Tuulilasi

Fiat edelleen ykkönen CO2-päästöissä


Fiat on keulapaikalla, kun vertaillaan Euroopassa myytyjen uusien henkilöautojen CO2-päästöjä vuodelta 2012 merkeittäin.
Kuvat A-lehtien kuvatoimitus

Fiatin Euroopassa myymien uusien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö alittaa  EU:n asettaman alkuperäisen 120 g/km tavoitetason. Tosin valmistajille määrättyä CO2-päästötavoitetta väljennettiin 130 grammaan, kun EU:n parlamentti päätti, että tuo jäljellejäävä 10 grammaa voidaan saavuttaa muilla keinoilla. Niihin kuuluu esimerkiksi autojen renkaiden valmistajille asetetut tavoitteet.

Matkailuautot puuttuvat tilastosta

Vaikka taulukko koskee vain henkilöautoja (M1-luokka), luvuista puuttuvat matkailuautojen CO2-päästöt. Nekin kuuluvat samaan M1-ajoneuvoluokkaan.

Matkailuautojen valmistajat on kuitenkin vapautettu tyyppihyväksynnässä EU-norminmukaisesta CO2-päästöjen mittaamisesta. Syynä on autojen pieni valmistusmäärä.  Koska autot valmistetaan useimmin pakettiauton alustalle, matkailuautojen valmistajat voisivat käyttää autojensa CO2-päästöjen mittaustuloksena perusautosta saatavaa mittaustulosta.

Fiat on Euroopan suurin matkailuautojen alustojen valmistaja, ja sen markkinaosuus on noin 65 %, Suomessa yli 80 %. Fiat ei kuitenkaan ole ollut halukas antamaan perusauton mittaustuloksia matkailuautojen valmistajille. Syynä on ilmeisesti se, että jos tiedot annettaisiin, EU:n nykyisessä CO2-tilastoinnissa matkailuautojen CO2-päästöt otettaisiin mukaan henkilöautotilastoihin. Se taas nostaisi Fiatin CO2-päästöjen keskiarvoa. Fiat menettäisi ykkösasemansa.

Matkailuautojen CO2-päästötietojen puuttuminen auton vaatimustenmukaisuustodistuksesta on hyvin harmillista niiden ostajille Suomessa. Trafi ei nimittäin ole kuukausiin hyväksynyt  myöskään saksalaisen TÜF:in antamia matkailuautojen CO2-mittaustuloksia. Trafin ohjeissa katsastustoimipaikoille on kielletty merkitsemästä CO2-päästötietoa, jos todistuksessa esitetty tieto on "poikkeuksellisen matala". Katsastajat ovat tulkinneet tämän kategoriseksi kielloksi, vaikka Trafi on myöhemmin kertonut, ettei sellaista tarkoitettu.

Kun M1-luokan (=henkilöauto) ajoneuvosta ei ole ensirekisteröinnin yhteydessä esittää valmistajan antamaa CO2-päästötietoa tai erikseen mitattua tietoa CO2-päästöistä, autovero ja ajoneuvovero määrätään auton massan perusteella. Matkailuautoista on 99 % sellaisia, joista tietoa puuttuu.

Vain tapauksissa, joissa valmis ja rekisteröimätön pakettiauto muutetaan matkailuautoksi ja tällöin auton todetaan täyttävän verottomuuden vaatimukset, alkujaan pakettiautosta saatu CO2-päästötieto hyväksytään muutoskatsastuksen yhteydessä merkittäväksi ajoneuvorekisteriin.

Matkailuauton omistajalle CO2-tieto se merkitsee yli 50 % säästöä ajoneuvoverossa (tyypillisesti noin 250 – 300 euroa vuodessa) verrattuna saman auton massaperusteisesti määrättyyn veroon.

Trafin menettelytapa on syrjivä, sillä aivan identtisiä autoja verotetaan keskenään eri tavoin.

Pakettiautojen valmistajille on myös asetettu CO2-päästötavoitteet, joihin valmistajien on yllettävä. EU:n komission antamien määräysten mukaan pakettiauton alustan valmistajien on annettava mittaustulokset myös alustoista. Valmistajilla on oikeus antaa tieto laskennallisesti  pakettiauton mittaustuloksista, eivätkä ne saa kieltäytyä antamasta tietoja osapuolille, jotka käyttävät pakettiauton alustaa oman ajoneuvonsa valmistamisessa.

Jos matkailuautojen CO2-tiedot haluttaisiin pitää erillään tavallisten henkilöautojen päästötiedoista, se ei olisi monimutkaista ja vaikeaa. Loogista olisi, että alustanumeroiden ja merkintöjen perusteella perusauton CO2-tietoja käsiteltäisiin pakettiautojen valmistajien tilastoissa. Samaa logiikkaa tulisi tietysti soveltaa myös Suomessa. Trafi voisi siirtää matkailuautojen CO2-päästöjä koskevat tiedot pakettiautojen CO2-päästötilastoihin.  

Julkaistu: 11.4.2013