Tuulilasi

Ranskan ja Saksan välille puhkesi kylmäainesota


Ranska kielsi kesäkuussa kolmen Mercedes-mallin rekisteröinnit, koska niissä käytetään vanhantyyppistä kylmäainetta. Ranskalainen hallinto-oikeus vaati kiellon purkua, mutta Ranskan hallitus ilmoitti, että rekisteröintikielto säilyy. EU:n komissio antaa Ranskalle tukea asiassa.
Kuvat Euroopan parlamentti

EU on päättänyt, että autojen ilmastointijärjestelmissä on siirryttävä kylmäaineeseen, joka on ilmakehälle vähemmän vahingollista kuin nykyinen r134a. Uuteen aineeseen on siirryttävä autoissa, joille on myönnetty tyyppihyväksyntä 1.1.2011 jälkeen. Kaikkien valmistettujen autojen on siirryttävä vähemmän vahingolliseen aineeseen 1.1.2017.

Nykyisin yleisesti käytetyn r134a:n lämmitysvaikutus on 1430; uudella r1234yf-kylmäaineella se on 4 ja hiilidioksidilla 1. Käytännössä r1234yf on ainoa aine, joka täyttää uudet EU-vaatimukset ja jota voidaan käyttää ilmastointijärjestelmissä ilman suuria muutoksia.

Uuden aineen käyttöönotto kangerteli, sillä pääosa sen valmistukseen liittyvistä patenteista on kahden amerikkalaisyrityksen (DuPont ja Honeywell) hallussa. Yhtiöt rakensivat tehtaan tuottamaan ainetta, mutta tuotantomäärä on vasta tänä vuonna saatu vastaamaan kysyntää. Niinpä direktiivin voimaanastumista siirrettiin tämän vuoden alkuun.

Uuden kylmäaineen hinta on moninkertainen vanhaan verrattuna. Yhden auton kohdalla lisäkustannus ei ole suuri, mutta miljoonia autoja valmistettaessa sillä on merkitystä.

S-luokan kohdalla Mercedes-Benz turvautui kyseenalaiseen keinoon

Syksyllä 2012 saksalainen Daimler ilmoitti, että se ei aio käyttää uutta kylmäainetta. Daimler oli havainnut, että tietyissä olosuhteissa aine saattaa syttyä palamaan ja tuottaa erittäin myrkyllisiä kaasuja.

Daimler testasi asiaa simuloimalla täyskaasuajoa moottoritiellä, jolloin turboahtimet olivat tulikuumia. Yli 70 kokeessa autot syttyivät tuleen "luotettavasti kuin valokytkimestä kääntäen".

Yhtiö ilmoitti, että sen seuraava kylmäaine tulee olemaan hiilidioksidi, mutta järjestelmien kehittäminen vie muutaman vuoden. Hiilidioksidi vaatii ilmastointijärjestelmään mm. paljon isomman käyttöpaineen ja siten järeämmät rakenteet.

Daimlerin päämerkin Mercedes-Benzin A- ja B-luokka uudistuivat, ja lippulaiva eli S-luokka oli uudistumassa. Lisäksi mallistoon tuli uusi CLA. S-luokan kohdalla Mercedes-Benz turvautui kyseenalaiseen keinoon. Uusi W222-mallisto julistettiin edellisen mallin jatkokehitelmäksi, vaikka kyseessä on uusi automalli.

KBA:n päätös ei ranskalaisille kelpaa

Ranskan rekisteröintiviranomaiset lopettivat kesäkuussa Mercedes-Benzin A-, B- ja CLA-mallien hyväksymisen liikenteeseen, koska ne eivät täytä EU:n tyyppihyväksynnän vaatimuksia. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen.

Tyyppihyväksynnät myöntää EU:n jäsenvaltioissa ajoneuvohallinnosta vastaava viranomainen, Saksassa Kraftfahrt-Bundesamt eli KBA. Jos yhden maan viranomaistaho on hyväksynnän myöntänyt, muiden jäsenvaltioiden pitää lähtökohtaisesti tunnustaa tämä.

KBA myönsi Mercedes-Benzin kyseisille malleille jälkikäteen hyväksynnän r134a-kylmäaineen käytön osalta kesäkuussa. Tätä eivät Ranskan viranomaiset hyväksyneet. Niinpä he ilmoittivat, että malleja ei kesäkuun 12. päivän jälkeen hyväksytä Ranskassa rekisteriin. Myös monet saksalaisasiantuntijat pitivät KBA:n päätöstä vähintään kyseenalaisena.

Jäsenvaltio voi kieltäytyä hyväksymästä ajoneuvomallia rekisteriin kuuden kuukauden ajan, jos malli aiheuttaa merkittävää vaaraa tai haittaa liikenneturvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle. Tätä tuskin voidaan uusista etuveto-Mersuista vakavalla naamalla väittää.

Taustalla vanha jännite

Raskaampi toimenpide on autojen tyyppihyväksynnän peruuttaminen. Esimerkkitapauksia ei ole olemassa. Mahdollisesti EU:n tuomioistuimen pitäisi peruttaa Saksan KBA:lta oikeus tyyppihyväksyntöjen myöntämiseen. Se olisi todella hankalaa, koska Saksassa myönnetään valtaosa koko EU-alueen tyyppihyväksynnöistä.

Ranskalaisen hallintotuomioistuimen päätös rekisteröintikiellon lopettamisesta on EU-oikeuden kannalta ainoa oikea. Tuomioistuin määräsi, että kielto on purettava kymmenen päivän kuluessa, eikä ympäristöministeriö saa muuttaa päätöstä. Ympäristöministeriö ilmoitti kuitenkin heti seuraavana päivänä, että kielto jatkuu.

Asiaan liittyy vanha jännite Saksan ja Ranskan välillä. Sitä terästää saksalaisten autonvalmistajien erinomainen menestys samaan aikaan, kun Ranskan autoteollisuus rypee tappioissa.

EU:n komissio on antanut tukea ranskalaisille. Se on varoittanut ryhtyvänsä oikeudellisiin toimiin, ellei Saksa huolehdi siitä, että sen autoteollisuuden tuotteet ovat direktiivien mukaisia.

Komissio on myös väläyttänyt, että Daimler voidaan määrätä korjaamaan direktiivin mukaisiksi kaikki tänä vuonna EU:ssa myydyt A-, B- ja CLA-luokkien autot, joita on kaikkiaan noin 47 000.

Aluksi näytti, että BMW, Opel ja Volkswagen olisivat samassa rintamassa Daimlerin kanssa. Yhtiöt vaativat r1234yf:n käyttöön siirtymiselle lykkäystä turvallisuussyistä. Talven aikana ne kuitenkin käänsivät kelkkansa. Daimler jäi yksinään taistelemaan kylmäainesotaa.

Julkaistu: 26.8.2013