Tuulilasi

Kuljettajan silmänliikkeet avain mutkanlukutaitoon

Kuljettajan silmänliikkeet avain mutkanlukutaitoon
Miten kuljettajan katse itse asiassa ohjaa autoa läpi kaarteen? Kognitiotieteilijä Otto Lapin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tarkastettava väitöskirjatutkimus paljastaa uusia ulottuvuuksia silmänliikkeistä kaarreajossa.
Kuvat A-lehdet, Anssi Kienanen, Helsingin yliopisto

Tutkimuksen lähtökohtana on alun perin 1994 Nature-lehdessä julkaistu artikkeli ‘Where we look when we steer’, ja sen pohjalta laaditut ohjausmallit. Otto Lapin tutkimus asettaa kriittiseen valoon alalla 20 vuotta vallalla olleen käsityksen kaarreajossa käytetyistä visuaalisista strategioista.

Lappi tutkimusryhmineen analysoi uudella ja innovatiivisella tavalla pieniä ja hienovaraisia silmänliikkeitä, joita kuljettaja tekee kaarteessa ajaessaan. Nämä optokineettiset silmänliikkeet ovat vain murto-osasekunnin mittaisia ja täysin tiedostamattomia. Yksi väitöskirjan osatutkimuksista osoittikin ensimmäisenä maailmassa, että näitä aikaisemmin vain simulaattoritutkimuksissa todennettuja silmänliikkeitä esiintyy myös luonnollisessa ajamisessa. Toisessa osatutkimuksessa näitä silmänliikkeitä analysoimalla tutkittiin sitä, kuinka kuljettaja ennakoi tulevaa ajolinjaansa kaarteessa.

Tulokset perustuvat Helsingin yliopiston Liikennetutkimusyksikössä kehitettyihin uraauurtaviin silmänliikkeiden analyysimenetelmiin. Jo 90-luvulta asti silmänliikkeitä on pystytty mittaamaan tarkasti ja luotettavasti normaalin ajamisen aikana. Kuitenkin vasta aivan viime vuosina luonnollisessa ympäristössä tapahtuvan käyttäytymisen laskennalliset mallinnusmenetelmät ovat edenneet tasolle, jossa eri teoreettisia malleja silmänliikkeiden ja ohjauksen taustalla olevista kognitiivisista ja hermostollisista perusmekanismeista voidaan ryhtyä koettelemaan oikeassa ajoympäristössä tehdyin kokein.

Vaikka autolla ajamisen käyttäytymistä ja fysiologiaa on tutkittu lähes sadan vuoden ajan, monet aivan perustavanlaatuiset kysymyksetkin odottavat yhä lopullista ratkaisuaan. Nyt käsillä oleva tutkimus antaa uutta tietoa katseen avulla tapahtuvasta toiminnanohjauksesta kaarreajossa, ja avaa uusia mahdollisuuksia liikkumisen ohjaukseen liittyvien perusprosessien tutkimiseen luonnollisessa toimintaympäristössä myös liikenteen ulkopuolella (esim. urheilu).

Tarkempi tieto näkö- ja liikejärjestelmän toiminnallisista yhteyksistä todellisessa liikkumisympäristössä on merkittävää mm. kuljettajaa avustavien teknisten järjestelmien kehityksessä. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta se, miten kuljettaja poimii ympäristöstä oikean ajolinjan ja ajonopeuden valinnan kannalta olennaista informaatiota – “mutkanlukutaito” – voi olla taustatekijä varsinkin nuorten ja kokemattomien kuljettajien suistumisonnettomuuksissa.

Julkaistu: 2.12.2013
Kommentoi »