Tuulilasi

Jalankulkija yllättää yli puolet autoilijoista

1


Jalankulkija yllättää yli puolet autoilijoista

Liikenneturvan heinäkuisen kyselytutkimuksen mukaan moni autoilija kokee suojatietilanteiden tulevan eteen yllättäen.
Teksti TL-verkkotoimitus
Kuvat Tuomas Kolehmainen

Jos tietä ylittämään pyrkivää ei huomata kuin vasta viime tingassa, nopeutta on monesti liikaa, Liikenneturva huomauttaa. Oikea tilannenopeus antaa aikaa havainnoinnille, säästää äkkijarrutuksilta ja tekee suojateistä turvallisempia.

Viidesosa Liikenneturvan heinäkuussa 2014 toteuttamaan kyselyyn vastanneista autoilijoista kertoo, että on joutunut usein jarruttamaan äkillisesti, ettei ajaisi suojatielle tulevan jalankulkijan päälle. Peräti 63 prosenttia kokee, että jalankulkijat tulevat usein suojatielle yllättäen, autoja varomatta.

”Jos koetaan, että jalankulkijat tulevat eteen yllättäen, on monesti tilannenopeutta liikaa. Mitä suuremmalla nopeudella kuljetaan, sitä vähemmän on kuljettajalla aikaa havainnoida liikennetilannetta", toteaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

"Kaupunkialueiden kolmen- tai neljänkympin nopeusrajoituksien noudattaminen antaa havainnointiin enemmän aikaa ja myös vähentää loukkaantumisriskiä mahdollisessa törmäystilanteessa.”

Suomalaiset näkevät autoilijoiden käyttäytymisessä myös positiivista. Hieman yli puolet vastaajista kokee, että autoilijat antavat hyvin tietä, kun katua ylittää suojatietä pitkin. Yli kolmasosa sanoisi autoilijoita huomaavaisiksi suojateillä.

Suojatieonnettomuudet usein pimeällä

Kaksi kolmesta suojatiellä sattuvasta kuolemantapauksesta sattuu loka- ja tammikuun välisenä pimeänä ajanjaksona.

Suojatiellä loukkaantuvat ovat usein joko nuoria tai iäkkäämpiä. Kolme neljästä suojatiellä kuolleesta on yli 65-vuotias.

”Autoilijoiden turvallisen suojatiekäyttäytymisen merkitys korostuu eritoten nuorten ja iäkkäämpien tien ylittäjien kohdalla. Lasten kohdalla liikennetaidot ovat vielä kehittymässä ja iäkkäillä on ikä voinut tuoda tullessaan liikkumista hankaloittavia vaivoja ja puutteita myös havainnoinnissa”, Loikkanen toteaa.

Laissa velvoitetaan ajoneuvon kuljettajaa antamaan esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Silti ylittäjänkin on oltava tarkkaavainen.

Loikkanen muistuttaa, että etenkin lasten kanssa on hyvä kerrata tienylityksen kultaista sääntöä: molempiin suuntiin on aina katsottava ennen tien ylitystä, suojatielläkin.

”Toki ihan jokaisen on hyvä miettiä omaa liikennekäyttäytymistä ja sitä, miten itse voisi parantaa suojatieturvallisuutta, on sitten autoilijana tai jalkamiehenä liikenteessä. Suojateitä tehdään turvallisiksi yhteispelillä: vanhemmat ja koulut tukevat lasten turvallista liikkumista kasvatuksen keinoin, ja autoilijat sekä muut tiellä liikkujat taas noudattamalla liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia”, Loikkanen tiivistää.

Kyselyyn osallistui yhteensä 1001 suomalaista, joista autoilijoita oli 814.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Julkaistu: 20.8.2014