Tuulilasi

Kännykän ja navigaattorin ajonaikaista käyttöä kiristetään Ruotsissa

Ruotsissa kiristetään joulukuun 1. päivästä alkaen ajon aikana tapahtuvaa kännykän käyttöä koskevia määräyksiä. Jatkossa saa moottoriajoneuvon kuljettaja käyttää kännykkää tai muuta kommunikaatiovälinettä vain, jos se ei häiritse keskittymistä ajamiseen.

Ruotsissa tuoreen tutkimuksen mukaan joka viides kännykkää ajon aikana käyttänyt kuljettaja on oman ilmoituksensa mukaan joutunut "läheltä piti -tilanteeseen" , siis lähelle liikenneonnettomuutta.

Kommunikaatioväline ja tarkkaavaisuuden heikentyminen

Kännykän käyttöä ajon aikana ei määräyksillä  edelleenkään erikseen kielletä. Sen sijaan uusissa säännöissä todetaan, että ajon aikana kommunikaatiovälineitä ei saa käyttää, jos kuljettajan keskittyminen ajamiseen heikentyy esimerkiksi kännykän, navigaattorin tai auton radion  käyttämisen vuoksi. Siitä voidaan määrätä sakko. 

Tähän saakka kuljettaja on Ruotsissa saanut käyttää ajon aikana kännykkää. Tutkimustulokset ovat kuitenkin kiistatta osoittaneet, että matkapuhelimen käyttö ajon aikana voi alentaa keskittymistä. Käytöllä on tarkoitettu keskustelemista puhelimessa, puhelun käynnistämistä, puhelimeen vastaamista sekä tekstiviestien lähettämistä tai niiden lukemista.

Ruotsin säännöksissä ei lainkaan mainita hands-free –laitteita. Kiellettyä on toiminta, joka alentaa ajamisessa tarvittavaa huomiokykyä, ja tarkkaavaisuuden väheneminen voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Sen seurauksena autoilija saattaa esimerkiksi ajaa ylinopeutta tai olosuhteisiin nähden liian suurella nopeudella. Hän saattaa alkaa ajaa liian lähellä edellä ajavaa autoa, jättää liikennemerkkejä huomiotta tai liikenteen havainnoimisen sijasta hänen huomionsa saattaa siirtyä kommunikaatiovälineen toimintoihin.

Epäselvä määräys

Tiukentuvan lainsäädännön ilmauksia pidetään Ruotsissa epämääräisinä. Monien mielestä olisi selkeämpää, jos kännykän kielto ajan aikana selkeästi kiellettäisiin.

Ruotsissa määräystä muotoiltaessa on ilmeisesti koettu ongelmalliseksi navigaattorin käyttö. Sitä ei ole haluttu kieltää. Sen sijaan on haluttu korostaa, että minkä tahansa kommunikaatiovälineen käyttö ajon aikana on mahdollista vain silloin, kun siitä ei koidu haittaa ajamiselle. Tästä syystä jo kauan ennen kännyköiden keksimistä linja-autoissa oli matkustajille osoitettu teksti: Keskustelu kuljettajan kanssa ajon aikana on kielletty.

Kännykän käyttökielto Suomessa

Suomessa  kännykkäkielto on muotoiltu toisin, Meilläkin todetaan, että ajon aikana kuljettaja ei saa käyttää kännykkää, radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta taikka viestintälaitetta, jos siitä aiheutuu haittaa. Määräys koskee moottoriajoneuvojen kuljettajien lisäksi polkupyöräilijöitä. Kävelijöitä määräys ei koske.

Haitaksi katsotaan se, että  ajoneuvon omien hallintalaitteiden käyttö vaikeutuu tai laite muuten häiritsee kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Lisäksi tilannetta on täsmennetty: Suomessa moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana  käyttää matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään. Sen sijaan matkapuhelinta saa ajon aikana käyttää hands-free -laitteistolla. Tarkempia määräyksiä ei ole siitä, millainen tuon laitteiston tulee olla. Siksi hands-free -laitteisto voi olla joko kiinteä tai irrallinen.

Julkaistu: 21.10.2013
Kommentoi »