Raju ajoneuvoveron korotus pakettiautoille ja matkailuautoille
Autot ja liikenne
Raju ajoneuvoveron korotus pakettiautoille ja matkailuautoille
Eduskunta päätti muuttaa ajoneuvoverotusta. Aikaisempi pakettiautojen ja matkailuautojen käyttömaksu eli ajoneuvovero sidottiin CO2-päästöön. Suurimmalta osalta näitä ajoneuvoja puuttuu CO2-päästötieto. Silloin ajoneuvovero sidotaan ajoneuvon kokonaismassaan. Monien pakettiautojen vero yli kaksinkertaistui. Matkailuautojen verotus jopa nelinkertaistui.
Julkaistu 13.11.2009
Tuulilasi

Eduskunnan enemmistö ja vähemmistö väänsivät kättä, autojen myyjät ja käyttäjät hävisivät

Ajoneuvoveron muutos käsiteltiin ennen eduskuntaksäisttelyä verovaliokunnassa. Siellä Autoalan Keskusliitto, Matkailuajoneuvojen tuojat,  Autoliitto ja matkailuautoilijoiden etujärjestö SF-Caravan vastustivat lain muutosta. Valiokunnan enemmistö oli valmis hyväksymään lakiesityksen ilman muutoksia.

Eduskunnassa lakiesityksen muutosvaatimukset hävisivät. Enemmistö jyräsi. Erittäin suuri osa kansanedustajista ei ymmärtänyt lainkaan, mitä he olivat päättämässä. EIvätkä he ymmärtäneet sitäkään, että lakiesitystä perusteltiin osin virheellisin perustein.

Virkamiehistö otti selkävoiton auton myyjistä, käyttäjistä ja eduskunnasta.

Esimerkki puhalluksesta

Jos esimerkiksi vanhempi bensiinikäyttöinen Toyota Hiace on massaltaan 2 650 kiloa, sen vuotuinen ajoneuvovero on ollut 94 euroa 90 senttiä vuodessa. Lakimuutoksen seurauksena veron määrä on 295 euroa 65 senttiä. Vero nousee yli kolminkertaiseksi!

Koska suurimmasta osasta pakettiautoja ja miltei kaikista matkailuautoista puuttuu CO2-tieto, ne joutuvat oitis massaperusteisen verotuksen piiriin. Aikana,  jolloin yritetään hillitä inflaation kiihtymistä, virkamiehet saivat kansanedustajat hyväksymään yli 200 %.n nousun käyttömaksuun. EIkä se edes ollut suurin nousu.

Matkailuautojen käyttäjien lompakosta puhalletaan rahaa reippaammin. Aniharvassa matkailuautossa on CO2-päästötieto, koska matkailuautojen valmistajat on vapautettu CO2-päästötietojen antamisesta. EU:ssa on ilmeisesti katsottu, että kun matkailuauutot valmistetaan pakettiautojen alustoille, niiden päästötiedot voisivat olla riittävä avain myös matkailuautojen päästötietoihin. Suomessa lakia valmistelleille virkamiehille se ei riittänyt! Nyt 3 500 kiloa maksavan matkailuauton omistaja saa aikaisemman 127,75 euron sijasta maksaa 485,45 euroa vuodessa. 

Ympäristöön viittaamalla onnistuttiin nelinkertaistamaan veron määrä. Vähääkään ei piitattu siitä, että uusimmat matkailuautot ovat vähäpäästöisiä ja ne saavat ajaa Saksassa ympäristövyöhykkeille, jonne vanhoilla suuripäästöisillä matkailuautoilla ei ole mitäöän asiaa. Virkamiehet salasivat kansanedustajilta tietoa siitä, missä mennään.

Lakimuutoksen sisältö:  CO2- verotus myös paketti- ja matkailuautoihin

Paketti- ja matkailuautojen ajoneuvovero muuttuu päästöperusteiseksi vuonna 2011, mutta koska tämä vero on maksettava etukäteen, verolipuissa alkaa veron nousu näkyä jo maaliskuusta alkaen. Onneksi kyttövoimavero (nk. dieselvero) ei muutu.

