Tuulilasi

Talvirenkaat Trafin syyniin


Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi epäilee viime kuukausina tekemänsä valvonnan perustella, että osaa markkinoilla olevista nastarenkaista ei ole tyyppihyväksytty. Nyt rengasala joutuu antamaan selvityksen tilanteesta.

Ensin selvitetään, sitten lisätään valvontaa

Yksi nastarengasmääräysten keskeisimmistä tavoitteista on rajoittaa ajoneuvojen aiheuttamaa tien kulumista. Näin hillitään katupölyn aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ennen kuin nastarenkaita saa myydä tieliikennekäyttöön, renkaissa käytettävän nastamallin tai nasta-rengas-yhdistelmän tienkuluttavuuteen liittyvät ominaisuudet tulee olla asianmukaisesti testattuja. Testaustulos on tyyppihyväksynnän edellytys.

Trafi on markkinavalvontansa perusteella alkanut epäillä, että osa markkinoilla myynnissä olleista talvirenkaista ei ole ollut  tyyppihyväksyttyjä. Siksi virasto on pyytänyt nasta- ja rengasalan edustajilta selvitystä siitä, millä tavalla niiden myymien talvirenkaiden tyyppihyväksyntä on varmistettu.

Rengasalan yritysten antamiin tietoihin perustuva selvitys nastarenkaiden ja nastamallien tyyppihyväksynnöistä valmistuu alkusyksystä 2011. Myöhemmin syksyllä Trafi on aikoo järjestää tehostettua markkinavalvontaa nastarenkaiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Aiemmin myytyjä nastarenkaita saa käyttää

Selvitystyö on vielä kesken, eikä mitään nastarengasmallia ole Trafin toimesta asetettu markkinointi- tai käyttökieltoon. Aiemmin myytyjen nastarenkaiden käyttö liikenteessä on siten entiseen tapaan sallittua. Trafi tiedottaa tarkemmin nastarenkaiden valvonnan edistymisestä tulevana syksynä.

Trafi vastaa nastamallien ja nastarenkaiden tyyppihyväksyntätoiminnasta ja siihen liittyvistä valvontatehtävistä.

Lisätietoja asiasta antavat : yksikönpäällikkö Sami Peuranen, puh. 020 618 5519, sami.peuranen(at)trafi.fi kehityspäällikkö Keijo Kuikka, puh. 020 618 5518, keijo.kuikka(at)trafi.fi

Julkaistu: 22.3.2011