Tuulilasi

Ministeriöltä U-käännös: ajokortin opetuslupauudistus perutaan


Vuonna 2010 toteutettu ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus on epäonnistunut ja liikenneministeri Merja Kyllönen haluaa, että opetuslupaopetus palautetaan uudistusta edeltävään muotoon.

Tavoitteena on kohtuullistaa opetuslupaopetuksen hintatasoa ja palauttaa opetuslupaopetuksen käyttö vaihtoehdoksi autokouluopetuksen rinnalle.

Lain ensimmäiset säännökset, kuten mopokorttia koskeva osa, tulivat voimaan kesäkuussa 2011 ja loput säännökset tammikuussa 2013.

Lisäksi ministeri Kyllönen on asettanut virkamiestyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää miten kuljettajakoulutusta ja kuljettajien ammattipätevyyssäännöksiä tulisi muuttaa, jotta ne toimisivat tarkoituksenmukaisesti ja tukisivat parhaiten liikenneturvallisuutta.

Työryhmän työn on tarkoitus käynnistyä lokakuussa 2013 ja työn tulisi olla valmis vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä.

Korjaus mahdollisimman nopeasti

Nykyinen ajokorttilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 19. tammikuuta 2013. Tuolloin muuttuivat muun muassa henkilöauton ajokortin (B-luokan ajokortti) kuljettajakoulutuksen määrää ja opetuslupaopetusta koskevat säännökset.

Uudistuksen jälkeen ilmeni, että uuden lain vaatimus opetuslupaopettajan ja -oppilaan autokoulussa suoritettavasta yhteisopetuksesta aiheutti opetuslupaopetuksen hintojen merkittävää nousua. Lisäksi autokoulujen tarjoama opetuslupaopetuksen saatavuus vaihtelee alueellisesti ja autokouluittain.

"Nykymuodossaan opetuslupaopetus ei toimi autokouluopetukselle kilpailukykyisenä vaihtoehtona. Korjausliike opetusluvan osalta on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta laki toimii suunnitellusti", ministeri Kyllönen toteaa tiedotteessa.

Opetuslupaopetusta koskevat säädösmuutokset on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana siten, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Julkaistu: 12.9.2013