaan kaasusta. Lisäksi olisimme velvollisia hankkimaan LNG:tä muista hankintalähteistä varmistaaksemme sovitut toimitukset asiakkaillemme, Väisänen vastaa sähköpostitse.

Tällaiset sopimukset ovat Väisäsen mukaan tavallisia alalla. Nykyisessä tilanteessa se tarkoittaa sitä, ettei Gasum pääse irti Venäjän kaasusta. Maakaasu tai LNG eivät ole EU-pakotteiden alaisia. Jos näin olisi, syntyisi pakottava este, jonka nojalla Gasum voisi sanoa kaasusopimuksen irti.

Nyt laillista syytä sopimuksen katkaisulle ei ole. Jos Gazprom esittäisi vaikkapa uusia vaatimuksia, Gasum voisi viedä kaasusopimuksen välimiesoikeuden käsittelyyn. Kun mitään vaatimuksia ei ole esitetty, kaasusopimusta ei voi riitauttaa.

Voisiko maksamisen yksinkertaisesti lopettaa?

Entä jos Gasum lopettaisi yksipuolisesti maksut venäläisille? Silloin Gazprom voisi haastaa Gasumin välimiesmenettelyyn ja saada rahansa joka tapauksessa oikeusteitse.

– Ilman laillista perustetta päättää sopimus Gasum olisi velvollinen maksamaan ottamatta jääneestä LNG:sta ja lisäksi mahdollisesti vahingonkorvauksia, kertoo Väisänen.

Ilman pakotepäätöstä venäläistä kaasua voi virrata Suomeen pitkään. Väisäsen mukaan Gasumin ja Gazpromin sopimus on voimassa vielä useita vuosia.

Gasum ei kerro, miten paljon venäläistä LNG:ta ostetaan vuosittain tai miten paljon siitä maksetaan. Väisänen kertoo kuitenkin, että Gasum hankkii suurimman osan LNG:sta muualta kuin Venäjältä. Nesteytettyä maakaasua ostetaan myös Norjasta ja Keski-Euroopan kaasuterminaaleista. Lisäksi Gasum tuottaa ja hankkii myös biokaasua.

– Sodan alkamisen jälkeen emme ole sopineet ylimääräisistä lasteista Venäjältä emmekä aio näin tehdä tulevaisuudessakaan.

LNG-terminaali ei katkaise Venäjä-kytkyä

Inkoon sataman uusi kelluva LNG-terminaali ei vaikuta Gasumin LNG-ostoihin Venäjältä, vaikka uutta hanketta onkin mainostettu nimenomaan Venäjän kaasusta irtautumisella.

"Terminaalissa ei käytetä venäläistä maakaasua, ja LNG-terminaalin avulla Suomi pääsee pysyvästi eroon venäläisen kaasun riippuvuudesta", julisti Suomen maakaasuverkosta vastaava Gasgrid tiedotteessaan maanantaina.

Myös Gasgrid on Suomen valtion yhtiö. Se irrotettiin Gasumista 2020.

Gasgridin uusi terminaali syöttää nesteytettyä maakaasua suoraan Suomen maakaasuverkkoon.

Gasumin LNG taas ei mene verkkoon, vaan pohjoismaiselle teollisuudelle kaasuputkiverkoston ulkopuolella sekä merenkulun ja raskaan liikenteen käyttöön.

Näin LNG-terminaali ei lopeta venäläisen kaasun hankintoja Suomeen.

Myös maakaasu voi alkaa virrata Venäjältä

Gasumilla on edelleen voimassa myös toinen sopimus Gazpromin tytäryhtiön kanssa. Se on pitkäaikainen sopimus ostaa maakaasua Venäjältä Suomeen. Maakaasun virtaus putkissa on kuitenkin ollut poikki toukokuusta lähtien.

Maakaasun virtaus katkesi, kun Gazprom vaati Gasumia maksamaan maakaasusta ruplissa. Se katkaisi maakaasun toimitukset, kun Gasum ei suostunut. Asia meni välimieskäsittelyyn, josta tuli loppusyksystä päätös, että yhtiöiden on sovittava asia keskenään.

Välimieskäsittely on yksityinen tapa riidan ratkaisemiseen ilman tuomioistuinta. Siinä riidan osapuolet antavat tapauksen kolmannen osapuolen, välimiesten, selvitettäväksi. Välimiesoikeuden toiminta on salaista, eikä päätöksistä voi valittaa.

Voiko neuvottelujen lopputulos olla sellainen sopu, että maakaasua alkaa tulla Suomeen Venäjältä myös putkiston kautta?

– Kyllä tämä on mahdollista, mutta emme kommentoi ratkaisun mahdollisia vaikutuksia neuvotteluiden ollessa käynnissä, Olga Väisänen vastaa.

Päivitys: Otsikkoa muutettu 27.1.2023 klo 10:56

2 kommenttia