Ministeri Mattila aktiivimallista: Tilannetta seurataan ja siitä keskustellaan
Puheenaiheet
Ministeri Mattila aktiivimallista: Tilannetta seurataan ja siitä keskustellaan
Työttömien aktiivimalli on herättänyt kansalaisissa epätietoisuutta, ahdistusta ja suoranaista raivoa. Vaikka malli on sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema, ministeri Pirkko Mattilaa (sin) ei ole asian tiimoilta juuri julkisuudessa näkynyt. Avun kysymyksiin hän vastasi erityisavustajansa välityksellä.

Vuoden alusta voimaan tullut työttömien aktiivimalli on osa työvoimapoliittista kokonaisuutta, ja sen perusteella sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin) esikuntineen on perustellut työvoima- ja elinkeinoministeriön tai valtiovarainministeriön olevan oikeampi taho vastaamaan kysymyksiin. TEM:istä taas ilmoitettiin useammalta taholta, että aktiivimallin valmistelu on ilman muuta STM:n alainen asia.

Julkisuudessa aktiivimallia ovat esitelleet ja puolustaneet lähinnä kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) ja työministeri Jari Lindström (sin).

Ministeri Mattila korostaa, että aktiivimallin valmistelutyössä pyrittiin ottamaan huomioon asiantuntijatahojen näkemykset.

- Valmistelutyöhön osallistui keskeisten työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Suomen Yrittäjät ry:n lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö. Hallituksen esityksen luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle viime vuoden toukokuussa. Lausunnon antoivat muun muassa keskeiset työmarkkinakeskusjärjestöt, useat kansalaisjärjestöt, Kansaneläkelaitos ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö, Mattila kertaa.

Aktiivimalliin jäi silti suuria käytännön ongelmia ja ”valuvikoja”, joita ovat kritisoineet työttömien, ammattiliittojen ja oppositiopuolueiden lisäksi muun muassa TE-toimistot, yksittäiset työnantajat ja lähtökohtaisesti niinkin epätodennäköinen taho kuin Elinkeinoelämän keskusliitto.

Työministeri Jari Lindström on julkisesti myöntänyt, että yhtenä syynä ongelmiin oli hallituksen kiire saada juntattua malli voimaan lakina heti vuoden alusta.

- SAK ei osallistunut aktiivimallin valmisteluun, ja tämä tuotiin esiin myös hallituksen esityksessä eduskunnalle. Se, että valmisteluun ei osallistuta, on itsessään kritiikkiä. Jo valmistelutyössä esillä olivat työttömien alueelliset, ammatilliset ja ikään perustuvat erot ja niiden vaikutus työllistymismahdollisuuksiin; samoja kysymyksiä käsiteltiin hallituksen esityksessä. Kyse on Suomessa täysin uudenlaisesta työttömyysturvan ehdosta. Siksi hallitus katsoi, että esityksestä olisi pyydettävä perustuslakivaliokunnan lausunto, Pirkko Mattila kommentoi.

Aktiivimallin perusongelmaksi on katsottu, että se kohtelee hyvin erilaisia työttömien ryhmiä könttänä, ei jousta eikä ota huomioon yksilöllisiä eroja. Perustuslakivaliokunta ehti jo huomauttaa, että malli vaarantaa alueellisen tasa-arvoisuuden: tietyillä seuduilla ei yksinkertaisesti ole sen kummemmin riittävästi työpaikkoja kuin koulutus- tai muita mahdollisuuksia aktiivisuusehdon täyttämiseen.

- Malli koskee kaikkia työttömyysetuuden saajia, pois lukien omais- ja perhehoitajat, työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat sekä henkilöt, joilla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä. Kahteen viimeiseen ryhmään kuuluvat työttömyysturvan saajat ovat voimakkaasti edustettuina ministeriöön tulevissa yhteydenotoissa. Osatyökykyisten kärkihankkeessa on useita toimia meneillään ongelmiin liittyen. Lisäksi STM ja TEM seuraavat kokonaistilannetta tiiviisti ja käyvät keskustelua, Mattila vastaa.

Vaikka aktiivisuusehdon täyttyminen jää monilta osin TE-toimistojen arvioitavaksi, toimistot saivat soveltamisohjeet STM:ltä vasta 9. helmikuuta. Asiasta tulee edelleen kyselyjä toimistoihin päivittäin, ja TE-toimistojen henkilökunnalla on vaikeuksia selviytyä määräaikaishaastatteluista ja muista uusista velvoitteista nykyisillä resursseilla.

- Soveltamisohjeen jälkeenkin on käynyt ilmi, että erityisesti aktiivisuuteen hyväksyttävään toimintaan tehty lisäys on haasteellinen ohjeistettava sikäli kun kyse on TE-toimistojen palveluntuottajilta hankkimista ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluista. STM on pyytänyt kaikilta TE-toimistoilta ilmoituksen niiden hankkimista palveluista. Soveltamisohjeet ovat tärkeät, mutta toimeenpanotehtävän hoito tapahtuu kuitenkin aina työttömyysturvalain ja sen nojalla annettujen asetusten perusteella. Ohje pystyy parhaimmillaan tuomaan lisätukea lain säännöksen tulkintaan, Pirkko Mattila muotoilee.

Onko siis niin, että aktiivimalli on jälleen yksi hanke, joka on runnottu kiireellä läpi vailla tietoa tai kiinnostusta sen vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta – ja mikä taho hallituksen sisällä aktiivimallista lopulta vastaa?

- Eduskunta edellytti lausumassaan, että aktiivimallin vaikutuksia seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimiin lainsäädännön muuttamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tästä seurannasta. Tilastotieto on alkuun olennainen tiedon lähde, ja sitä alkaa kertyä huhtikuusta alkaen. Saamme mallista palautetta paitsi työttömyysturvan saajilta myös muilta ihmisiltä ja järjestöiltä, ja otamme sen vakavasti.

1 kommentti