Apu

Korona sotkee ammatillista koulutusta – Ravintola-alalla pula harjoittelupaikoista – Hoitoalan haasteena perehdytys kiireen keskellä

Korona sotkee ammatillista koulutusta – Ravintola-alalla pula harjoittelupaikoista – Hoitoalan haasteena perehdytys kiireen keskellä
Korona on heikentänyt työssäoppimisen edellytyksiä ammatillisessa koulutuksessa. Jos työssäoppimispaikkaa ei saa, voi työllistyminen valmistumisen jälkeen olla vaikeaa.
Julkaistu: 18.12.2020
Monien ammattioppilaitosten opiskelijoiden on ollut vaikea löytää työssäoppimispaikkaa koronaepidemian aikana. Osalla jo sovittu harjoittelu on peruuntunut.
– Työssäoppimispaikkojen löytämisessä on tänä vuonna ollut suuria alakohtaisia eroja, kertoo rehtori Maija Aaltola Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta.
Esimerkiksi ravintola- ja matkailualoilla opiskelijoiden oli keväällä vaikea löytää harjoittelupaikkoja, kun ravintolat olivat kiinni ja hotelleissa asiakkaita oli vähän.
Kaupan alan opiskelijoille työssäoppimispaikkoja on löytynyt helpommin.
Sosiaali- ja terveysalalla töitä riittää ja myös uudenlaisia työssäoppimispaikkoja on löytynyt koronajäljityksestä.
– Hoitoalalla haasteena on perehdyttämisen järjestäminen kiireisessä työrytmissä, kertoo puheenjohtaja Jutta Vihonen Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry:stä.
Koronaepidemian tuomat rajoitukset ovat vaatineet joustavuutta niin oppilaitoksilta, opettajilta kuin opiskelijoilta.
– Kun ravintola-alan työssäoppimispaikkaa ei ole löytynyt, ovat jotkut opiskelijat ottaneet paikan esimerkiksi huoltoasemalta, kertoo Vihonen.

Näyttötyö on tärkeä

Valmistumista varten on ammattiosaaminen osoitettava näyttötyössä. Kun osaamista ei aina ole voinut koronaepidemian takia osoittaa työpaikalla, on monilla aloilla näytön voinut suorittaa myös oppilaitoksessa.
Sitä tukee heinäkuussa tullut väliaikainen lakimuutos, joka mahdollistaa näyttöjen toteuttamisen aiempaa väljemmin. Lakimuutos on voimassa ensi heinäkuuhun asti.
Oppilaitoksissa on ollut koronaepidemian aikaan pitkiä etäopetusjaksoja. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat ovat voineet tehdä etäopetuksessa projektitöitä läppäreillään. Käytännön työn opettelu on vaikeampaa niillä aloilla, joilla käytetään isoja työkoneita.
– Valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille on järjestetty välttämätöntä opetusta pienissä, korkeintaan kymmenen opiskelijan ryhmissä. Työsalit ovat isoja, kertoo Omnian rehtori Aaltola.

Valmistumisaikoja pidennetty

Monien opiskelijoiden opiskeluaikaa on pidennetty aiemmin suunnitellusta valmistumisajasta.
– On opiskelijoita, jotka eivät halua valmistua suunnitellussa aikataulussa sen takia, että työssäoppimisjakso on koronaepidemian takia peruuntunut.
Ammatillisen koulutuksen uudistus astui voimaan tammikuussa 2018. Yksi sen tavoitteista oli vahvistaa työpaikoilla oppimista. Osa ammattioppilaitosten rahoituksesta tulee siitä, että opiskelija työllistyy.
Vaikka sekä oppilaitokset että opiskelijat ovat pyrkineet sopeutumaan koronaepidemian aikana poikkeusoloihin, ei käytännön työtä oman ammattialan työpaikalla voi korvata.
– Tiedot ja taidot voi oppia muullakin tavoin, mutta työelämäosaamisen, eli miten työpaikoilla toimitaan, oppii työelämässä, korostaa Aaltola.
Työssäoppimispaikka on monille ponnahduslauta varsinaiseen työpaikkaan. Jos paikkaa ei saa, voi työllistyminen valmistumisen jälkeen olla vaikeaa.
Kommentoi »