Tuulilasi

Suomen vahvistettava suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä - tavoitteita ei tulla saavuttamaan

Suomen vahvistettava suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä - tavoitteita ei tulla saavuttamaan
Suomi ei tule saavuttamaan kuluvan vuosikymmenen tavoitettaan liikenneturvallisuudessa. Suunnan korjaamiseksi Liikenneturva pitää tärkeänä sitä, että Suomi sitoutuu ja lähtee järjestelmällisesti toteuttamaan suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä.

Tätä edellyttävät myös EU:n nollavisioon tähtäävä tieliikenteen turvallisuuslinjaus sekä nykyinen hallitusohjelma.

Suomen tieliikenteen turvallisuus on vuosikymmenen alun myönteisen kehityksen jälkeen pysähtynyt paikalleen. Tilanne on pitkälti sama kuin muissa Euroopan maissa. Tärkeä askel liikenneturvallisuuskehityksen kääntämiseksi takaisin oikeaan suuntaan on tavoitteellinen liikenneturvallisuusohjelma ja selkeät askeleet sen toteuttamiseksi.

Ne Euroopan maat, jotka ovat sitoutuneet suunnitelmalliseen liikenneturvallisuustyöhön, ovat onnistuneet vähentämään liikennekuolemia merkittävästi muita nopeammin. Esimerkkeinä tästä ovat Norja ja Irlanti.

Nollavision toteuttaminen vaatii konkreettisia välitavoitteita

Kesäkuussa 2019 Euroopan komissio julkaisi seuraavaa vuosikymmentä koskevan ohjelman, jossa tavoitteena on liikennekuolemien lisäksi puolittaa vakavat loukkaantumiset liikenteessä vuoteen 2030 vuoden 2020 toteutuvasta tasosta. Myös Suomessa uudessa hallitusohjelmassa on hyvin selkeä kirjaus liikenneturvallisuuden parantamiseksi*.

”Hallitusohjelmassa todetun liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen valmistelu on tarkoitus käynnistää liikenneturvallisuusstrategian valmistelulla tänä syksynä. Liikenneturvallisuusstrategian laatiminen käynnistetään laajapohjaisella valmistelulla liikenne- ja viestintäministeriön johdolla syksyn aikana”, kertoo yksikön päällikkö Elina Immonen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Euroopan komission Liikenteen ja liikkumisen pääosaston varapääjohtaja Matthew Baldwin puolestaan kiittää Suomen toimijoita johtajuudesta.

”Suomi on aina vienyt esimerkillisesti eteenpäin liikenneturvallisuustavoitteita sekä EU:n että kansallisella tasolla. On hienoa, että Suomen toimijat tekevät nyt yhteistyötä työstääkseen uuden liikenneturvallisuussuunnitelman, jonka tavoitteena on nollavisio. Olen erittäin iloinen siitä, että Suomi pyrkii yhä parempaan”, Baldwin toteaa.

*”Liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä). Valmistellaan liikenneturvallisuuden periaatepäätös ohjaamaan tavoitteeseen pääsemistä."

Julkaistu: 1.10.2019
2 kommenttia