Tuulilasi

Tieliikenne palautunut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle

Tieliikenne palautunut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle
Pandemiaan liittyvien rajoitusten purkaminen näkyy selvästi liikenteen vilkastumisena eri liikennemuodoissa heinä-syyskuussa. Tieliikenteen määrät ovat elpyneet jo lähes pandemiaa edeltävälle tasolle.
Julkaistu: 13.10.2021

Fintrafficin tuottaman avoimen liikennedatan kysyntä on kasvanut selvästi loppukesän ja alkusyksyn aikana.

”Yhteiskunta on selvästi elpymässä pandemiarajoitusten jälkeen. Merkille pantavaa on se, että joukkoliikenne piristyy kaikissa liikennemuodoissa selvästi hitaammin kuin yksityisautoilu. Nyt onkin tärkeää varmistaa, että suomalainen liikennejärjestelmä ei pandemian seurauksena pysyvästi muutu entistä yksityisautokeskeisemmäksi. Houkuttelevien liikennepalveluiden kehittäminen vaihtoehdoksi yksityisautoilulle edellyttää muun muassa sitä, että koko liikenteen toimiala hyödyntää dataa ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia nykyistä paremmin. Tämä on välttämätöntä liikenteen palveluiden asiakaskokemuksen parantamiseksi ja arjen helpottamiseksi, yritysten ja kotitalouksien kustannusten alentamiseksi sekä liikkumisen päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Tieliikenteen määrät kasvaneet maltillisesti

Liikennemäärät maanteillä ovat palautuneet heinä-syyskuussa takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle. Heinä- ja syyskuussa liikennettä oli tänä vuonna teillä vastaava määrä kuin vuonna 2019. Elokuussa määrät jäivät sen sijaan vähän alhaisemmiksi vuoteen 2019 verrattuna.

Koko alkuvuonna 2021 (1-9/2021 vs 1-9/2019) tieliikenteen määrä on ollut vielä noin 6 prosenttia alhaisempi kuin ennen pandemiaa vuonna 2019.

Vuoteen 2020 verrattuna liikennemäärät ovat sen sijaan kasvaneet. Tieliikenteen määrä oli tammi-syyskuussa 2021 noin 2,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

”Loppukesän ja alkusyksyn aikana tieliikenteen määrä on palautunut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Etätöiden ja etäpalveluiden yleistyminen näkyy jonkin verran siinä, että pahiten ruuhkautuvien alueiden liikenne on ollut pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna sujuvampaa”, sanoo Fintrafficin tieliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Aapo Anderson.

Tieliikenteen maakuntakohtaiset kokonaisliikennemäärät on kerätty Fintrafficin tieliikenteenohjauksen automaattisista mittauspisteistä (LAM-pisteet).

Liikennedatan käyttö kasvussa

Fintrafficin tuottaman liikennedatan käyttö on kasvanut vauhdilla vuonna 2021. Fintrafficin avoimen datan palveluun tehtiin vuoden kolmannella neljänneksellä yli miljardi rajapintakutsua. Määrä on kasvanut merkittävästi, yli 50 prosenttia, vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta.

Myös Fintrafficin liikenteen tilannekuvaa tuottavan palvelun käyttö on kasvanut. Liikennetilannepalvelun sivukatseluiden määrä on kaksinkertaistunut heinä-syyskuun aikana viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

(Lähde: Fintraffic)

Kommentoi »