Apu

Näin koronavirus kulki läpi Suomen – Viruksen vuoden 2020 tärkeimmät luvut, kartat ja graafit

Näin koronavirus kulki läpi Suomen – Viruksen vuoden 2020 tärkeimmät luvut, kartat ja graafit
Korona on edennyt Suomessa kahdessa aallossa. Keräsimme koronavuoden tärkeimmät luvut yhteen.
Julkaistu: 31.12.2020

Päivittäinen uusien koronatartuntojen määrä Suomessa

Erityisesti keväällä tartuntojen todellinen määrä oli moninkertainen verrattuna testeissä löydettyjen tartuntojen määrään. *) HUS-alueen osuuden koko maan todellisesta tartuntojen kokonaismäärästä oletetaan tässä arviossa olevan sama kuin sen osuus THL:n tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista varmennetuista tartunnoista.

Koronaviruksen ilmaantuvuus sairaanhoitopiireittäin

Kartat esittävät testeillä varmennettujen tapausten määrän eri osissa maata (uutta tartuntaa / vko / 100 000 as.) suhteutettuna sairaanhoitopiirien asukaslukuihin.

Ajankohdiksi on valittu kevään tartuntamäärien korkein viikko, Vaasan syksyn tartuntaryppään huippuviikko ja vertailuviikko loppusyksystä.

Sairastuneiden ikäjakauma

Sairastuneiden ikäjakauma viideltä viikolta. Eri aikoina ikäjakauma on vaihdellut, mutta pienten lasten osuus on pysynyt matalana, vaikka suhteessa väestöosuuteensa lapsia testataan eniten.

Kuolleet viikottain, viikot 8–44

Kuviossa mukana ovat kaikki kuolinsyyt, jotta vertailuun saataisiin mukaan kaikki kuolemat, joihin korona on voinut vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti.

Kommentoi »