Apu

Tuore tutkimus: Liikenteen melu lisää sydänkohtauksen riskiä – haittaa Suomessa yli 200 000 henkilön elämää

Tuore tutkimus: Liikenteen melu lisää sydänkohtauksen riskiä – haittaa Suomessa yli 200 000 henkilön elämää
Liikenteen melu voi sveitsiläistutkimuksen mukaan suurentaa riskiä menehtyä sydänkohtauksiin. Yhteys havaitaan riippumatta liikenteen ilmansaasteista.
Julkaistu: 9.11.2018
European Heart Journal -lehdessä, julkaistun tutkimuksen tulosten perusteella riski menehtyä sydänkohtaukseen näyttäisi suurentuvan tasaisesti sitä mukaa, mitä pahemmin henkilö altistuu melulle asuinalueellaan. Yhteys koski autoliikennettä, mutta myös raide- ja lentoliikenteen melua.
Ilmansaasteet – typpidioksi ja PM2,5-pienhiukkaset – eivät vaikuttaneet liikenteen meluun liitettyyn haittaan, mutta melu saattoi selittää osan ilmansaasteisiin liitetystä vaikutuksesta. Onkin mahdollista, että tutkimuksissa ilmansaasteiden terveyshaitat selittyvät osittain liikenteen melulla. Tutkijat suosittavat, että melun vaikutus huomioitaisiin aina ilmansaastetutkimuksissa.

Pienet hiukkaset

Suomessa tieliikenteen melu haittaa yli 200 000 henkilön elämää ja aiheuttaa sydänriskien lisäksi myös unihäiriöitä, kertoo Duodecim tiedotteessaan. Arvioiden mukaan pitkäaikainen tieliikennemelulle altistuminen aiheuttaa Suomessa yli 70 sydäninfarktia vuosittain.
Ilmansaasteet ovat merkittävä tappaja ympäri maailmaa. Pelkästään pienhiukkasten arvioidaan aiheuttavan vuosittain noin 4,2 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa, joista yli puolet johtuu sepelvaltimotaudista ja aivoverenkierron häiriöistä.
Kommentoi »