Kestävät biopolttoaineet ja biokaasut halutaan valjastaa henkilöajoneuvojen päästövähennystehtävään
Biopolttoaineet
Kestävät biopolttoaineet ja biokaasut halutaan valjastaa henkilöajoneuvojen päästövähennystehtävään
Euroopan Komission on määrä antaa heinäkuussa muutosehdotus kevyiden ajoneuvojen CO2-asetuksen muuttamisesta osana Fit For 55 -pakettia. Laaja joukko eurooppalaisia toimijoita julkaisi yhteisen kannanoton, jossa penätään korjausliikettä uusiutuvien polttoaineiden ja kaasujen huomioimiseksi ajoneuvovalmistajien päästövähennysvelvoitteissa.
2Kommenttia
Julkaistu 29.5.2021
Tuulilasi

Allekirjoittajat esittävät vapaaehtoisen hyvitysjärjestelmän käyttöönottoa ajoneuvovalmistajille. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää tärkeänä korjausliikkeen tekemistä, mutta suhtautuu varauksellisesti uuteen hyvitysjärjestelmään.

Yli 200 toimijaa esittää 27.5.2021 julkaistussa kirjeessään Euroopan komissiolle pyynnön korjata CO2-päästöasetusta siten, että se huomioisi nykyistä paremmin kestävät uusiutuvat polttoaineet ja kaasut. Allekirjoittajat näkevät, että tieliikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää kestävien uusiutuvien polttoaineiden ja kaasujen mukana pitämistä päästövähennysvaihtoehtojen joukossa – nykyinen lähestymistapa, jossa keskitytään vain uusien ajoneuvojen pakokaasupäästöihin, ei varmista siirtymistä ilmastoneutraaliin liikkuvuuteen, peräänkuuluttavat allekirjoittajat. Ratkaisuksi allekirjoittajat esittävät konsulttiyhtiö Frontier Economicsin luoman vapaaehtoisen ajoneuvojen valmistajien hiilidioksidipäästöjen ”hyvitysjärjestelmän” käyttöönottoa. Hyvitysjärjestelmässä ajoneuvon valmistaja voisi halutessaan ostaa polttoaineen jakelijalta päästövähennyksiä, jotka se voisi hyväksi lukea sitovien päästövähennysvelvoitteidensa hoitamisessa.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry yhtyy näkemykseen, että Euroopan komission tulee korjata CO2-päästöasetusta ja muita oleellisia säädöksiä siten, että ne huomioisivat nykyistä paremmin kestävät uusiutuvat polttoaineet ja kaasut. Liikennebiokaasu on elinkaaripäästöiltään hyvin vähäpäästöinen jopa negatiivinen, mikä tulisi tunnustaa EU-sääntelyssä.

Sen sijaan SBB ei kannata varauksetta Frontier Economicsin luoman hyvitysjärjestelmän käyttöönottoa, sillä vielä ei ole selvää, miten järjestelmä toimisi. SBB:n mielestä tarvitaan kattavan vaikutusten arvioinnin tekemistä, jotta voidaan varmistaa järjestelmän teknologianeutraalisuus ja ylipäätänsä yhteensopivuus muiden päästövähennystoimien kanssa. Komissio on parhaillaan arvioimassa mm. päästökaupan laajentamista laiva- ja tieliikennesektoreille sekä muuttamassa uusiutuvan energian direktiiviä.

Mikäli komissio lähtee kehittämään kestävien uusiutuvien polttoaineiden hyvitysjärjestelmää, niin SBB esittää kehitystyön seuraavat toiveet:

• Kannustaa ajoneuvovalmistajia tuottamaan ja kehittämään henkilökaasuautoja,

• kannustaa liikennekaasun jakeluinfran laajentamiseen jäsenmaissa,

• luoda kannustimia kestävien biopolttoaineiden ja biokaasun tuotantoon ja käyttöön,

• olla yhdenmukainen RED II:n velvoitteiden kanssa (esim. biopolttoaineen jakeluvelvoite, alkuperätakuujärjestelmä),

• mahdollistaa kansallisten tukimekanismien käytön (esim. Verot, investointituki),

• ei sovelleta raskaisiin ajoneuvoihin, ja

• otetaan käyttöön pikaisesti, ennen vuotta 2025.

(Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu)

2 kommenttia