Vaikuttaako tulotaso toipumiseen?
Terveys ja hyvinvointi
Vaikuttaako tulotaso toipumiseen?
Varakas selviää sydänkohtauksesta köyhää todennäköisemmin ja paremmin. Tämä ero ei selity sillä, miten potilaita hoidetaan erikoissairaanhoidossa eri puolilla Suomea.
Julkaistu 8.1.2015
Apu

Eron syyt ovat syvemmällä: varakkaalla on terveemmät elintavat ja -olot. Tiedot käyvät ilmi EuroHOPE-hankkeen aineistoista.

Tulotaso on merkittävä selittäjä kuolleisuuseroihin. Suomessa rikkaiden potilaiden kuolleisuus on kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin köyhimpien. Vauraassa Norjassa sydänkohtauksen saaneiden potilaiden ero varakkaiden ja köyhien välillä oli seitsemän prosenttiyksikköä.

Kuolleisuuseroja selvittäessään tutkijat havaitsivat varakkaiden ja koulutettujen potilaiden pääsevän todennäköisemmin pallolaajennushoitoon kahden päivän sisällä sairaalaan saapumisesta, mutta tämä selitti vain noin kymmenyksen tuloryhmien välisistä eroista.

Potilaiden elintavat sanelevat sydänterveyttä: säännöllinen ateriarytmi sekä kovaa rasvaa ja suolaa välttävä, kasviksia ja kalaa suosiva ravinto on sydänystävällisen arjen kivijalka. Päälle liikuntaa ja maltillisesti alkoholia. Rikkaalla on varaa satsata terveellisiin valintoihin.  

Tutkimuksen aineistoon kerättiin tiedot vuonna 2009 sattuneista uusista sydänkohtauksista Suomessa ja Norjassa. Tulojen lisäksi analyysissa huomioitiin muun muassa koulutus, ikä, liitännäissairaudet ja etäisyys sairaalasta. Tiedot perustuvat THL:n analyysiin.

Teksti: Riitta Heimonen

Kuva: 123rf

Kommentoi »