Selvitys: Ihmiset tuntevat huonosti liikennesääntöjä
Autot ja liikenne
Selvitys: Ihmiset tuntevat huonosti liikennesääntöjä
Kuusi kymmenestä suomalaisesta kokee, että omaa liikennesääntötuntemusta oli hyvä kerrata. Etenkin väistämisääntötuntemuksessa on aukkoja. Liikennesääntöjen noudattaminen vähentää vaaratilanteita ja vastakkainasettelua liikenteessä. Tästä muistuttaa myös Liikenneturvan tänään alkava kampanja Tunne liikennesäännöt.

Liikenneturva on selvittänyt suomalaisten sääntötuntemusta. Parannettavaa on eritoten autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisten väistämissääntöjen tietämyksessä. Viime keväänä toteutetussa kyselyssä suomalaisia pyydettiin arvioimaan sääntötuntemusta yleisellä tasolla. Vain kolmasosa vastaajista arvioi pyöräilevien ja autoilevien välisten väistämissääntöjen olevan hyvin hallussa. Kolme viidestä koki, että suojatiesäännöt tunnetaan erittäin tai melko hyvin.

”Liikennesäännöillä ohjataan tienkäyttäjien toimintaa. Jos säännöt tunnetaan huonosti tai niitä ei muista syistä noudateta, ennakoiminen liikenteessä vaikeutuu ja pahimmillaan seurauksena on vaaratilanne tai onnettomuus. Esimerkiksi pyörätien ja ajoradan risteyksessä tapahtuvat moottoriajoneuvon ja pyöräilijän väliset törmäykset ovat monesti seurauksiltaan vakavia. Jo väistämissääntöjä noudattamalla moni onnettomuus olisi estettävissä ennalta”, summaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Sääntöjen noudattamattomuus voi myös aiheuttaa liikenteessä kiukkua.

”Jos tienkäyttäjä kokee, että toiset eivät noudata sääntöjä, voi seurauksena olla ärsyyntymistä ja toisten ”kouluttamista”. Kun säännöt tunnetaan paremmin, sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee”, täydentää koulutusohjaaja Elias Ruutti Liikenneturvasta.

Sääntöjen kertaustarve tunnistetaan

Moni suomalainen kokee, että pieni sääntöjen kertaus on paikallaan. Kuusi kymmenestä Liikenneturvan viime vuoden joulukuussa tekemään kyselyyn vastanneesta kertoo, että olisi hyvä kerrata pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisiä väistämissääntöjä. Yhtä moni kokee petraustarvetta myös liikennemerkkien kohdalla.

Liikenneturvan tänään alkavassa Tunne liikennesäännöt -kampanjassa nostetaan parin viikon ajan väistämissääntöjä esille. Peräkkäisinä päivinä keskitytään eri tilanteisiin ja niihin liittyviin sääntöihin.

”Vaikka säännöt periaatteessa tunnettaisiin, ongelma voi olla niiden käytännön tulkinnassa. Epäselvyyksiä voi syntyä esimerkiksi silloin, jos kuljettajalla ei ole riittävää tietoa tarpeeksi alhaisen tilannenopeuden valintaan esimerkiksi risteyksissä, joissa on merkittäviä näköesteitä”, Ruutti toteaa.

Liikennesääntöjen lisäksi tienkäyttäjiä koskevat myös tieliikennelain periaatteet, jotka täydentävät liikennesääntöjä ja pyrkivät osaltaan varmistamaan turvallisen ja sujuvan liikenteen.

”Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet muistuttavat siitä, että liikenteessä pitää toimia vaaran ja vahingon välttämiseksi ja ottaa olosuhteet huomioon. Ennakointivelvollisuus puolestaan edellyttää toisten tiellä liikkuvien huomioimista ja oman toiminnan sovittamista turvallisuutta edistäväksi”, Piippa huomauttaa.

3 kommenttia