Tuulilasi

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikenteessä kasvaa - mutta kehitys on hidasta

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikenteessä kasvaa - mutta kehitys on hidasta
Sähköautojen ensirekisteröinnit ovat kaksinkertaistuneet vuoden sisällä, ja kaasuautojen osuus kasvaa koko ajan. Syyskuussa rekisteröidyistä autoista jo 11,5% liikkuu vaihtoehtoisella käyttövoimalla.
Kuvat Gasum

Öljystä luopuminen on hiilineutraalin liikenteen toteutumisen ehto. Fossiilisten öljyjen kasvihuonepäästöt ovat Suomessa selvästi suuremmat kuin kivihiilen, turpeen ja maakaasun yhteensä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuuden kasvattaminen liikenteessä on tehokas tapa vähentää päästöjä.

Tuoreista tilastoista ilmenee, että sähkö ja kaasu ovat nostaneet osuuttaan liikenteen käyttövoimana. Syyskuun loppuun ulottuvissa yksityisautojen rekisteröintiä koskevissa tilastoissa sähköautojen määrä oli yli kaksinkertaistunut koko edelliseen vuoteen verrattuna, ja kaasuautojen määrä jatkoi kasvamistaan.

”Lukumäärät ovat toki pieniä, mutta kasvuvauhti antaa vahvan signaalin siitä, että liikenteen murros on käynnistymässä”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

”Nyt on vaihtoehtoja tarjolla ja kansalaiset niitä jo hankkivat. Jatkossa vauhti vain kiihtyy, kun tulee uusia automalleja tarjolle ja sähkönlataus- ja kaasuinfra kehittyvät. Biokaasulla on erittäin merkittävä potentiaali liikenteen energialähteenä, ja sillä saadaan päästöjä alas tehokkaasti.”

Tänä vuonna oli syyskuun loppuun mennessä rekisteröity Traficomin julkaisemien tilastojen mukaan 1576 sähköautoa ja 1357 kaasuautoa. Yhdessä ladattavien hybridien kanssa (vajaat 4000) niiden osuus nousi ensimmäistä kertaa yli kymmeneen prosenttiin ensirekisteröinneistä. Syyskuun aikana niiden yhteenlaskettu osuus oli 11,5%.

”Tuemme painokkaasti Suomen tavoitetta puolittaa öljyn käyttö vuoteen 2030 mennessä, Leskelä toteaa. Sähkö ja kaasu ovat hyviä keinoja vähentää liikenteen päästöjä. Niiden käyttöä on syytä kasvattaa, jotta hallituksen asettama tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 toteutuisi”, Leskelä sanoo.

Aalto-yliopiston tutkijoiden tuore aloite liikennepolttoaineiden omasta päästökiintiöjärjestelmästä on valtiolle edullinen tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kuluttajalle se ei ole ihan ilmainen, sillä bensan ja dieselin hinnat nousisivat, mutta jos ylimääräiset maksut kohdennetaan oikein, nousu on paljon maltillisempaa kuin on luultu.

”Päästökiintiöjärjestelmä voisi olla hyvä ohjauskeino vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden kasvattamisessa”, Leskelä sanoo.

Jos ostettava kiintiö kohdennetaan päästettyyn hiilidioksidiyksikköön polttoainelitran sijasta, hintojen nousu ei ole kenellekään kohtuuton, vaan ohjaa valitsemaan vähäpäästöisempiä polttoaineita huoltoasemalla, ja päästöttömiä ajoneuvoja autokaupassa. Aalto-yliopiston esittämä malli on syytä ottaa jatkovalmisteluun hallituksen asettaman liikenteen verotusta kehittävän työryhmän työssä.

Julkaistu: 28.10.2019
1 kommentti