Tuulilasi

Ajoneuvon poisto liikennekäytöstä katkaisee verot ja vakuutukset - pätkäpoistot eivät kannata


Ajoneuvojen rekisteristäpoistamismenettely helpottuu huhtikuussa. Ajoneuvon voi silloin ilmoittaa tilapäisesti pois liikennekäytöstä. Liikennekäytöstä poistetusta ajoneuvosta ei tämän jälkeen tarvitse maksaa ajoneuvoveroa eikä liikennevakuutusmaksua. Uudistuksen yhteydessä myös rekisteröintitodistuksen ulkoasu ja tietosisältö muuttuvat. Muutos tekee lyhytaikaisen seisottamisen kannattamattomaksi, sillä liikennekäytöstäpoisto ja liikennekäyttöönotto maksavat yhteensä 21 euroa.

Ajoneuvojen rekisteristäpoistamismenettely helpottuu huhtikuussa. Ajoneuvon voi silloin ilmoittaa tilapäisesti pois liikennekäytöstä. Liikennekäytöstä poistetusta ajoneuvosta ei tämän jälkeen tarvitse maksaa ajoneuvoveroa eikä liikennevakuutusmaksua. Uudistuksen yhteydessä myös rekisteröintitodistuksen ulkoasu ja tietosisältö muuttuvat. Muutos tekee lyhytaikaisen seisottamisen kannattamattomaksi, sillä liikennekäytöstäpoisto ja liikennekäyttöönotto maksavat yhteensä 21 euroa.

Yhdellä ilmoituksella katkaisee ajoneuvoveron ja liikennevakuutusmaksun

Ajoneuvon haltija tai omistaja voi 2.4.2007 alkaen tehdä ilmoituksen liikennekäytöstä poistamisesta rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Autojen poistaminen liikennekäytöstä tulee mahdolliseksi myös ilman rekisterikilpien palauttamista. Poisto on voimassa toistaiseksi. Liikennekäytöstä poistetulla autolla EI SAA AJAA poistopäivän jälkeen.

Ajoneuvoveron maksuvelvollisuus päättyy poistopäivänä, ja poiston jälkeiseltä ajalta maksettu vero hyvitetään seuraavalla verolipulla. Erillistä seisontailmoitusta vakuutusyhtiölle ei enää tehdä. Tieto poistosta välittyy vakuutusyhtiölle automaattisesti.

Eräät poiston aikana tapahtuvat muutokset, kuten auton omistajuuden vaihto, tulee ilmoittaa rekisteriin.

Väärinkäytöksistä aina vähintään tuhannen euron lisävero

Jos liikenteestä tavataan liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo, poliisi estää ajoneuvon käytön ottamalla kilvet ja rekisteröintitodistuksen pois. Tällaisesta autosta määrätään ajoneuvovero jälkiverotuksena ja lisäksi saa maksettavakseen ajoneuvoveron lisäveron. Sen suuruus on auton vuotuinen ajoneuvovero viisinkertaisena, aina kuitenkin vähintään 1 000 euroa. Joissakin tapauksissa seurauksena voi olla jopa yli 10 000 euron lisävero.

Taloudelliset seuraukset eivät jää edellä kuvattuun: lisäksi tulevat maksettavaksi sakot liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä sekä kaiken päälle korotettu vakuutusmaksu.

Käyttöönoton edellytyksenä voimassa oleva määräaikaiskatsastus

Ajoneuvoveroa ja liikennevakuutusmaksua maksetaan siitä lähtien, kun rekisteri-ilmoitus liikennekäyttöön ottamisesta on tehty. Entiset ajoneuvoverorästit pitää kuitenkin hoitaa kuntoon. Jotta autoa saa käyttää liikenteessä, määräaikaiskatsastuksen on oltava voimassa. Rekisteröintikatsastusta ei yleensä edellytetä.

Lyhytaikainen seisottaminen ei kannata

Uudistus tekee lyhytaikaisen ajoneuvon seisottamisen nykyistä kalliimmaksi – tai nykyisinhän seisottaminen (minimiaika kuukausi) ei maksa mitään.

Jatkossa sekä liikennkäytöstäpoisto että liikennekäyttöönotto maksaa 10,50 euroa kappale – asia, mitä Ajoneuvohallintokeskus AKE ei mitenkään korosta. AKE on ilmeisesti tarjoamassa asiakkailleen laskurin, jonka avulla on mahdollista laskea, milloin ajoneuvon seisottaminen kannattaa hoitaa poistamalla se liikenteestä. Asiaan vaikuttaa moni seikka, joista vakuutusmaksun suuruus on merkittävin.

Rekisteröintitodistuksen ulkoasu muuttuu

Hyväksytystä määräaikaiskatsastuksesta tulostetaan huhtikuusta 2007 alkaen aina uusi todistuksen tekninen osa. Rekisteröinnin yhteydessä saa sekä uuden teknisen osan (osa 1) että ilmoitusosan (osa 2).

Vanhat rekisteröintitodistukset ja -otteet kelpaavat siihen asti, kunnes seuraavan rekisteröinnin tai määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tulostetaan uusi todistus. Vanhoja todistuksia tai otteita ei siis tarvitse erikseen käydä vaihtamassa uusiin.

Uudistuva rekisteröintitodistus kertoo enemmän

Uudessa rekisteröintitodistuksessa on entistä kattavammat ja ajantasaisemmat tiedot. Esimerkiksi ajoneuvon seuraava katsastusajankohta on helppo tarkistaa, kun todistuksesta ilmenee katsastusaikaväli, jonka kuluessa ajoneuvo on määräaikaiskatsastettava.

TL-verkkotoimitus, tiedot Ajoneuvohallintokeskus AKE

Julkaistu: 5.12.2006