Tuulilasi

Oletko varma, ettei autosi ruostu?


Auton ruostumisen arvioiminen on tavalliselle autoilijalle pulmallista. Hän havaitsee vain autonsa maalipinnalle ilmestyvän ruosteen. Kuitenkin automerkkien ruostumisalttiudesta on vankkoja käsityksiä. Osa niistä on kuitenkin aivan vääriä.

Ruostuminen – kaikkea ei havaita

Kun auton maalipinnalle ilmestyy ruostepilkkuja, se harmittaa. Melko varmasti paljon enemmän merkkejä ruostumisesta on jo auton alustassa. Sinne harvemmin vilkaistaan. Ja korirakenteiden sisällä tapahtuvaa ruostumista ei tavallinen autoilija voi seurata omin silmin lainkaan.

Tuulilasin Merkkien Merkki-tutkimuksessa lähes 14 000 autoilijaa on arvioinut tämän vuoden tutkimujksessa autonsa ominaisuuksien joukossa myös ruostumisalttiutta. Havainnot ovat tavallisten autoilijoiden huomiota auton maalipinnalla havaittavasta ruostumisesta.  Ilmiötä arvioitiin 7-portaisella asteikolla. Seuraavassa tulokset on esitetty 1000 –pisteisellä asteikolla.

Jos merkin vastaajista kaikki olisivat antaneet parhaan arvosanan korroossiokestävyydelle, yksikään ei olisi kertonut autossa olevan ruostumisesta havaittavia merkkejä. Indeksiluku olisi silloin 1000 pistettä. Jos taas ollaan alueella, jossa indeksipisteet ovat alle 600 pistettä, hyvin suuri osa vastaajista on havainnut autossaan jo jonkinlaisia ruostumisen merkkejä.

Tutkimuksessa vastanneiden havainnot osoittavat, että automerkkien välillä on eroavuutta ruostumisalttiudessa jo melko uutena. Ikäryhmässä 1-4 vuotta hyvin suuri osa autoista on takuun piirissä.  Parhaan ja huonoimman merkin välinen ero on 264 indeksipistettä.

Kun siirrytään ikäryhmän 5 – 7 vuotta autoihin, ero on 341 indeksipistettä.  Siirryttäessä  8-12-vuotiaiden ikäryhmää, ero parhaan ja huonoimman välillä kasvaa 401 indeksipisteeseen.

Kolme merkkiä saa kaikissa ikäryhmissä arvion, joka kiistatta on hyvä. Parhaimmillaan ylitetään  ikäryhmästä riippumatta 850 indeksipisteen taso.

Sen sijaan kolme heikoimmin ruostetta vastustavaa merkkiä eivät jäävät jo uutena tuntuvasti keskitason alapuolelle.  Auton ikääntyessä ruostumisen merkkejä näkyy selkeämmin, ja ero keskiarvoon edelleen kasvaa.

Kuviossa 2 on kuusi parrasta ruostumista kestävää merkkiä.  Kunkin merkin saama tulos eri ikäisenä näkyy graafissa väriviivoina. On helppo havaita, että  Porsche, Lexus ja Audi saavuttavat kaikissa ikäryhmissä tason 850 ideksipistettä.  Ikäryhmässä  5 – 7 vuotta Mercedes saa jo muita huonomman tuloksen. Selkeimmin ruostumisilmiöt alkavat näkyä, kun auto ylittää 8 vuoden iän. Nyt Saab, BMW ja Mercedes jäävät jo 800 indeksipisteen alapuolelle.

Kuviossa 3 on mukana kuusi merkkiä, joiden ruostumisalttius on suurinta. Yksikään niistä ei yllä nuorimmassa ikäryhmässä 800 indeksipisteen tasoon. Toisaalta  5 – 7 vuotiaiden ikäryhmässä kaikki yltävät miltei 600 indeksipisteen tasoon.   tutkimuksissa.

Selkeimmin ruostuminen näkyy yli 8 –vuotiaiden keskuudessa. Ford jää selkeästi muista. Kannattaa huomata, että ranskalaismerkki Peugeotin ruostumiskäyrä ei ole lainkaan samanlainen. Kaikissa ikäryhmissä merkki saavuttaa hyvän tuloksen. Yleinen käsitys ”rapeasta ranskalaisesta” ei pidä lainkaan paikkaansa. Sama asia on todettu jo vuosia sitten Ruotsin Korroosioinstituutin tutkimuksissa.

Suomalaisten autoilijoiden käsitykset oman automerkkinsä ruostumattomuudesta autojen ikäryhmissä.

Saat taulukon katseltavaan kokoon klikkaamalla sitä. Taulukko avautuu uuteen välilehteen.

Ruotsalaisen Vi Bilägare-lehden ruostetutkimuksiin:

** Mercedes-Benz autojen korin puhkiruostumattomuutta koskeva turva

Ruotsalaisen ViBilägare-lehden sivustolla ja yllä olevassa taulukossa todetaan Mercedes-Benzin koritakuun pituudeksi 30 vuotta. Suomessa kuluttajavirasto on tähdentänyt, että takuun tulee olla veloitukseton myyjän/ maahantuojan tarjoama etu, joka ei saa kaventaa  valmistajan ja myyjän virhevastuuta. Tästä syystä Suomessa Mercedes-Benz ilmoittaa, että sen uusien autojen takuu on kaksi vuotta ilman kilometrirajaa.

Mercedeksille annetaan kuitenkin auton kahden vuoden takuuajan umpeuduttua puhkiruostumattomuusturva edelleen kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jos auton omistaja teettää määräaikaishuollot valtuutetulla Mercedes-Benz-huoltoedustajalla. 

Korin puhkiruostumattomuutta koskeva turva jatkuu enintään 30 vuoden ajan auton ensirekisteröinnistä laskien.

Julkaistu: 9.7.2013