Tuulilasi

Autoalan markkinatilanne heikentynyt olennaisesti – jopa satoja työpaikkoja uhattuna


Autoalan markkinatilanne Suomessa on heikentynyt olennaisesti vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. Markkinatilanteen voimakkaan muutoksen takia autojen maahantuojana toimiva K Auto Oy ja vähittäismyynnistä vastaava K Caara Oy aloittavat yhteistoimintaneuvottelut.

YT-neuvotteluiden arvioidaan johtavan enimmillään 190 henkilön työsuhteen päättymiseen.

”Alkuvuoden aikana henkilöautojen ensirekisteröintien määrä Suomessa on pudonnut yli 12 prosenttia viime vuodesta. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi kuluttajien epävarmuus autoalan teknologiamurroksen keskellä, ulkomailta tuotujen käytettyjen autojen määrän selvä kasvu ja WLTP-päästömittausten käyttöönotto. Osa näistä tekijöistä on väliaikaisia, mutta emme odota markkinoiden palautuvan aiemmalle tasolle lähitulevaisuudessa. Siksi joudumme sopeuttamaan toimintaamme vallitsevaan tilanteeseen”, K Auto Oy:n toimitusjohtaja Johan Friman sanoo.

K-Autolla on kannattavan kasvun strategia, jota se on toteuttanut alkuvuoden aikana muun muassa yritysostojen kautta.

”Tehdyt yritysostot ovat olleet tärkeitä K Auto Oy:n pitkän aikavälin menestyksen kannalta, mutta ne eivät yksin riitä turvaamaan liiketoimintamme kilpailukykyä tulevaisuudessa. Myös organisaatiomme rakennetta on tarkasteltava”, Friman sanoo.

Muutoksista johtuen Kesko-konserniin kuuluvat K Auto Oy ja K Caara Oy käynnistävät yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on henkilöstömäärän sopeuttaminen ja organisaatiorakenteen uudistaminen vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Neuvotteluiden piirissä on molempien yhtiöiden koko henkilökunta, yhteensä lähes 1500 henkilöä. Neuvotteluiden arvioidaan johtavan enintään 190 henkilön työsuhteen päättymiseen. Asiaa koskeva neuvottelukutsu on annettu 13.8.2019.

Yhteistoimintaneuvotteluilla pyritään löytämään ratkaisu, jolla on pienin mahdollinen henkilöstövaikutus. Lisäksi mahdollisissa irtisanomistilanteissa pyritään löytymään ratkaisuja työntekijöiden uudelleentyöllistymiseen. Mahdollisten henkilövähennysten lisäksi muita toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset työtehtävien ja vastuualueiden olennaiset muutokset sekä siirrot tehtävästä ja yksiköstä toiseen.

”Tämänkaltaiset yhteistoimintaneuvottelut ovat aina henkilöstön kannalta raskas prosessi, ja pyrimme tukemaan heitä kaikin keinoin sekä neuvotteluiden aikana että niiden jälkeen. Neuvotteluissa pyrimme myös yhdessä henkilöstön kanssa löytämään mahdollisimman toimivia ja vastuullisia ratkaisuja uudelleentyöllistymisen edistämiseksi”, Friman sanoo.

(Lähde: K-Ryhmä)

Julkaistu: 13.8.2019