Apu

”Merkityksellistä työtä” – kotihoidon henkilöstölle ja sosiaalityöntekijöille palkankorotus Helsingissä


Helsinki korottaa kotihoidon henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja.
Teksti Niko Rinta

Palkkoja korotetaan kotihoidon henkilöstölle sekä kaikille viroissa oleville sosiaalityöntekijöille. Korotuksia saavat lisäksi muun muassa neuvoloiden sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajat, terveysasemien sairaanhoitajat sekä puheterapeutit.

Neuvottelut lääkäreiden palkankorotuksista ovat vielä kesken. Ratkaisuun pyritään mahdollisimman pian, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Korotukset vaihtelevat tehtävittäin ja ne koskevat tehtäväkohtaisia palkkoja. Työntekijät saavat korotetut palkat viimeistään maaliskuusta lähtien. Tammi-helmikuun 2019 palkankorotukset maksetaan takautuvasti.

Kotihoidon lähihoitajien ja perushoitajien palkka on korotuksen jälkeen 2 271 euroa ja kotihoidon terveyden- ja sairaanhoitajien 2 660 euroa kuukaudessa.

Viroissa olevien aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden uusi tehtäväkohtainen palkka on 3 175 euroa ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 3 495 euroa kuukaudessa.

"Olen erittäin iloinen, että meillä on nyt mahdollisuus nostaa näiden tärkeiden sote-ammattilaisten palkkatasoa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät merkityksellistä työtä suurella sydämellä ja ovat todellakin palkkansa ansainneet", toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo tiedotteessa.

Yleiskorotus huhtikuun alusta

Huhtikuun alusta Helsingissä tehdään myös yleiskorotus, joka koskee kaikkia kunnan työntekijöitä. Korotusten suuruudet vaihtelevat sopimusaloittain. Esimerkiksi terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkojen korotus on 2,1 ja sairaalalääkäreiden 1 prosenttia.

Lisäksi Helsinki maksaa palkkakehityssuunnitelmansa mukaisesti syyskuun alusta lisäkorotuksia sosiaalityöntekijöille. Tavoitteena on esimerkiksi, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkka on noin 3 600 euroa ja aikuissosiaalityön, poliisisosiaalityön sekä gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijöiden noin 3 350 euroa kuukaudessa. Syyskuun korotuksista tehdään tarkemmat päätökset myöhemmin keväällä.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian vuonna 2017 tekemän palkkaselvityksen mukaan työn vaativuuteen perustuva tehtäväkohtainen sosiaalityön palkka vaihtelee kunnittain paljon. Osassa kuntia palkaksi tarjotaan työehtosopimusten minimejä, kun taas osassa palkkasummat voivat selvästi suuremmat ja käytössä saattavat olla esimerkiksi bonukset ja rekrytointilisät.

Pääkaupunkiseudulla kuukausipalkat olivat selvityksen mukaan vuonna 2017 melko lähellä toisiaan. Esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityössä Helsinki maksoi 3 260 euroa, Espoo 3 177 euroa ja Vantaa 3 200 euroa. Aikuissosiaalityössä Helsinki maksoi 2 939 ja Espoo 3 019.

Julkaistu: 11.2.2019