Tuulilasi

Älä jätä katsastusta väliin, vaikka poikkeustila sen sallisikin

Älä jätä katsastusta väliin, vaikka poikkeustila sen sallisikin
Katsastusvelvoitteeseen ehdotettu jousto voi lisätä liikennekäyttöön kelpaamattomien ajoneuvojen määrä liikenteessä. Liikenneturva korostaakin, että katsastuksen lykkääminen koronaviruksen takia tulisi sallia vain riskiryhmille. Liikennekäyttöön kelpaamattomien ajoneuvojen lisääntymisestä johtuva onnettomuusriskin kasvu voi olla haittana suurempi kuin laajasta katsastusvapautuksesta pandemian torjunnalle saatava hyöty.
Julkaistu: 20.4.2020

Suuri osa autokannastamme on iäkästä. Noin joka neljäs ajoneuvo hylätään jo nyt katsastuksessa jonkin liikenneturvallisuuteen vaikuttavan vian vuoksi. Ehdotettu jousto katsastukseen voi siirtää näiden ajoneuvojen katsastushetkeä usealla kuukaudella.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että todennäköisesti moni niin kutsuttu kesäauto voi jäädä tältä vuodelta katsastamatta kokonaan. Riski sille, että kesän ajan liikenteessä olisi runsaasti selkeästi liikennekäyttöön kelpaamattomia ajoneuvoja, on todennäköinen. Moni kesäauto on myös nuorten käytössä, joten ehdotuksella voi olla haitallisia vaikutuksia nuorten liikenneturvallisuuteen.

Katsastusasemat ovat varautuneet poikkeustilanteeseen hyvin, joten riskiryhmään kuulumattomilla ei ole pakottavaa estettä lykätä katsastusta. Katsastus ei edellytä koronavirukseen altistavaa lähikontaktia. Asemilla on rajoitettu kerrallaan asioivien määrää ja monissa paikoissa on käytössä myös noutopalvelu.

Katsastus on palvelu, jota voidaan pääsääntöisesti toteuttaa turvallisesti poikkeusolojenkin aikana. Liikenneturva ei siis kannata ehdotettuja, ajoneuvolakiin tehtäviä tilapäisiä katsastusajan siirtoja eikä oikeutta käyttää liikenteessä ajoneuvoa, joka on määräaikaiskatsastuksessa hylätty. Ainoastaan riskiryhmien edustajille katsastuksen jousto on tarpeellinen vapautus.

2 kommenttia