Ukrainan armeijasta on naisia yli 15 prosenttia ja määrä kasvaa koko ajan – Naisilla merkittävä rooli kaupunkien puolustuksessa
Puheenaiheet
Ukrainan armeijasta on naisia yli 15 prosenttia ja määrä kasvaa koko ajan – Naisilla merkittävä rooli kaupunkien puolustuksessa
Naisilla on merkittävä rooli Ukrainan sodassa. Osa toimii tukitehtävissä ja vapaaehtoisjärjestöissä, mutta mukana on myös tarkka-ampujia.
Julkaistu 8.3.2022
Apu

Nainen keskellä vihreää joukkoa, nainen ottamassa selfietä sotilaskollegoidensa kanssa, kaksi naista pellonreunalla maastopuvuissaan.

Muun muassa tällaisia kuvia Ukrainan ulkoministeriö jakoi naistenpäivänä Twitterissä. Samalla se tiedotti tuoreesta kyselystä, jonka mukaan Ukrainan armeijan vahvuudesta yli 15 prosenttia on nyt naisia.

Kun tarkemmin katsoo, Ukrainan valtion julkaisemissa sosiaalisen median kuvissa näkyy hyvin vähän sotilasoperaatioihin liittyviä tilanteita. Sen sijaan esillä ovat usein tukijoukot ja vapaaehtoisjärjestöt. Kuvissa esiintyy runsaasti maansa puolustamiseen aktiivisesti osallistuvia naisia.

Naiset osallistuvat sotaan kuitenkin myös taisteluissa. Joidenkin arvioiden mukaan Ukrainan armeijan henkilökunnasta noin 22 prosenttia on naisia. Ennen sotaa arvioitiin, että noin 12 prosenttia heistä työskenteli palveluhenkilöstössä.

Vuonna 2014 alkaneen Itä-Ukrainan sodan jälkeen maassa on ollut jopa 16 000 sotaveteraanistatuksen saanutta naista, joista ainakin osan uskotaan värväytyvän uudelleen sotavoimiin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

− Tarkkoja lukuja on vaikea saada, sillä harva maa erottelee, kuinka moni nainen on sotilaallisissa tehtävissä ja kuinka moni tukitoimissa, kuten sairaanhoitajina, lääkintäjoukoissa tai laittamassa ruokaa, kertoo Oxfordin yliopiston Postdoctoral Affiliate Emma Rimpiläinen, joka on tutkinut Itä-Ukrainan sodan takia Donbassin alueelta lähteneitä Ukrainassa ja Venäjällä.

"Naisia oli kyllä armeijassa jo aiemmin, mutta tunnustusta he eivät saaneet ennen lakimuutosta. Naiset eivät myöskään voineet virallisesti toimia tietyissä fyysisesti raskaissa tai muuten vaarallisiksi lasketuissa tehtävissä, kuten tulkkeina."
Emma Rimpiläinen

− Naisten osuus Ukrainan armeijassa on varsin suuri maailmanlaajuisesti vertailtuna, sillä suurimmassa osassa maista asevelvollisuus on vapaaehtoista, sanoo puolestaan Jonna Alava Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Naissotilaiden asema Ukrainassa parani vuonna 2016, kun vanhaa neuvostoaikaista lakia muutettiin. Sen myötä naiset saivat esimerkiksi veteraanioikeudet. Muutosta lobbasivat aktiivisesti naisten veteraanijärjestöt.

− Naisia oli kyllä armeijassa jo aiemmin, mutta tunnustusta he eivät saaneet ennen lakimuutosta. Naiset eivät myöskään voineet virallisesti toimia tietyissä fyysisesti raskaissa tai muuten vaarallisiksi lasketuissa tehtävissä, kuten tulkkeina, Rimpiläinen kertoo.

Aiemmin armeijassa olleille naisille ei ollut myöskään käytettävissään sopivia päällys- ja alusvaatteita tai kuukautissuojia. Myös gynekologille oli usein vaikea päästä.

Naiset valmistavat naamiointielementtejä ja verkkoja Länsi-Ukrainassa.

Naisten panosta kaivataan jatkossa entistä enemmän

Rimpiläisen mukaan vuonna 2014 alkanut konflikti muutti muutenkin Ukrainan armeijan tilannetta. Toimintaan ilmoittautui mukaan paljon vapaaehtoisia, ja armeijaa alettiin kehittää.

Nykypäivän sodassa fyysisillä ominaisuuksilla on entistä pienempi rooli, joten perinteinen sukupuolittunut ajattelu vain miehistä taistelijoina on väistymässä hiljalleen.

Loppuvuodesta 2021 ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa oli vireillä lakialoite, jonka avulla haluttiin mahdollistaa naisten ammattitaidon tehokkaampi hyödyntäminen sotatilanteissa.

Lakialoitetta varten laaditusta ammattilistauksesta tuli kuitenkin aluksi liian laaja ja se aiheutti vastustusta, sillä kaikki naiset eivät halua armeijaan.

− Nimikkeitä karsittiin, ja nyt siltä löytyvät esimerkiksi insinööri ja lääkintään liittyvät tehtävät. Laki tuli voimaan alkuvuodesta, mutta siinä on vuoden siirtymäaika, Rimpiläinen sanoo.

Ukrainalaisten kaupunkien lääke- ja ruokahuolto pyörii tällä hetkellä paljolti vapaaehtoisten voimalla, Rimpiläinen huomauttaa. Joistain toiminnoista vastaavat puolustusvoimien alaisuuteen kuuluvat alueellisen puolustuksen joukot.

− Näillä joukoilla on iso rooli Kiovan ja muiden isojen kaupunkien puolustuksessa. Heidän joukoissaan on paljon naisia, joille oman kotipaikan suojeleminen on tärkeää.

Neuvostoliiton armeijassa palveli lukuisia naisia, joista yksi kuuluisimpia oli vuonna 1942 kuvattu tarkka-ampuja Ljudmila Pavlochenko Kuva: Wikimedia commons, Public domain.

Naiset ovat osallistuneet aktiivisesti sotaan jo aiemmin

Naisten asema sodassa ja armeijassa ei ole ongelmaton. Ukrainan armeijassa on Rimpiläisen mukaan raportoitu seksuaalisesta häirinnästä jo ennen sotaa. Eikä tilanne parane sotatilanteessa.

− Naissotilailla on aina vaarana joutua seksuaalisen hyökkäyksen kohteeksi jäätyään kiinni. Toisaalta myös omat joukkuetoverit saattavat odottaa heiltä seksuaalisia palveluita.

Naisten värväytyminen armeijaan ei kuitenkaan ole mikään uusi asia, sillä esimerkiksi Neuvostoliiton joukoissa II maailmansodassa taisteli jopa kaksi miljoonaa naista. Osa toimi tukipalveluissa, mutta mukana oli myös esimerkiksi tarkka-ampujia, kuten Ukrainankin armeijassa tällä hetkellä.

Vuonna 2014 alkanut Itä-Ukrainan sodan myötä monet naiset ovat halunneet puolustaa maataan.

− Siinä missä länsimaissa naiset suorittavat armeijan usein tasa-arvon takia, toimii nationalismi monelle kimmokkeena Ukrainassa, Alava kertoo.

Kommentoi »