Milloin osittaiselle eläkkeelle voi päästä? Näin eläke lasketaan, jos tekee osa-aikaisesti töitä ja viettää samalla eläkepäiviä
Puheenaiheet
Milloin osittaiselle eläkkeelle voi päästä? Näin eläke lasketaan, jos tekee osa-aikaisesti töitä ja viettää samalla eläkepäiviä
Taloudellisesti suurin kysymys on, nostaako kertyneestä eläkkeestään maksuun 25 vai 50 prosenttia. Määrä vaikuttaa eläkkeen määrään vähentävästi loppuelämän ajan, kun tulee aika siirtyä kokonaan eläkkeelle. Toisaalta osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy myös uutta eläkettä.
Julkaistu 25.6.2022
Apu

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (entinen osa-aikaeläke) voi hakea aikaisintaan 61-vuotiaana. Silloin voi tehdä työtä ja alkaa pitää myös eläkepäiviä. Ikäraja lasketaan oman ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän mukaan.

Kun oman ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on saavutettu, voi osittaiselta varhennetulta eläkkeeltä siirtyä vanhuuseläkkeelle. Silloin omasta työtä on irtisanouduttava. Tällöin eläke koostuu aiemmasta varhennetusta eläkkeestä sekä lopputyövuosien aikana kertyneestä eläkkeestä.

Myös yrittäjä voi jäädä osittain eläkkeelle, kunhan YEL-vakuutus on voimassa.

Lisääntynyt vapaa-aika voi pitää töissä pidempään

Jos aloittaa osittaisen vanhuuseläkkeen vasta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, korotetaan maksettavaa eläkkeenosaa 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, joka myöhästyttää eläkkeen alkamista. Vanhuuseläkkeelle jäämistä voi lykätä, vaikka olisikin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Jos lykkää vanhuseläkkeen hakemista, vanhuuseläkkeen muuhun kuin varhennettuun osaan lasketaan 0,4 prosentin korotus jokaiselta lykkäyskuukaudelta. Jotkut jäävät osittaiselle varhennetulle eläkkeelle siksi, että he jaksavat lisääntyneen vapaa-ajan myötä tehdä kokonaisuudessaan pidemmän työuran.

Esimerkkejä osittaisen eläkkeen ikärajoista

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Sitä nuoremmat voivat jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää. Esimerkiksi vuonna 1980 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on tällä hetkellä 66 vuotta ja 9 kuukautta. Tällöin osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi päästä aikaisintaan 63 vuoden ja 9 kuukauden ikäisenä.

Lähde: tyoelake.fi

Kommentoi »