Apu

Perhevapaat: Isä hoitaa yhä useammin – työelämässä on silti esteitä


Suomalaisisien mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lasta isyysvapaalle täyttää 40 vuotta. Jo puolet isistä käyttää enintään yhdeksän viikon itsenäistä isyysvapaata, mutta pidemmille perhevapaille on yhä monia esteitä ja niitä käyttää harva isä.
Kuvat A-lehtien kuvatoimitus

Eniten pidempien isyysvapaiden pitoon vaikuttavat seikat ovat töiden organisointi vapaan aikana ja työnantajan, etenkin esimiehen, suhtautuminen vapaan pitämiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtamassa Isä hoitaa -hankkeessa etsittiin keinoja lisätä isien vapaiden käyttöä ja tutkittiin syitä vähäiseen vapaiden pitämiseen.

Erikoistutkija Johanna Närvi kertoo, että suora kielteinen suhtautuminen isien vapaisiin on suomalaisilla työpaikoilla harvinaista, mutta käytännön esteeksi nousee usein työtehtävien järjestely. Koska perhevapaalle jääneille palkansaajaisille otettiin harvoin sijainen, työt jaettiin vapaan aikana kollegojen kesken.

Etenkin ylemmille toimihenkilöille oli myös tyypillistä, että työtehtävistä sujumisesta huolehtivat isät itse joko ennen vapaata, vapaan jälkeen tai jopa sen aikana – mikä luonnollisesti teki järjestelystä kuormittavan ja hankalan.

- Huolehtimalla perhevapaalle jäävän työtehtävien järjestelystä voidaan vaikuttaa siihen, minkä pituisen perhevapaan isä kokee mahdolliseksi. Esimiehet ovat tässä avainasemassa, jotta isä voi jäädä hoitamaan lasta rauhallisin mielin, Johanna Närvi korostaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön Isäaikaa-tiedotuskampanjassa kahdeksan isää kertoi tarinan kokemuksistaan perhevapaiden käyttäjinä. Tarinat viestittivät, että isän ja lapsen aika on ainutlaatuista ja siitä hyötyvät sekä isä, lapsi että parisuhde.

Isien perhevapaiden käyttö edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta sillä on myös muita hyvinvointivaikutuksia. Isien mukaan perhevapaiden pitämisellä on ollut pysyviä myönteisiä vaikutuksia isän ja lapsen keskinäiseen suhteeseen.

THL:n toteuttamaan Isä hoitaa -kyselyyn vastasi runsaat 900 isää, joilla oli yksi tai useampi noin kolmevuotias lapsi vuonna 2013. Valtaosa eli yhdeksän vastaajaa kymmenestä ilmoitti pitäneensä niin sanotun lyhyen isyysvapaan eli kolme viikon mittaista osaa, jonka voi pitää lapsen äidin ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla

Vanhempainvapaan jälkeen pidettävää pidempää isyysvapaata ilmoitti pitäneensä runsas puolet vastaajista. Pidempi isyysvapaa on yhdeksän viikkoa silloin, kun koko vapaa pidetään vasta vanhempainvapaan päätyttyä. Entistä useampi isä näytti siis hyödyntävän täysimääräisesti isille korvamerkityt vapaat.

Vastaajista vain yhdeksän prosenttia jätti kaikki perhevapaat käyttämättä. Suurimmaksi syyksi sille, että isä ei käyttänyt mitään perhevapaita, ilmoitettiin lasta kotona hoitava äiti (49 prosenttia vastaajista). Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat isän työelämän ulkopuolella olo ja se, että taloudellisen tilanteen tai työtehtävien ja työn luonteen katsottiin estävän vapaiden pidon.

Julkaistu: 12.3.2018