Eeva

Mistä ujous johtuu?

Mistä ujous johtuu?
Ujous koostuu useista seikoista, jotka ilmenevät jo varhain. Ujo viihtyy yksin mutta kaipaa myös ihmiskontakteja.

Suhtautuminen ujouteen

Ujouteen liittyy paljon väärinkäsityksiä, vaikka neljännes länsieurooppalaisista täyttää ujon määritelmän ja kaikki ovat joskus kokeneet ujoutta. Riippuu ajasta ja yhteiskunnasta, kuinka siihen suhtaudutaan ja kuinka se vaikuttaa ihmisten elämään.

Nykyisin ujous ja sisäänpäinkääntyneisyys mielletään usein kielteisiksi piirteiksi. Samalla yhteiskunta menettää hyödyllisiä resursseja.

Osa temperamenttia

Nykytiede määrittelee ujouden ja introversion temperamenttipiirteiksi. Temperamentti koostuu useista seikoista, jotka ilmenevät varhain ja ovat pysyviä ja usein perinnöllisiä ja jotka johtavat tai altistavat tiettyyn tapaan käyttäytyä ja reagoida.

Useimpien tutkijoiden mukaan temperamentti kuvastaa tapaa, miten ihminen lähestyy uutta ja yllättävää. Se kertoo, miten he lähestyvät mielihyvän tuottavaa ärsykettä ja karttavat mielipahan aiheuttajia.

Välttämiseen liittyy estyneisyys, tällöin odottamaton ahdistaa. Jos estyneisyys herää sosiaalisissa tilanteissa, sitä kutsutaan ujoudeksi.

Toisaalta ujous voi joissakin tapauksissa olla opittua. Jos lapselle toistuvasti sanotaan, että hän on ujo, hän alkaa pitää itseään ujona ja toimii sen mukaisesti.

Introversio ei ole sama asia

Ujous ja introversio ovat osittain päällekkäisiä, mutta ne ovat eri asioita. Vain osa introverteista on ujoja ja päinvastoin.

Ujo viihtyy yksin mutta kaipaa ihmiskontakteja ja haluaa olla sitoutunut, mutta itsekritiikin aiheuttama jännittäminen johtaa vähitellen sosiaalisten tilanteiden välttämiseen. Ujouteen liittyvät sosiaalinen pelko ja krooninen tietoisuus itsestä eivät taas päde introvertteihin.

Piirteet muuttuvat

Ihmisen varttuessa vahvakin piirre muuttuu, kun minäkuva vakiintuu, muiden arvostelu menettää merkitystä ja sosiaaliset taidot parantuvat. Näin ollen yksikään piirre ei määrää ihmistä käyttäytymään tavalla, joka ei ole hänen valintansa.

On tärkeää myös erottaa ujous häpeän, kiusaantumisen ja erityisesti nolouden tunteesta.

Liisa Keltikangas-Järvinen: Ujot ja introvertit (WSOY).

Juttu on julkaistu Eevassa 7/2019.

Julkaistu: 13.6.2020
Kommentoi »