Nuorten kiinnostus ajokortin hankkimiseen laskussa - paitsi 17-vuotiaiden
Autot ja liikenne
Nuorten kiinnostus ajokortin hankkimiseen laskussa - paitsi 17-vuotiaiden
Nuorten kiinnostus ajokortin hankkimiseen on edelleen laskussa. Vain 54 prosenttia 18-vuotiaista hankkii B-luokan ajokortin. Ajokorttilain uudistus laski B-kortin hintaa ja lisäsi opetusluvan suosion kasvua. 17-vuotiaille on ikäpoikkeusluvalla myönnetty jo noin 30 000 ajokorttia.
10.3.2021
 |
Tuulilasi

Suomen tavoitteena oli puolittaa tieliikennekuolemat vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta, mutta tätä tavoitetta ei saavutettu. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 tieliikenteessä kuoli 220 ihmistä, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Nuorten kuljettajien loukkaantumiset tieliikenteessä ovat vähentyneet viime vuosina.

"17-vuotiaita loukkaantui vuonna 2020 aiempaa enemmän henkilöauton kuljettajana, mutta loukkaantumiset matkustajana, mopolla tai moottoripyörällä vähenivät. Nuorten kuljettajien liikennekuolemien vuosittaiset määrät ovat jotakuinkin ennallaan", kertoo Liikenne- ja viestintäviraston erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Nuorten kiinnostus ajokortin hankkimiseen laskussa − alueellinen vaihtelu suurta

Nuorten kiinnostus ajokortin hankkimiseen on edelleen laskussa. Vain 54 prosenttia 18-vuotiaista hankkii B-luokan ajo-oikeuden. Alueellinen vaihtelu on suurta, vaikka suunta on samankaltainen kaikkialla. Lakiuudistuksen jälkeen myös 16-vuotiaista aiempaa hieman harvemmalla on jonkin ajoneuvoluokan ajo-oikeus. Erityisesti mopokortteja oli aiempaa harvemmalla, mutta myös moottoripyöräkorttien osuus pieneni.

Noin puolet ensimmäisen ajo-oikeusvuoden ajokieltorikoksista tapahtui ensimmäisen neljän kuukauden sisällä ajo-oikeuden saannista kaikilla ikäryhmillä. Ajokieltorikoksista erottui selkeänä Suomen vuodenaikojen vaikutus ajokäyttäytymiseen.

"Ajokieltorikoksia tapahtui eniten keväällä, kesällä sekä alkusyksyllä eli vuoden valoisana aikana – tapahtumat painottuvat viikonloppuihin ja öihin", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

17-vuotiaat kuljettajat syyllistyivät enemmän ajokieltorikoksiin, sekä kesäaikaan että talviaikaan, kuin 18-vuotiaat kuljettajat.

"Merkittävänä asiana nousi esiin kaikissa ikäryhmissä miesten ajokäyttäytymisen riskihakuisuus", toteaa Uusitalo.

Noin 30 000 ikäpoikkeuslupaa myönnetty

Vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen ajokortteja on myönnetty ikäpoikkeusluvalla alle 18-vuotiaille hakijoille jo noin 30 000 kappaletta. Ikäpoikkeuslupalaiset hankkivat ajokortin tarpeeseen.

"Kyselytutkimuksen perustella heille kertyy ajokilometrejä ensimmäisen ajovuoden aikana merkittävästi enemmän kuin keskimääräisellä ajokortin suorittajalla. Tämä heijastuu ikäpoikkeuslupalaisten suurempina rike- ja vahinkomäärinä liikenteessä. Vahingot jäävät kuitenkin keskiarvon alapuolelle, kun ne suhteutetaan ajettuihin kilometreihin", toteaa Sitowisen vanhempi suunnittelija Janne Tuominen.

Ajokortin hinta laski ja opetusluvan suosio kasvaa

Ajokorttilain uudistus laski B-kortin kuluttajahintaa ja lisäsi opetusluvan suosiota. B-korttisuoritusten kokonaismäärä kasvoi hieman ja autokouluoppilaiden menestyminen ajokokeessa heikkeni. Kuljettajakoulutusta tarjoavien yritysten henkilöstömäärä väheni lakiuudistuksen jälkeen selvästi, mutta liikevaihto kokonaisuudessaan vain vähän. Vaikutukset vaihtelivat kuitenkin suuresti eri alueilla ja yrityksissä, ja osa yrityksiin kohdistuvista taloudellisista vaikutuksista toteutuu viiveellä.

"Autokouluille ja ajoharjoitteluradoille lähetetyn kyselyn tulosten mukaan suurin osa pienistä yrityksistä ja erityisesti ajoharjoitteluradoista kokivat yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyneen lakiuudistuksen jälkeen", kertoo Sitowisen apulaisosastopäällikkö Noora Airaksinen.

Hankeavusta nuorten liikenneturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

Paikallista liikenneturvallisuustyötä tuetaan vuosittain hankeavustusten määrärahalla. Vuosina 2020–2021 avustusta on suunnattu nuorten liikenneturvallisuutta edistäviin hankkeisiin.

"Hankkeet kohdistuvat oppilaitosten ja kuntien nuorisotyön toimintaan, aiheina mm. mopoilun turvallisuus ja nuorten itse tekemä turvallisuusviestintä – nuorten äänellä nuorille", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Annu Korhonen.

Taustaa

Ajokorttilaki uudistui vuonna 2018. Muutoksen taustalla oli tavoite selkeyttää ja keventää ajokorttisääntelyä liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Ajokorttiopetuksen vaatimuksia kevennettiin ja opetuksen valinnaisuutta lisättiin. Uudistuksen myötä muun muassa pakollisen opetuksen määrä väheni ja tutkinnon merkitys kasvoi, ikäpoikkeusluvan saantia helpotettiin ja opetuslupaopetuksessa opettajalta ei enää vaadita teoriakokeessa käyntiä. Eduskunta edellytti, että lakiuudistusten toteutumista erityisesti liikenneturvallisuuden ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisen osalta tehtäisiin seurantatutkimus. Seurantatutkimuksen ensimmäinen osa, jossa tutkittiin uudistuksen markkina-vaikutuksia, sisältäen vaikutukset autokoulualaan, kuljetusyrityksiin, ajokortin suorittajiin ja viranomaisiin, on nyt valmistunut. Tieliikennelain uudistuksen taloudelliset vaikutukset -tutkimus julkaistaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Tämä tutkimushankkeen lisäksi Traficom teetti vuosittaisen uusien kuljettajien seurantatutkimuksen, johon sisältyi otos 17-vuotiaana B-kortin saaneita. Lisäksi Traficom teki virkatyönä muistion, jossa tarkasteltiin uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden kehitystä tutkintomenestyksen, opetusmäärien ja ajokieltorikkomusten perusteella, sekä tarkasteltiin alustavasti uusien kuljettajien liikenneonnettomuuksien kehitystä

Traficom teettää vielä liikenneonnettomuustilastoihin painottuvan tutkimuksen tämän ja vuoden 2022 aikana, jolloin lakimuutoksen turvallisuusvaikutuksia voidaan analysoida pidemmältä seuranta-ajalta.

1 kommentti