Ensimmäiset osaksi CO2-perusteista ajoneuvoveroa sisältävät veroliput lähetetään maaliskuussa 2010. Siirtymäaika kestää vuoden. Jos maksuun tulevan veron verokausi jatkuu vähintään vuoden 2011 maaliskuulle asti, on verolipussa veroa sekä vanhan että uuden perusteen mukaisesti.

Päästöpohjainen perusvero määräytyy aina samalla tavalla riippumatta käyttövoimasta tai ajoneuvoluokasta.  Lain laatija korostaa, että henkilö- ja pakettiautojen yhtäläiset veroperusteet pitävät verotuksen yksinkertaisena ja ymmärrettävänä. Yhdenmukaisilla veroperusteilla vältetään luokittelusta johtuvat verotukselliset epäkohdat ja vähennetään ajoneuvojen muutoskatsastuksia pelkästään verotuksellisista syistä.

CO2-päästö vai kokonaismassa?

Päästöperusteista perusveroa voidaan soveltaa uusimpaan pakettiauto- ja matkailuautokantaan, josta CO2-päästötiedot ovat saatavissa. 

Vanhemmista autoista, joilta päästötieto puuttuu tai se on mitattu vanhoilla menetelmillä, veroa kannetaan auton kokonaismassan perusteella. Päästötiedon puuttuessa kokonaismassa kuvaa yleisellä tasolla hyvin ajoneuvon polttoaineenkulutusta ja massatieto on kaikista ajoneuvoista saatavissa verotuksen perusteeksi. Etenkin vanhemmille paketti- ja matkailuautoille, joilla vero määräytyy massan mukaan, se tarkoittaa erittäin tuntuvaa verotason nousua.

CO2–tietoa käytetään veron perusteena seuraavasti:

  • Henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kg ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2001 tai myöhemmin, verotetaan CO2-perusteella. Henkilöauto, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kg ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2002 tai myöhemmin, verotetaan CO2-perusteella.  
  • Kaksikäyttöauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2006 tai sen jälkeen, verotetaan CO2-perusteella.  
  • Pakettiauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2008 tai sen jälkeen, verotetaan CO2-perusteella.  
  • Kokonaismassan perusteella verotetaan näitä ajankohtia aikaisemmin käyttöönotetut henkilö- ja pakettiautot, erikoisautot sekä ne autot, joilta päästötieto puuttuu.  
  • Matkailuauto on tavallisesti monivaiheisesti rakennettu ajoneuvo, jolloin sillä ei ole EY-tyyppihyväksynnän mukaista päästötietoa ajoneuvorekisterissä. Matkailuauto voi kuitenkin tulla verotetuksi CO2-päästön perusteella, jos sillä on valmistajan hankkima CO2-tiedon sisältävä tyyppihyväksyntä. Käytännössä matkailuautojen vero perustuu kokonaismassaan, koska vain pienellä osalla uusimpia matkailuautoja on tyyppihyväksynnässä mitattu CO2-päästö.

Ajoneuvoveron perusvero pääosin 70–160 €

Auton CO2-päästöön perustuva ajoneuvoveron perusvero vaihtelee 20 eurosta 600 euroon (CO2-päästö on  66–400 g/km). Noin 80 prosentilla henkilöautoista CO2-päästö on 131–200 g/km ja veron määrä on 70–160 €.

Kokonaismassaan perustuva perusvero vaihtelee 75–485 € (massa 1 300–3 401 kg). Noin 80 prosentilla henkilöautoista kokonaismassa on 1 301–2 000 kg ja veron määrä siten 85–170 €.

  • Yleisimpiin päästöluokkiin kuuluvien pakettiautojen vero on 195–234 €. Kokonaismassan perusteella verotettavista pakettiautoista noin 80 prosenttia on luokassa 2201–3000 kg ja veron määrä on 218–361 €.
  • Matkailuautoista suurin osa painaa kokonaismassaltaan 3400–3500 kg, jolloin  veron määrä on 485,45 €.

Verotuksessa käytettävä CO2-päästötieto, jos se on ajoneuvorekisterissä,  tulostetaan nykyisin auton rekisteröintitodistukselle.

TL-verkkotoimitus/ Jorma Viitanen; tiedot ajoneuvoveron muutoksesta AKE

Kommentoi »