Tuulilasi

Auton ostoaikomukset heikkenemässä ja alueelliset erot kasvavat


Tilastokeskuksen kuluttajabarometri maaliskuulta osoittaa kuluttajien luottamuksen omaan talouteensa olevan laskusuunnassa. Myös autojen ostoaikomukset ovat alkuvuonna laskeneet hieman. Samalla alueelliset erot ovat kasvaneet huomattavasti.
Kuvat A-lehtien kuvatoimitus

Kuluttajabarometri luotaa myös auton ostoaikomuksia

Tilastokeskus mittaa kuukausittain kuluttajien luottamusta muun muassa maan talouteen, omaan talouteensa sekä ajankohdan otollisuutta säästämiseen, lainanottoon ja suurten kestokulutushyödykkeiden hankintaan. Vastaajat arvioivat myös kestotavaroihin käytettävän rahan määrää seuraavien 12 kuukauden aikana verrattuna menneeseen vuoteen. Siksi kysytään myös auton ostoaikomuksia kysytään.

Kun vuonna 2008 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 19,2 % kotitalouksista oli harkitsemassa auton ostamista seuraavien 12 kuukauden aikana, nyt vastaava osuus on vain 14,4 %.

Ilmeisesti hankinta-aikomusten väheneminen johtuu finanssikriisin vaikutuksista mm. työllisyyskehitykseen.

Aikaisemmin kuluttajat arvioivat finanssikriisin heikentävän Suomen työllisyyskehitystä,  mutta oman työpaikan menettämisestä ei koettu kovin suurta huolta. Nyt tilanne on kääntynyt, ja yhä useampi kokee tilanteen omalta kohdaltaankin aikaisempaa epävarmemmaksi.

Suomen autoverotusta muutettiin vuonna 2008. Vielä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä autojen hankinta-aikomukset olivat hieman korkeammalla tasolla kuin kertaakaan edellisten viiden vuoden aikana, kun tarkastellaan vuoden ensimmäisen neljänneksen (tammi-maaliskuu) hankinta-aikomuksia. Sen jälkeen tilanne muuttui.

Muutos autojen hankinta-aikomuksissa  on tapahtunut autoveromuutoksen tapahduttua. Syynä hankinta-aikomusten viilenemiseen ei ilmeisesti ole veromuutos vaan pikemminkin yleisen epävarmuuden lisääntyminen. Kiinnostavaa on, että vuosien 2009-2011 välisenä aikana auton vaihtamista suunnittelevien kotitalouksien prosenttiosuuksien erot eri maakunnissa ovat supistuneet. Maakuntien ääripäiden erot  olivat vuonna 2011 pienemmät kuin kertaakaan vuodesta 2003 alkaen.

Mutta vuonna 2012 ääripäiden erot alkoivat kasvaa, ja ne ovat nyt suuremmat kuin kertaakaan vuosien 2003-2012 välisenä aikana.

Seuraavassa kuviossa  näkyy niiden kotitalouksien osuus, joilla on aikomus hankkia auto seuraavien 12 kuukauden aikana. Kun aikomuksia vertaillaan, selviää, että vuoden 2013 aikana hankinta-aikomukset ovat alemmalla tasolla kuin kertaakaan kuluneiden 10 vuoden aikana. Luvut kuvaavat eri kuukausien keskiarvoa vuosineljänneksittäin.

Autoverotuksessa siirryttiin vuonna 2008  hiilidioksidipäästöt huomioon ottavaan autoverotukseen. Ennen se alkamista hankinta-aikomukset nousivat. Sen jälkeen EU:ssa päätettyjen taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden maiden tukitoitoimenpiteiden seurauksena on kuluttajien epävarmuus lisääntynyt. Hankinta-aikomukset ovat pudonneet  3 – 4 prosenttiyksikköä alemmalle tasolle kuin ennen finanssikriisiä.

Nyt vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä hankinta-aikomukset ovat alemmalla tasolla kuin kertaakaan viimeisten 10 vuoden aikana.

Maakuntien vertailu osoittaa, että vuonna 2005 Itä-Uudellamaalla 30,5 % kotitalouksista suunnitteli auton vaihtamista, ja osuus oli kaikkien maakuntien suurin. Etelä-Savossa osuus oli pienin (13,7 %). Parhaan ja huonoimman maakunnan hankinta-aikomusten ero oli 18,1 %-yksikköä.

Nyt vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä hankinta-aikomukset ovat Etelä-Savossa myös pienimmät (7,1 %), kun taas Etelä-Karjalassa osuus on suurin (24,1 %). Parhaan ja heikoimman alueen ero oli nyt 17 %-yksikköä. Maan sisäiset erot ovat supistuneet, mutta samaan aikaan koko maassa hankinta-aikomusten taso on alenemassa.

Hankinta-aikomukset eivät kuitenkaan suoraan johda autokauppaan tai kaupan siirtämiseen eteenpäin. Myös autokauppa voi omilla toimenpiteillään ohjata kuluttajien halukkuutta autojen hankintaan. Se tapahtuu erilaisin erikoistarjouksin sekä maksamalla enemmän ostajan tarjoamasta käytetystä autosta. Tällöin kaupassa tarvittava väliraha pienenee, ja hankinnan välitön vaikutus kuluttajan kukkaroon tuntuu vähemmän.

Erilaisin kampanjoin autojen ostajille tarjotaan nyt poikkeuksellisen suuria etuja, eikä jopa 15 % alennus ov-hinnasta ole mahdottomuus. Suurimpia etuja tarjotaan autoista, joiden kauppa ei käy hyvin, ja autoja on tarjolla "heti toimitukseen".

Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin aineisto kootaan haastattelemalla 2200 kotitalouden edustajaa. Joista vastaus saadaan noin 1500 henkilköltä. He edustavat koko maan 15-74-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen.

Julkaistu: 27.3.2013