Apu

Laadun merkitys kasvaa


Sananvapaus on kansalaisten keskeinen perusoikeus.

Pitkään jatkunut julkinen keskustelu puolueiden ja poliitikkojen vaalirahoituksesta, Ilkka Kanervan syntymäpäiväjuhlien ympärillä pyörivä oikeudenkäynti sekä epäilyt liikemiesten pyrkimyksistä vaikuttaa tuella muun muassa kaavoituspäätöksiin ovat leikanneet rajusti puolueiden kampanjabudjetteja ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Median tapa käsitellä vaalirahoituksen yksityiskohtia on saanut aikaan myös pitkään jatkuneen keskustelun median ja sen toimintaa valvovan Julkisen sanan neuvoston toiminnasta. Eräiden poliitikkojen mielestä kyse on ollut toimittajien harrastamasta ajojahdista ja epäolennaisuuksien korostamisesta.

Tässä keskustelussa on usein jäänyt taka-alalle median rooli sananvapauden toteuttajana. Sananvapaus on kansalaisten keskeinen perusoikeus. Olennaista on havaita, ettei kyse ole vain oikeudesta sanoa vaan myös oikeudesta tietää. Kansalaisten tiedon lisääminen ja päättäjien toiminnan tekeminen läpinäkyväksi on uskottavan ja luotettavan median keskeinen tehtävä. Tämän toteuttamisesta vaalirahajutuissakin oli perimmiltään kysymys, vaikka ylilyöntejäkin sattui.

Omia sävyjään keskusteluun on tuonut teknologian kehitys. Verkko on mullistanut myös mediaa. Oman mielipiteensä saaminen julkisuuteen on nopeaa ja helppoa. Niin helppoa, että joskus ajatuskin tuntuu katoavan.

Verkosta on tullut myös keskeinen uutisten välittäjä, ja se on lisännyt kilpailua ihmisten vapaa-ajasta. Tämä on pakottanut paperille painetut lehdet jatkuvaan uudistumiseen. Samalla hyvin tehdyille ajankohtaisille viikkolehdille on auennut uusia mahdollisuuksia.

Hyvä viikkolehti kokoaa sirpaleisen tiedon hallituksi ja harkituksi, mutta samalla viihdyttäväksi kokonaisuudeksi. Apu on kautta vuosikymmenten uskonut omien toimittajien ja kuvaajien huolellisesti tehtyihin reportaaseihin ja tarinoihin niin Suomesta kuin eri puolilta maailmaa. Se on ollut kestävä linja.

Uskon, että jatkossa laadun ja luotettavuuden merkitys lehdistössä korostuu entisestään.

Julkaistu: 24.11.2011