Apu

Uuninpankkopoika Saku Timonen: Daniel Blake elää Suomessa

Uuninpankkopoika Saku Timonen: Daniel Blake elää Suomessa
Uuninpankkopoika Saku Timonen kirjoittaa vaietuista väliinputoajista, ikuiseen karenssiin joutuneista työttömistä.
Julkaistu: 25.9.2019
Elokuva Minä, Daniel Blake kertoo kuusikymppisestä miehestä, joka lääkäreiden mukaan on liian sairas työhön, mutta jonka työvoimaviranomaiset toteavat työkykyiseksi ja velvoittavat työnhakuun. Työvoimahallinnon säädökset ovat netin käyttöä osaamattomalle miehelle täysin käsittämättömiä.
Jos joku tekisi meillä vastaavan elokuvan, neuvoisin aiheeksi ikuisen karenssin. Moni ei ole siitä kuullutkaan, mutta sellainen on ollut käytännössä olemassa vuodesta 2006 alkaen. Nyt tulee vaikealta kuulostavaa juridiikkaa, jonka kanssa monen pitkaikaistyöttömän on yritettävä pärjätä – ymmärsipä sitä tai ei.

Pelkkä myöhästyminen riittää

Joulukuussa 2005 työttömyysturvalakiin lisättiin pykälä, joka määritteli uusiksi pitkäaikaistyöttömän aseman ns. kieltäytymistilanteissa, joiksi tulkitaan vaikka vain myöhästyminen tapaamisesta työvoimaviranomaisen kanssa. Määräaikaisen karenssin sijaan kieltäytynyt menetti kokonaan oikeutensa saada työmarkkinatukea. Oikeus palautui vasta viiden kuukauden palkkatyössä, työkokeilussa, työelämävalmennuksessa tai työharjoittelussa olemisen jälkeen. Työttömän piti saada ja tehdä työtä ollakseen jälleen tukeen oikeutettu työtön.
Vuonna 2012 lakia muutettiin ja ikuisesta karenssista luovuttiin. Käyttöön otettiin taas määräaikaiset karenssit. Lain siirtymäsäännökset määräsivät silti kaikki ennen 1.7.2012 määrätyt ikuiset karenssit jatkumaan vuoden 2016 loppuun saakka. Jos henkilön katsottiin kieltäytyneen työstä 30.6.2012, karenssi oli ikuinen. Seuraavana päivänä kieltäytynyt selvisi kolmen kuukauden karenssilla. Pahiten se rankaisi niitä, joille oli annettu karenssi jo vuonna 2006. Heille siirtymäsäännökset tiesivät yhteensä kymmenen vuoden turvautumista toimeentulotukeen. Koko ajan heidän oli täytettävä työnhakuvelvoitteensa toimeentulotuen alentamisen uhalla.
Nuo siirtymäsäännökset lopettivat ikuiset karenssit vuoden 2017 alusta lähtien. Säädös ei silti tullut vielä voimaan, vaikka TE-toimistojen antamien työvoimapoliittisten lausuntojen mukaan työmarkkinatuen maksamiselle ei ollut estettä. Kela määräsi ikuisesta karenssista vapautetuille viiden kuukauden mittaisen odotusajan.
Sitten säädettiin Lex Lindström I. Sen piti turvata ennen 1.9.1956 syntyneille, vaikeaan työmarkkinatilanteeseen joutuneille pitkäaikaistyöttömille toimeentulo eläketuella jo ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Säädettiin vielä Lex Lindström II. Se koski ennen 1.9.1958 syntyneitä.
Kumpikaan laki ei koske ikuisessa karenssissa olleita. Lex Lindström I:n mukaisen eläketuen myöntäminen edellytti, että henkilö oli ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016 ja että hänelle oli maksettu työmarkkinatukea aikavälillä 1.9.2010–31.8.2016 vähintään 1250 päivältä. Lex Lindström II:n mukainen tuki edellyttää, että henkilö on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018 ja että hänelle on aikavälillä 1.9.2012–31.8.2018 maksettu työmarkkinatukea vähintään 1250 päivältä.

Eläketukea he eivät saa koskaan

Ikuisesta karenssista vasta vuoden 2017 alussa vapautuneiden tukipäivät eivät riitä kummassakaan tapauksessa. He saivat oikeuden työmarkkinatukeen vuoden 2017 alusta, mutta eivät tukea ennen kuin viiden kuukauden odotusaika oli kulunut. Eläketukea he eivät saa koskaan, vaan jatkavat työttöminä vanhuuseläkeikään asti.
Sanotaan sama selkokielellä. Lex Lindström I ja II edellyttävät, että päästäkseen ennenaikaiselle eläkkeelle ikuisessa karenssissa olleen olisi pitänyt saada työmarkkinatukea, joka häneltä oli rangaistukseksi evätty.
Suomessa elää monta tällaista Daniel Blakea, kukaan ei tiedä heidän tarkkaa määräänsä. Heitä on luotu lainsäädännöllä, jonka pyrkimys näyttää päinvastaisista puheista huolimatta olleen juuri heidän määränsä kasvattaminen. Mitäs myöhästyivät vuonna 2006 tapaamisesta.
2 kommenttia