Auton muuttaminen sähkö-, kaasu- tai etanolikäyttöiseksi helpottuu
Autot ja liikenne
Auton muuttaminen sähkö-, kaasu- tai etanolikäyttöiseksi helpottuu
Ajoneuvon muuttaminen sähköä, kaasua tai etanolia käyttövoimana käyttäväksi helpottuu 1.3.2021 alkaen. Helpotuksilla halutaan lisätä autoilijoiden mahdollisuuksia muuttaa jo olemassa oleva auto ympäristöystävällisemmäksi.
8Kommenttia
Julkaistu 28.1.2021
Tuulilasi

Uudempien ajoneuvon muuttaminen sähköautoksi helpottuu, koska uudempien ajoneuvojen osalta kevennetään sähkömagneettisten osien yhteensopivuuden osoittamistapaa. Vanhempien ajoneuvojen osalta on selkeytetty merkittävimpiä turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Muutoksesta ei tarvitse muutoskatsastuksen yhteydessä esittää selvitystä päästöistä tai melusta.

"Bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöautojen muuttaminen sähköautoksi on ollut tähän asti kallista, muun muassa siksi, että vaaditut testit ovat olleen laajoja ja hintavia. Haluamme olla edistämässä vaihtoehtoisen käyttövoiminen käyttöönottoa, joten helpotimme esimerkiksi muutosten testaus ja todistusvaatimuksia - turvallisuutta kuitenkaan unohtamatta. Muutosta tehdessä pitää kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että muutos ei lisää turvallisuusriskejä", sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tarkastaja Tatu Siivonen.

Ajoneuvon muuttaminen kaasu -tai etanolikäyttöiseksi on myös helpottunut. Kaasukonversiossa helpotuksia on tullut päästövaatimusten täyttymisen osoittamiseen. Turvallisuuden takaamiseksi ajoneuvon muuttaminen kaasukäyttöiseksi edellyttää muun muassa sitä, että hyväksytty kaasuasennusliike on tarkastanut mm. polttoainesäiliön asennuksen ja että polttoainesäiliöt on merkitty asianmukaisesti.

Etanolikonversioissa päästövaatimuksien täyttymisen osoitustapoja on kevennetty vanhempien autojen osalta, jotta etanolin käyttö käyttövoimana lisääntyisi. Uudempien autojen osalta vaaditaan edelleen tarkempaa selvitystä päästövaatimusten täyttämisestä.

"Etanoli on uusiutuva biopolttoaine ja haluamme edistää myös sen käyttöönottoa. Etanolikonversioiden lähipäästöjen kasvamisen estämiseksi, haluamme uudempien autojen osalta vaadittavilla selvityksillä varmistaa sen, että ajoneuvot täyttävät niiltä edellytetyt lähipäästövaatimukset myös muutosten jälkeen", kertoo Siivonen.

Kun bensiini- tai dieselkäyttöisen henkilöauton muuttaa toimimaan kaasulla tai etanolilla viimeistään 30.11.2021, voi muutokseen saada Traficomilta rahallista tukea.

8 kommenttia