Imagelle langettava päätös
Puheenaiheet
Imagelle langettava päätös
Imagelle sai langettavan päätöksen Demos Helsingin palkkaamisesta vierailevaksi päätoimittajaksi.
Julkaistu 23.6.2016
Image

Sananvapauslain mukaan vastaavan toimittajan tulee olla luonnollinen henkilö. Journalistin ohjeet ja JSN:n tulkinnat ovat perinteisesti olleet lainsäädäntöäkin tiukemmat. Lehdessä oli normaaliin tapaan myös tavallinen päätoimittaja. JSN:n mukaan ei lehdestä kuitenkaan käynyt selväksi, kuka on Imagen todellinen vastaava päätoimittaja.

JSN:n päätös:

Langettava päätös 6160/AL/16

Image

Asia: Journalistinen päätösvalta                         

Image käytti maaliskuun numeron vierailevana päätoimittajana Demos Helsinkiä, joka ei ole luonnollinen henkilö.

Kantelu 25.3.2016

Kantelu kohdistuu Imagen 25.3.2016 ilmestyneeseen koko numeroon 3/2016 ja erityisesti sen pääkirjoitukseen. Kantelu perustuu Journalistin ohjeiden kohtaan 2: ”Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.”

Image-lehden vierailevana päätoimittajana toimii ajatushautomo Demos Helsinki. Demos Helsinki on kirjoittanut lehden pääkirjoituksen. Kantelun mukaan lehti ei kerro ajatushautomo Demos Helsingin taustasta mitään, eikä avaa sitä, mitä vieraileva päätoimittajuus tarkoittaa. Lehdessä ei tule esiin, miten Demos Helsinki on mahdollisesti muilta osin vaikuttanut lehden sisältöön, esimerkiksi juttujen aiheisiin ja näkökulmiin.

Kantelija kysyy, miten numerossa esitellyt yritykset, aiheet, ja ideat liittyvät Demos Helsingin omiin tutkimushankkeisiin tai toimeksiantajiin? Ajatushautomot tekevät omien arvomaailmojensa mukaisia tutkimushankkeita, joita toteuttaakseen ne tarvitsevat tutkimusrahoitusta, toimeksiantajia, medianäkyvyyttä ja kasvavaa liikevaihtoa. Kantelijan mielestä osaan lehden sisältöä koskevista ratkaisuista ovat saattaneet vaikuttaa muut tekijät kuin journalistiset perusteet, ja päätösvaltaa lehden numeron journalistisesta sisällöstä on luovutettu toimituksen ulkopuolisille.

Imagen vastaus 27.4.2016

Päätoimittaja Heikki Valkaman vastauksen mukaan Image-lehdestä voi lukea, että lehden päätoimittaja on kantelijan viittaamassa numerossa Heikki Valkama. Vierailevat päätoimittajat on otettu ikään kuin toimituksen avustajasuhteeseen. Kuten muutoinkin lehdenteossa, ulkopuolisilta on otettu ideoita ja kirjoituksia, mutta valtaa sisältöön ei ole luovutettu toimituksen ulkopuolelle.

Valkaman mukaan vierailevat päätoimittajat on valinnut ja pyytänyt mukaan toimitus lehden teemojen mukaan. Toimituksellinen prosessi on pysynyt koko ajan toimituksen hallussa. Jokaisen lehdessä julkaistavan jutun julkaisemispäätöksen on tehnyt toimitus sekä varsinainen päätoimittaja. Jokaisen lehdessä julkaistun sanan ovat toimitus ja varsinainen päätoimittaja käyneet läpi. Vierailevien päätoimittajien prosessia on avattu muissa yhteyksissä.

Kantelija on ennen kanteluaan kysynyt samasta asiasta, ja päätoimittaja Valkama on vastannut valtaa koskeviin kysymyksiin kantelijalle. Siksi on Valkaman mukaan vaikea uskoa, että kantelijalle tämä asia olisi vielä epäselvää.

Julkaistussa haastattelussa päätoimittaja avasi vierailevien päätoimittajien asemaa seuraavasti: ”Valkama sanoo myös, että toimitus sen lehden teki kuin muutkin numerot, toimituksellinen prosessi ja ideointi olivat samat ja korkeasta laadusta pidettiin yhtä tarkkaa huolta kuin aina.”

Vieraileville päätoimittajille on maksettu palkkio työstä, myös Demokselle. Kyseessä on Demos ry. http://www.demoshelsinki.fi/demos-kuvaus/

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

Image ilmoitti maaliskuun numeron ns. apinalaatikossa ja kannessa, että lehden vierailevana päätoimittajana on Demos Helsinki. Se oli allekirjoittanut myös lehden pääkirjoituksen. Lehdessä ei kerrottu, kuka oli sananvapauslain tarkoittama vastaava toimittaja.

Päätoimittaja Heikki Valkama kertoi vastauksessaan JSN:lle, että Demos Helsingillä tarkoitettiin Demos ry:tä. Lehden lukijoille ei kuitenkaan kerrottu, mitä Demos Helsingillä tarkoitettiin eikä kerrottu Demos ry:n tai siihen liittyvien osakeyhtiöiden liiketoiminnasta mitään.

Sananvapauslain mukaan vastaavan toimittajan tulee olla luonnollinen henkilö. Journalistin ohjeet ja JSN:n tulkinnat ovat perinteisesti olleet lainsäädäntöäkin tiukemmat.

Julkisen sanan neuvoston mukaan tiedotusvälineet voivat käyttää vierailevia päätoimittajia, jos he ovat luonnollisia henkilöitä. Tällöin pitää kuitenkin aina määritellä ja kertoa yleisölle, kuka on vastaava toimittaja. Tämä jäi tässä tapauksessa epäselväksi.

Neuvosto katsoo, että Journalistin ohjeiden kannalta on olennaista, että toimituksellista päätösvaltaa käyttävät ainoastaan luonnolliset henkilöt. Sitä ei missään tapauksessa saa luovuttaa organisaatiolle, jolla on esimerkiksi liiketaloudellisia tai maineenhallintaan liittyviä intressejä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Image on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Elina Grundström                                                           Ilkka Vänttinen

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Kantelija:

Maija Karhunen

Vastaaja:

Image

Ratkaisu tehty:

21.6.2016

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Aapo Parviainen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi.

Kommentoi »